ข้อมูลอื่นๆใน Patch Red Lotus Palace

4988

Sunset Corridor

 • เพิ่มอัตราดรอปรางวัลกำจัดบอสเป็น 2 เท่า
 • เพิ่มอัตราการเกิดกิจกรรมทั้งหมดเป็น 2 เท่า
 • เมื่อกำจัดบอส จะมีโอกาสต่ำที่จะได้รับ [Token of Collaboration Key]

Sunset Corridor Shop

 • ราคา [Sunset Corridor Key] ลดลง 30% (Rebrium Point1000 ▶ 700)
 • สามารถแลก [Sunset Corridor Key] เป็น [Token of Collaboration Key]
 • เปลี่ยนชิ้นส่วนเป็น 10 ใบสำหรับแลก [Sunset Corridor Map (บัตรเข้า)] (5 ใบ ▶ 10 ใบ, ไม่เกี่ยวกับแลกเปลี่ยนได้/แลกเปลี่ยนไม่ได้)
 • ไม่สามารถซื้อ [Sunset Corridor Map (บัตรเข้า)] ด้วย Sunset Fallen Leaves ได้อีกต่อไป
 • สามารถซื้อ [Dimensional Traveler’s Trace] ด้วย [Celestone] 100 ชิ้น ซึ่งเป็นหน่วยเงินตราใหม่

Goddess Equipment

 • หากมีไอเท็ม Goddess จะสามารถฝากอุปกรณ์ Sunset ใน คลัง Server ได้

ข้อมูลอื่นๆใน Patch Red Lotus Palace


Celestone

 • เพิ่ม [Celestone] ซึ่งเป็นหน่วยเงินตราใหม่ (สามารถแลกเปลี่ยนได้)
 • มีโอกาสต่ำที่จะได้รับ [Celestone] ตามที่ต่างๆ ใน World
 • สามารถซื้อสินค้าพิเศษด้วย [Celestone] จากร้านค้าบางส่วน
  ข้อมูลอื่นๆใน Patch Red Lotus Palace

Stage

 • เพิ่ม FTG ที่ใช้ (150 ▶ 300)
 • เพิ่มรางวัลและ Point ที่สามารถรับได้เป็น 2 เท่า (ยกเว้น Gold)
 • เมื่อกำจัดบอสสุดท้ายจะโอกาสต่ำที่จะดรอป [Celestone]
 • เมื่อกำจัดบอสจะไม่ดรอป [Goblynn’s Precious Box] (ตอนนี้สามารถรับเป็นรางวัลกำจัดผู้รุกราน)
 • ลดอัตราดรอป [Hero Seal Plate] ที่ชั้น 11 เป็น 1/3

ผู้บุกรุก Labyrinth

 • Rebrium จะมอบตามขั้นระดับความยาก
 • เพิ่มอัตราดรอปอุปกรณ์ Ancient
 • มีโอกาสที่จะดรอป [Goblynn’s Precious Box] 1~2 ชิ้น
 • มีโอกาสต่ำที่จะดรอป [Token of Collaboration Key] ตั้งแต่ชั้น 3
 • มีโอกาสต่ำที่จะดรอป [Celestone]
 • ปริมาณการรับ Blood Sweat Tears Point ที่ต่ำกว่าเลเวล 95 เพิ่มขึ้น 3 เท่า
 • HP และ Attack ของผู้บุกรุกเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 • เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้บุกรุกจะออกจาก Battlefield แต่ว่าถ้า HP ต่ำกว่า 70% จะสามารถผูกไว้กับพื้นที่แห่งนี้ได้

Nest

 • เพิ่ม FTG ที่ใช้ (300 ▶ 900)
 • เพิ่มรางวัลและ Point ที่คาดหว่าจะได้รับเป็น 3 เท่า (ยกเว้น Gold)
 • เมื่อกำจัดบอสสุดท้ายจะโอกาสต่ำที่จะดรอป [Celestone]
 • ลดปริมาณความเสียหายที่จำเป็นสำหรับทำลายแพทเทิร์น Protect และ Deal Cut
 • ถ้าไม่สามารถขัดขวางแพทเทิร์น Protect และ Deal Cut ได้ จะใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างความเสียหาย HP 70% และดีบัฟ [Stigma]

เพิ่มค่าสูงสุดในการสะสม FTG

 • เพิ่มค่า FTG สูงสุดเป็น 1.5 เท่า (7,200 ▶10,800)
 • ปริมาณการฟื้นฟูต่อวันเหมือนเดิมเป็น 3,600

Hero Commission Board Stage

 • เพิ่มรางวัล Stage Point และหน่วยเงินตราเป็น 2 เท่า (ยกเว้น Gold และ Box)
 • รางวัล Blood Sweat Tears เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า (1,250 ▶ 2,500)

รวมสถานที่รับ  [Token of Collaboration Key]

 • เพิ่ม Trial Nest 2 ชนิด 8 ชั้น
 • รางวัลภารกิจ < A Most Wanted >, < Strike>
 • กำจัด Labyrinth’s Aggressor
 • กำจัด Sunset Corridor Boss Monster
 • [Praise Pocket] (Repeat Quest Reward)
 • เคลียร์ World Weekly Mission [Divided Labyrinth] โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง]
 • Crystal Point Shop

Hero’s Blood Sweat Tears Shop

 • เพิ่ม [Gold Lotus Step] เข้าไปในไอเทมขาย (10,000 Point : ไม่จำกัด)
 • เพิ่ม [Lapis Lazuli] เข้าไปในไอเทมขาย (2,500 Point : ไม่จำกัด)
 • นำ [Storm Solver] ทีกำลังขายอยู่ออก (เปลี่ยนตามรางวัลความสำเร็จ)
 • นำ Title ทีกำลังขายอยู่ 3 ชนิดออก (เปลี่ยนตามรางวัลความสำเร็จ)

Crystal Point Shop

 • เพิ่ม [Token of Collaboration Key] เข้าไปในไอเทมขาย (7,000 Point: ไม่จำกัด)
 • เพิ่ม [Gold Lotus Step] เข้าไปในไอเทมขาย (5,000 Point : ไม่จำกัด)
 • เพิ่ม [Rebrium Point(100)] เข้าไปในไอเทมขาย (1,000 Point: ไม่จำกัด)
 • เพิ่ม [Lapis Lazuli] เข้าไปในไอเทมขาย (1,000 Point: ไม่จำกัด)

เปลี่ยนความสำเร็จ(เคลียร์จำนวนภารกิจ)

 • ความสำเร็จใหม่ : เคลียร์ Commission Board 1,000 ครั้ง
 • ความสำเร็จใหม่ : เคลียร์ Commission Board 5,000 ครั้ง
 • เพิ่มรางวัลความสำเร็จ(500 ครั้ง): Goddess Title : Tears Flow Down
 • เพิ่มรางวัลความสำเร็จ(1,000 ครั้ง): Goddess Title : Share one’s Goddess Sadness
 • เพิ่มรางวัลความสำเร็จ(3,000 ครั้ง): Solver Title
 • เพิ่มรางวัลความสำเร็จ(5,000 ครั้ง): Storm Solver Class Box
 • เปลี่ยนแปลงไอเทม Title 3 ชนิดให้สามารถแลกเปลี่ยนได้(ไม่จำเป็นต้องใช้ Seal Guarantee)

เพิ่มรางวัล World Weekly Mission

 • เพิ่ม [Token of Collaboration Key] ไปที่ [เคลียร์ Divided Labyrinth โดยไม่เกี่ยวกับระดับความยาก 1 ครั้ง]