เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2579

1.ปรับปรุงสินค้าภายในร้านค้า

 • Commission Board Shop
 • เพิ่มไอเทม 4 ประเภทซึ่งสามารถช่วยเหลิอการต่อสู้และความสะดวกสบายของผู้เล่นลงใน Mission Shop

เพิ่มไอเทมใน Mission Shop

อันดับ ชื่อไอเทม Point ที่ต้องการเมื่อซื้อ อื่นๆ
1 Adventurer’s Bag 5 ช่อง
(ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
800 Hero’s Blood Sweat Tears ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ไม่สามารถย้ายเข้าคลัง
2 Storage Box 5 ช่อง
(ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้)
400 Hero’s Blood Sweat Tears ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ไม่สามารถย้ายเข้าคลัง
3 Phantom Magnifying Glass 1250 Hero’s Blood Sweat Tears ไม่สามารถแลกเปลี่ยน
ไม่สามารถย้ายเข้าคลัง
4 Flower of Hope 7275 Hero’s Blood Sweat Tears ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อได้ 3 ชิ้นต่อวันต่อไอดี

 

 • Stage Shop

– เมื่อซื้อ Hero’s Expedition Plate จะเปลี่ยนเป็นต้องการ Hero Seal Fragment เท่านั้น
– ในกรณีของ Potion of Lethargy, Potion of Demilitarization จะเปลี่ยนแปลงให้สามารถซื้อได้ในร้านค้าเบ็ดเตล็ด

 • Nest Shop

– เมื่อซื้อ Medium Grade Dragon Jade Controller, High Grade Dragon Jade Controller จะเปลี่ยนเป็นต้องการ Fragment และ Heart เท่านั้น

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

2.ปรับปรุงรางวัล Ladder

 • Ladder Shop

– เพิ่มไอเทมที่สามารถช่วยในการเติบโตให้แก่ผู้เล่นที่แท็บเบ็ดเตล็ดใน Ladder Shop

ไอเทมในแท็บเบ็ดเตล็ดของ Ladder Shop

ลำดับ ประเภท ชื่อไอเทม จำนวนที่ขาย เงินตราที่ต้องการ 1 จำกัดจำนวนที่ซื้อ จำกัดการซื้อ
1 General Rebrium Point 10,000 1 100 Ladder Point 7 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อไอดี ไม่มีข้อจำกัด
2 General Sunset Corridor Map 5 100 Ladder Point 7 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อไอดี ไม่มีข้อจำกัด
3 General Lapis Lazuli 7 100 Ladder Point 30 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อไอดี ไม่มีข้อจำกัด
4 General Gold Lotus Step 7 100 Ladder Point 30 ชิ้นต่อสัปดาห์ต่อไอดี ไม่มีข้อจำกัด
5 General Unidentified Goddess Seal 1 300 Ladder Point ไม่มีข้อจำกัด Gold Tier 1 ขึ้นไปสามารถซื้อได้
6 General Dark Twilight Box (Specific Class-Armor) 1 3,000 Ladder Point ไม่มีข้อจำกัด Platinum Tier  1 ขึ้นไปสามารถซื้อได้
7 General Stone of Stronger (7 Days) 1 1,000 Ladder Point ไม่มีข้อจำกัด Diamond Tier 2 ขึ้นไปสามารถซื้อได้

 

 • เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ของ Stone of Stronger (7 Days)

– เพิ่มเอฟเฟกต์ของ Stone of Stronger (7 Days) ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ Ladder Shop อย่างมาก

เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ Stone of Stronger (7 Days)

ชื่อไอเทม เอฟเฟกต์เดิม เอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนแปลง
Stone of Stronger
(7 Days)
Critical + 3000
AGI + 200
เพิ่ม Max HP,MP + 5%
เพิ่ม HP 10%
เพิ่ม Physical Magic Attack 5%

 

 

