เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

917

อัพเกรด Conversion Accessory และ Conversion Special Armor

เพิ่ม Hammer สำหรับอัพเกรด +1 ของไอเทม Conversion Accessory และ Conversion Special Armor

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

ข้อมูลอัพเกรด +1

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

Rare Merchant Shop

Rare Merchant ที่ขายไอเทมหายากต่างๆ มากมายปรากฏตัวออกมาแล้ว

– ถ้าบรรลุตามเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม Rare Merchant จะปรากฏตัวออกมา

– สามารถพบกับ Hidden Merchant ผ่านทางไอค่อนที่ด้านล่างขวาของหน้าจอเกม

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– ถ้าเคลื่อนย้ายหรือไม่ซื้อไอเทมแล้วปิดหน้าต่างไป Rare Merchant ก็จะหายไป ดังนั้นหากพบ Rare Merchant ให้ซื้อไอเทมที่จำเป็นทันที

– จะสามารถพบกับ Rare Merchant ที่หายไปได้อีกครั้งหากบรรลุเงื่อนไขอีกครั้ง

– ในกรณีที่ซื้อไอเทมผ่านทาง Rare Merchant แล้วใช้ [จำนวนครั้งที่สามารถซื้อได้] จนหมดแล้ว แม้ว่าจะบรรลุเงื่อนไขก็ตาม แต่ก็จะไม่ปรากฏตัวอีกครั้ง

– เงื่อนไขการปรากฏตัวของ Rare Merchant และไอเทมที่ขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ

 

– ปรากฎเมื่อกำจัดมอนเตอร์พิเศษเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– ปรากฎเมื่อกำจัดมอนเตอร์พิเศษเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– ปรากฎเมื่อค่า Friendship NPC ตรงตามเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– ปรากฎเมื่ออัพเกรดไอเทมสำเร็จ
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– ปรากฎเมื่อสนทนากับ NPC เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

เงื่อนไข เงื่อนไขมิชชั่น อัตราร้านค้า ข้อจำกัด รายละเอียดใน Hidden Cash Shop
อัพเกรดสำเร็จ อัพเกรดไอเทมระดับ Ancient ถึง +11 50% ไม่มี Shining Destruction Protection Magic Jelly Pocket
อัพเกรดสำเร็จ อัพเกรดไอเทมระดับ Ancient ถึง +12 60% ไม่มี Shining Destruction Protection Magic Jelly Pocket
อัพเกรดสำเร็จ อัพเกรดไอเทมระดับ Ancient ถึง +14 70% ไม่มี Shining Destruction Protection Magic Jelly Pocket
อัพเกรดสำเร็จ อัพเกรดไอเทมระดับ Ancient ถึง +16 80% ไม่มี Shining Destruction Protection Magic Jelly Pocket
อัพเกรดสำเร็จ อัพเกรดไอเทมระดับ Ancient ถึง +18 90% ไม่มี Shining Destruction Protection Magic Jelly Pocket
อัพเกรดสำเร็จ อัพเกรดไอเทมระดับ Ancient ถึง +20 100% ไม่มี Shining Destruction Protection Magic Jelly Pocket
Dungeon and Nest Hit the Golden Goblin Champion 20% วันละครั้ง Gold Supply Pocket
Dungeon and Nest Sunset Light Boss 100% สัปดาห์ละครั้ง Upgraded Altea Pandora 1 
Dungeon and Nest Sunset Oval Lloyd 5% 앖음 Altea Torch x100 Pocket
Dungeon and Nest เมื่อกำจัด Aggressor ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ 15% วันละครั้ง Specific Class Highest Grade Goddess Seal Box (Skill Dragon Jade Confirmation)
Dungeon and Nest Resting Place Aggressor  100% สัปดาห์ละครั้ง Goddess Fragment Pocket
พูดคุยกับ NPC Guild Master NPC 100% สัปดาห์ละครั้ง Guild Badge Pocket
พูดคุยกับ NPC Saint Haven Beggar 100% สัปดาห์ละครั้ง Altea Torch x100 Pocket
พูดคุยกับ NPC Goblynn 100% สัปดาห์ละครั้ง Finger-marked Key (10+1)
พูดคุยกับ NPC Warehouse Keeper 100% สัปดาห์ละครั้ง Special Storage Coupon
สนิทกับ NPC รักษาเงื่อนไขกับ Live Friendship NPC ในปัจจุบัน 90% สัปดาห์ละครั้ง Upgraded Altea Pandora x11 Package
สนิทกับ NPC รักษาเงื่อนไขกับ Live Friendship NPC ในปัจจุบัน 10% สัปดาห์ละครั้ง Goff’s Hair Dye : Lemon Glow

 

**ไอเทมในร้านค้า จะสามารถซื้อด้วย Cash ในราคาพิเศษ**

ข้อควรระวัง

  • ไอเทม Guild Badge หากตัวละครไม่มีกิลด์ หรือกดออกจากกิลด์ เมื่อซื้อไอเทมมาแล้ว และออกเข้าใหม่หรือออกเกม Guild Badge จะหายไปทันที 

 

ทำให้การแสดงค่า [Critical] สูงสุดของสเตตัสตัวละครเป็นไปตามปกติ

– แก้ไข [Max Critical Limit] ให้แสดงตามปกติเป็น [90%]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 

แก้ไขข้อความ TIP [Nightmare Deep Abyss] ของ [Beginner Guide]

– แก้ไขข้อความ TIP [Nightmare Deep Abyss] ของ [Beginner Guide]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

 

แก้ไขข้อความระบบ [อัพเกรด Dragon Jade]

– แก้ไขข้อความระบบที่แสดงอยู่ที่เมนู[อัพเกรด Dragon Jade]

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

เปลี่ยนแปลงข้อความเสร็จสิ้น [Vandar Main Quest Chapter 3]

  • เปลี่ยนข้อความเสร็จสิ้นมิชชั่น Main Quest Chapter 3 ของ [Vandar]
  • หลังจาก Chapter 3 เนื้อเรื่องจะดำเนินร่วมกัน ดังนั้นจึงไม่แสดงมิชชั่นแยกต่างหาก

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

ปรับปรุงรางวัลของ [Collapse] Red Lotus Palace

– ปรับปรุงรางวัลที่สามารถได้รับเมื่อเคลียร์ [Collapse] Red Lotus Palace

  • เพิ่มจำนวนรางวัล Collapse Dipterocarpus และ Gold Lotus Step

 

เปลี่ยนแปลงรูปไอค่อน Full Bloom Dragon Jade และ Destruction Talisman

– เปลี่ยนแปลงไอค่อนของ Full Bloom Dragon Jade และ Destruction Talisman เพื่อให้แบ่งแยกคุณสมบัติเฉพาะของไอเทมได้อย่างง่ายดาย

– ไอค่อนและข้อมูลไอเทมโดยละเอียดจะถูกแนะนำที่หมวดหมู่ [Upgrade Dragon Jade] และ [Talisman]  ของ Book

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

 

อื่นๆ

  • เพิ่ม World Weekly Mission
    เพิ่ม Manchon Safe Nest World Weekly Mission
  • ลบคำอธิบายและแหล่งที่ได้รับของ Magic/Rare Match Upgrade Talisman ใน Book
  • เปลี่ยนคำอธิบายไอเทมของ Magic Knight Upgrade Talisman / Epic Destruction Upgrade Talisman ใน Book.