สวัสดี ผู้เล่นทั้งหลาย!

เราขอแนะนำเอกสารคู่มือ Battlefield โดยหวังว่าผู้เล่นจะสนุกไปกับกับ Fierce Battle – Black Citadel ที่สนุกสนานยิ่งขึ้น ใน Black Citadel Battlefield มีองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์และสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่ทำให้เกิดการต่อสู้ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์อยู่ เราจะขอแนะนำองค์ประกอบของ Black Citadel ที่มีอยู่เพื่อให้ผู้เล่นสามารถนำทีมของคุณไปสู่ชัยชนะผ่านทางการเลือกเชิงกลยุทธ์

► Skill Set ของตัวละคร

 • ใน Fierce Battle นั้นเหล่าตัวละครจะใช้ PVP Skill Set (Tip : ถ้าใช้ Skill Tree Expansion จะสามารถเซ็ต PVP Skill ผ่านทางหน้าต่างสกิลขยายได้อย่างง่ายดาย)
 • ใน Fierce Battle นั้นสามารถใช้สกิล Dash(PVP) ได้ 

► ข้อมูลที่ได้รับคะแนน

 • สามารถรับคะแนนในกรณีที่กำจัดมอนสเตอร์แต่ละระดับที่จัดวางอยู่ที่ Battlefield และผู้เล่นทีมศัตรู
 • ถ้าทำ First Kill สำเร็จจะได้รับ 2,000 คะแนนซึ่งรวมคะแนนการฆ่าผู้เล่นทั่วไป และคะแนนโบนัส
ประเภท จำนวนคะแนนที่ได้รับ คำอธิบาย
First Kill สำเร็จ 1500pt – คะแนนโบนัสที่มอบให้กับผู้เล่นที่เอาชนะผู้เล่นได้เป็นคนแรกใน Battlefield
กำจัดผู้เล่นทั่วไป 500pt – คะแนนที่ได้รับเมื่อกำจัดผู้เล่นทีมศัตรู
กำจัดมอนสเตอร์ Normal 50pt  คะแนนที่ได้รับเมื่อเอากำจัดมอนสเตอร์แต่ละระดับที่ถูกจัดวางไว้ใน Battlefield
กำจัดมอนสเตอร์ Elite 200pt
กำจัดมอนสเตอร์ Champion 500pt
กำจัดมอนสเตอร์ Named 2500pt
กำจัดมอนสเตอร์ Boss 5000pt

 

► ข้อมูลมอนสเตอร์

 • แนะนำพวกมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวที่ Black Citadel
 • สามารถตรวจสอบว่ามอนสเตอร์ใน Black Citadel มีระดับอะไรบ้าง และถ้ากำจัดมอนสเตอร์ดังกล่าวแล้วจะได้รับผลประโยชน์อะไร

 

▶ มอนสเตอร์ระดับ Normal

 • เมื่อมอนสเตอร์ระดับ Normal ตาย อีก 20 วินาที จะเกิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ 50pt

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

▶ มอนสเตอร์ระดับ Elite

 • เมื่อมอนสเตอร์ระดับ Elite ตาย อีก 60 วินาที จะเกิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ 200pt

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

▶ มอนสเตอร์ระดับ Champion

 • เมื่อมอนสเตอร์ระดับ Champion ตาย อีก 150 วินาที จะเกิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ 500pt และบัฟส่วนตัว (Guardian Symbol / Destruction Symbol)

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

▶ มอนสเตอร์ระดับ Named

 • มอนสเตอร์ระดับ Named จะปรากฏตัวหลังจากเริ่ม Battlefield ไปแล้ว 5 นาที
 • เมื่อมอนสเตอร์ตาย อีก 300 วินาที จะเกิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ 2500pt และบัฟทีม (Nimnu’s Mark / Isir’s Mark)

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

▶ มอนสเตอร์ระดับ Boss

 • มอนสเตอร์ระดับ Boss จะปรากฏตัวหลังจากเริ่ม Battlefield ไปแล้ว 8 นาที
 • เมื่อมอนสเตอร์ตาย อีก 480 วินาที จะเกิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าว
 • เมื่อกำจัดมอนสเตอร์จะได้รับ 5000pt และบัฟทีม (Fedoru’s Mark)

แนะนำ Black Citadel – Battlefield


 

► ข้อมูลบัฟมอนสเตอร์

 • สามารถได้รับในกรณีที่กำจัดมอนสเตอร์บางระดับขึ้นไป และแบ่งเป็นบัฟส่วนตัวและบัฟทีมตามประเภท

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

ชื่อบัฟ เงื่อนไขที่ได้รับ ประเภทบัฟ เอฟเฟกต์บัฟ เวลาที่คงอยู่
Guardian Symbol กำจัด Cursed Acacy or 

Black Smoke Grum

บัฟส่วนตัว  Defense ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 50% ทุกๆ 2 วินาทีจะฟื้นฟูทีละ 2% ของ Max HP 120 วินาที
Destruction Symbol กำจัด Executioner Trimpam or 

Awaken Gigas

บัฟส่วนตัว  Attack ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 50% ทุกๆ 2 วินาทีจะฟื้นฟูทีละ 2% ของ Max HP 120 วินาที

 

 

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

ชื่อบัฟ เงื่อนไขการได้รับ ประเภทบัฟ เอฟเฟกต์บัฟ เวลาที่คงอยู่
Nimnu’s Mark กำจัด Admiral Nimnu บัฟทีม  Attack ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 150% Movement Speed เพิ่มขึ้น 50% 150 วินาที
Isir’s Mark กำจัด Commander Isir บัฟทีม  Defense ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 150% ความเสียหายที่ได้รับลดลง 50% /  Super Armor เพิ่มขึ้น 500000 150 วินาที
Fedoru’s Mark กำจัด Army Leader Fedoru บัฟทีม  Skill Cooldown ลดลง 50% / Attack, Defense ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 100% ต้านทานเอฟเฟกต์ Tactical Magic 180 วินาที