 • รางวัล Ladder Season

– เมื่อจบ Season จะเพิ่ม Stat ของ Title ที่เคยมอบให้ตาม Tier ที่บรรลุ

ข้อมูลรางวัล Season

Tier ขอบเขต รางวัล 1 รางวัล 2 การเปลี่ยนแปลงรางวัล
Diamond 1 ภายในอันดับ 1 Pvp Ranking Reward Pocket (Diamond 1) Title : Diamond Tier 1 เปลี่ยน Title Stat
Diamond 2 ภายในอันดับ 3 PvP Ranking Reward Pocket (Diamond 2) Title : Diamond Tier 2 เปลี่ยน Title Stat
Diamond 3 ภายในอันดับ 7 PvP Ranking Reward Pocket (Diamond 3) Title : Diamond Tier 3 เปลี่ยน Title Stat
Platinum 1 ภายใน 5% Pvp Ranking Reward Pocket (Platinum 1) Title : Platinum Tier 1 เปลี่ยน Title Stat
Platinum 2 ภายใน 10% Pvp Ranking Reward Pocket (Platinum 2) Title : Platinum Tier 2 เปลี่ยน Title Stat
Platinum 3 ภายใน 15% Pvp Ranking Reward Pocket (Platinum 3) Title : Platinum Tier 3 เปลี่ยน Title Stat
Gold 1 ภายใน 20% Pvp Ranking Reward Pocket (Gold) Title : Gold Tier 1 เปลี่ยน Title Stat
Gold 2 ภายใน 25% Pvp Ranking Reward Pocket (Gold) Title: Gold Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Gold 3 ภายใน 30% Pvp Ranking Reward Pocket (Gold) Title: Gold Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Silver 1 ภายใน 40% Pvp Ranking Reward Pocket (Silver) Title : Silver Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Silver 2 ภายใน 50% Pvp Ranking Reward Pocket (Silver) Title : Silver Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Silver 3 ภายใน 60% Pvp Ranking Reward Pocket (Silver) Title : Silver Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Bronze 1 ภายใน 70% Pvp Ranking Reward Pocket (Bronze) Title : Bronze Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Bronze 2 ภายใน 85% Pvp Ranking Reward Pocket (Bronze) Title : Bronze Tier เหมือนกับรางวัลเดิม
Bronze 3 ภายใน 100% Pvp Ranking Reward Pocket (Bronze) Title : Bronze Tier เหมือนกับรางวัลเดิม

 

Title Stat

ชื่อ Title P.ATK/M.ATK % P.ATK/M.ATK CRI CRI DMG HP Final DMG
Title : Diamond Tier 1 30% 13000 13000 15000 135000 230
Title : Diamond Tier 2 20% 13000 13000 15000 135000 230
Title : Diamond Tier 3 15% 13000 13000 15000 135000 230
Title : Platinum Tier 1 12% 13000 13000 15000 135000 230
Title : Platinum Tier 2 11% 13000 13000 15000 135000 230
Title : Platinum Tier 3 10% 13000 13000 15000 135000 230
Title : Gold Tier 1 9% 13000 13000 15000 135000 230

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

3.Goblynn’s Precious Box

 • เปลี่ยนแปลงไอเทมภายในของ Goblynn’s Precious Box บางส่วน

ไอทเมภายใน Goblynn’s Precious Box

ชื่อไอเทม จำนวน
Title : ความเร็วสูง 1
Shining Destruction Protection Magic Jelly 1
Protection Magic Jelly 1000 ชิ้น 1000
Celestone 2
Lapis Lazuli 2
Gold Lotus Step 1
Corridor Map Piece Bundle (60 ชิ้น) 1
Extracted Match Dragon Jade Powder 500 ชิ้น 500
Sunset Corridor Map 1
 • ลบ Token of Collaboration Key และเพิ่มอัตราได้การรับ Lapis Lazuli จาก Goblynn’s Precious Box

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

4.เปลี่ยนแปลงและลบ World Mission

■ เปลี่ยนแปลงและลบเนื้อหา World Daily Mission

มิชชั่นรายวัน

ลำดับ เงื่อนไขความสำเร็จ รางวัล การเปลี่ยนแปลง
1 กด Like ให้คนอื่น 1 ครั้ง Community Point 1000

Hero Gold Coin 10

เปลี่ยนแปลงรางวัล
2 ส่ง Mercenary สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล 1 ครั้ง Intermediate Exploration Box

Hero Gold Coin 10

เปลี่ยนแปลงรางวัล
3 เคลียร์เควสรายวัน กับ Commission Agency Jamihwa ที่ Red Lotus Palace Main Street
1 ครั้ง
Gold Lotus Step 3

Hero Gold Coin 20

เปลี่ยนแปลงรางวัล
4 เคลียร์ [Collapse] Red Lotus Palace 1 ครั้ง Gold Lotus Step 3

Hero Gold Coin 30

เปลี่ยนแปลงรางวัล
5 เคลียร์ Commission Board Commission
1 ครั้ง
Hero’s Blood Sweat Tears 2500

Hero Gold Coin 30

เปลี่ยนแปลงรางวัล
6 สุ่มเคลียร์ Stage 1 ครั้ง Match Upgrade Seal (Hero) Box 2

Sealed Hero Chaos Expedition Seal 1

Phantom Magnifying Glass 10

เพิ่มภารกิจ
7 สุ่มเคลียร์ Nest 1 ครั้ง High Grade Match Attack Dragon Jade Box 1

High Grade Match Defense Dragon Jade Box 1

เพิ่มภารกิจ
8 เคลียร์ World Daily Mission 7 อันขึ้นไป Lapis Lazuli 3

Rebrium Point 1000

Gold Lotus Step 3

แก้ไขภารกิจ
9 เล่น Ladder Matching 1 ครั้ง Ladder Point 100 เพิ่มภารกิจ

 

