เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

416

1.ปรับปรุง BGM ใหม่

  • ท่านจะได้รับ BGM ที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่จาก BGM เดิม
  • พื้นที่ที่มีการปรับปรุงใหม่มีดังนี้
Wind Forest
Shadow Forest
Frost Hill
Blizzard Plain
Gray Ruins

 

2.อื่นๆ

[Red Lotus Labyrinth Labyrinth] ยกเลิกการดรอปบัตรผ่านเดิม

– Red Lotus Labyrinth ที่เปลี่ยนใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรผ่าน

– เนื่องจาก Red Lotus Labyrinth Labyrinth มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่ได้รับ บัตรผ่านของ Red Lotus Labyrinth [Distorted Dimensional Compass] จาก Nest หรือ Stage อีกต่อไป

เปลี่ยนรูปแบบการจัดอันดับใน Pyrographic Arena

– รูปแบบการจัดอันดับของ Pyrographic Arena เปลี่ยนเป็น เวลาเคลียร์ > วันที่สำเร็จ > เลเวลกิลด์

เปลี่ยนแปลงรางวัลภารกิจ Division Punitive War

– หนึ่งในรางวัลที่ได้รับจาก Blow Angle หลังจากครอบครอง Specimen’s Glowing Horn Fragment นั้น เปลี่ยนจาก Hero Gold Coin เป็น Gold

[Treasure Nest Expedition Seal]

– Treasure Nest Expedition Seal เปลี่ยนเป็นไม่สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์ได้

[Skill, Special Dragon Jade]

– Special Dragon Jade และ Skill Dragon Jade ที่เลเวลต่ำกว่า 90 (ex. Welton Hollow Skill Dragon Jade) กลายเป็นของสะสม

▶ Guild Hiding Place เปลี่ยนเป็นไม่แสดงไอคอน Hidden Shop

Lindsay Pet Shop เปลี่ยนเป็นแสดงค่าสเตตัสสัตว์เลี้ยง