เปลี่ยนข้อความตีบวก

guild miss1
ตีบวกเครื่องประดับล้มเหลว
elsword