■ ลบเนื้อหา World Weekly Mission บางส่วน

World Weekly Mission

ลำดับ เงื่อนไขความสำเร็จ รางวัล การเปลี่ยนแปลง
1 เล่น Ladder Matching 10 ครั้ง Ladder Point 2500 ลบภารกิจ

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

5.เพิ่มเงื่อนไขพื้นฐานของรางวัลปาร์ตี้

รางวัลปาร์ตี้

ลำดับ เงื่อนไขการบรรลุ คะแนน การเปลี่ยนแปลง
1 [ปาร์ตี้ 2 คน ~ 4 คน] เคลียร์ Nightmare Deep Abyss 400 เพิ่มเงื่อนไข

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

6.เปลี่ยนแปลง TIP ไกด์ผู้เริ่มต้น

[แก้ไขรายละเอียดของไกด์ [กรุณาลองใช้ Sealed Stamp]

ก่อนแก้ไข หลังแก้ไข
กรุณาตรวจสอบ [Complete Reward Box] เมื่อถึงเลเวล 28

สามารถได้รับ [Sealed Stamp(Term)] จาก [Complete Reward Box]

ถ้าใช้ [Sealed Stamp] จะสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้อื่นได้

สามารถหาได้จากดันเจี้ยนหรือ Auction House

กรุณาตรวจสอบ [Complete Reward Box] เมื่อถึงเลเวล 28

สามารถได้รับ [Sealed Stamp(Term)] จาก [Complete Reward Box]

ถ้าใช้ [Sealed Stamp] จะสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมกับผู้อื่นได้

สามารถหาได้จาก Crystal Point Shop หรือ Auction House

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

7. ปรับให้เมล็ดพันธิ์ซื้อด้วยเงิน Gold

– สามารถซื้อเมล็ดพันธิ์ต่างๆ ให้ซื้อด้วยเงิน Gold

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

อื่นๆ

▶ [ลบสถานที่ได้รับ Token of Collaboration Key]

[Sunset Corridor]
– Token of Collaboration Key ที่เคยได้รับเมื่อกำจัดบอส จะไม่ออกมาอีกต่อไป และเพิ่มอัตราการได้รับ Sunset Corridor Key

[เควสงานพิเศษรายวัน Red Lotus Palace]
– สามารถได้รับ Sunset Corridor Key แทน Token of Collaboration Key ในอัตราที่กำหนดจาก [ผลตอบแทนของความพ่ายแพ้อันขมขื่น] [ผลตอบแทนของชัยชนะที่ตื่นเต้น] [Praise Pocket]

[ลบสถานที่ได้รับ Stage & Nest Point]

[เควสหลัก]
– ลบ Stage & Nest Point ที่สามารถได้รับจากเควสหลัก Chapter 25

[มิชชั่น]
– มอบ High Grade Garnet แทน Point ที่สามารถได้รับเมื่อบรรลุ Mission Point ในช่วงที่กำหนด

[Level Up Box]
– มอบ Gold Pocket แทน Point ใน Level Reward Box ที่เคยมอบ Point

 • เปลี่ยนให้แสดงสถานที่ได้รับอุปกรณ์ Calypse Tier 1 และ Break Through Limit Accessory ทั้ง 4 แบบอย่างปกติ
 • เพิ่ม Tootip เกี่ยวกับการใช้ [Legend Weapon Converter] กับ Skylla Main Weapon / Secondary Weapon
 • ลบเนื้อหาเกี่ยวกับ [Collapse] Red Lotus Palace ออกจาก Tooltip แนะนำ Nightmare Point
 • เพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง High-purity Fantasy Core ที่คำอธิบายไอเทม Fantasy Core
 • เพิ่มสถานที่ได้รับที่ไอเทมซึ่งเกี่ยวกับ Mercenary ที่สามารถซื้อได้ที่ Community Shop
 • เพิ่มการแยกส่วน Paraselene Dragon Jade ที่สถานที่ได้รับของ Golden Yeonjasu
 • แก้ไขไม่ให้แสดงข้อความทั้งหมดเมื่ออุปกรณ์ที่ระดับต่ำกว่า Calypse Tier 3 อัพเกรด +20 สำเร็จ
 • เพิ่ม Hero Strike Expedition Seal ที่ Equipment Book
 • เตรียมที่จะอัปเดต [Unidentified Goddess Seal] ในเดือนเมษายน
 • [แก้ไข (Lapis Lazuli) รางวัลภารกิจที่คาดหวัง]
  – เพิ่มข้อความ [เพิ่มจำนวนชิ้นและอัตราการได้รับตามระดับความยาก] ที่คำอธิบายไอเทม Lapis Lazuli ซึ่งปรากฏของรางวัลภารกิจที่คาดหวัง