 

แนะนำ Black Citadel – Battlefield


 

► ผังบอกตำแหน่งมอนสเตอร์ใน Black Citadel

 • ข้อมูลการจัดวางของเหล่ามอนสเตอร์ที่ถูกจัดวางในแต่ละพื้นที่เมื่อเริ่ม Battlefield (มอนสเตอร์ระดับ Normal, Elite, Champion)
 • ถ้ากำจัดมอนสเตอร์ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดก็จะแสดงคะแนนที่สามารถรับได้ที่แมพ

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 


 

 • ข้อมูลการจัดวางมอนสเตอร์ (มอนสเตอร์ระดับ Named, Boss) ที่ถูกสร้างอยู่ใน Battlefield หลังจากเวลาที่กำหนด
 • ลูกศรจะปรากฏเส้นทางลาดตระเวนของมอนสเตอร์ระดับ Named 

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 


 

► องค์ประกอบ Gimmick ของ Black Citadel

 • ใน Black Citadel มีองค์ประกอบ Gimmick ต่างๆ ที่สามารถใช้งานในเชิงกลยุทธ์ได้
 • ถ้าใช้องค์ประกอบ Gimmick ต่างๆ อย่างกระตือรือร้น จะสามารถทำให้ทีมศัตรูอ่อนกำลังลงหรือหลบทีมศัตรูเพื่อเอาชีวิตรอดได้ใน Battlefield ได้

► ฐานและประตูปราสาท

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 • ที่ฐานของฝ่ายเดียวกันจะสามารถฟื้นฟู HP และ MP ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรับบัฟ Movement Speed
 • พวกผู้เล่นสามารถทำลายฐานทีมศัตรูเพื่อขัดขวางการฟื้นฟูของผู้เล่นทีมศัตรู
 • ประตูปราสาทเป็นแนวป้องกันที่ 1 ในการป้องกันการเข้าฐาน
 • ระดับความทนทานของประตูปราสาทนั้นทนทานมาก แต่ว่าความทนทานที่ถูกทำลายแล้วจะไม่กู้คืนได้อีกครั้ง
 • ในกรณีที่เข้าฐานทีมศัตรูจะลด HP อย่างต่อเนื่องเนื่องจากด่านกันบุกรุกของฐานทีมศัตรู
 • ในกรณีที่ทำลายฐานทีมศัตรู ฟังก์ชั่นพื้นฐานของทีมศัตรูจะเป็นอัมพาต และดีบัฟ ‘Shackle of Sigh’ จะมีผลกับสมาชิกทีมศัตรู [Shackle of Sigh : ขจัดบัฟที่มีอยู่ทั้งหมด / จำกัดการเคลื่อนไหว, การกระทำเป็นเวลา 10 วินาที / ไม่สามารถ Dash]
 • หลังจากนั้น 3 นาทีฐานที่ถูกทำลายจะถูกกู้คืนอัตโนมัติ

 

► สิ่งก่อสร้างวาร์ป

 • สามารถเคลื่อนย้ายไปยัง Battlefield ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสิ่งก่อสร้างวาร์ปที่ตั้งอยู่ที่ Black Citadel
 • ผู้เล่นที่อยู่ในทีมนั้นๆ เท่านั้นที่จะสามารถใช้สิ่งก่อสร้างวาร์ปของแต่ละทีมได้
 • ถ้าเคลื่อนย้ายจากฐานไปยังด้านนอกฐานผ่านทางสิ่งก่อสร้างวาร์ป หลังจากวาร์ปผู้เล่นจะกลายเป็นอมตะในเวลาสั้นๆ
 • สิ่งก่อสร้างวาร์ปที่ใช้ร่วมกันนั้นทุกคนสามารถใช้ได้ แต่ใช้ได้แบบเที่ยวเดียวเท่านั้น

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

► มอนสเตอร์ไอเทมฟื้นฟู & มอนสเตอร์บัฟ Movement Speed

 • ใน Black Citadel มีมอนสเตอร์ที่ดรอปไอเทมฟื้นฟูเมื่อถูกกำจัด และมอนสเตอร์ที่ช่วยเพิ่ม Movement Speed ของผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียง

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

► Crow Trap และ Barricade

 • มีสิ่งกีดขวางที่คอยขัดขวางผู้เล่นอยู่ที่เส้นทางที่เคลื่อนที่จากกำแพงด้านนอกของ Battlefield ไปยังส่วนกลาง
 • ในกรณีที่กำจัดมอนสเตอร์ Fierce Battlefield Crow Side or Cycle ที่ปกป้องทางลัดตรงกลางจะเกิด ‘Crow Trap’ ในอัตราต่ำ
 • ภายในขอบเขตของ Crow Trap จะยังคงสร้างความเสียหายต่อ HP อย่างต่อเนื่อง และเกิดควันที่กีดขวางทัศนวิสัย

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 • ฝั่งตรงข้ามของทางลัดตรงกลางถูกปิดกั้นโดย Barricade ดังนั้นจึงไม่สามารถเข้าได้
 • Barricade สามารถถูกทำลายได้หลังจากที่มอนสเตอร์บอสปรากฏตัวขึ้นมา

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 

องค์ประกอบของกิจกรรม Black Citadel

 • ใน Black Citadel มีองค์ประกอบของกิจกรรมที่พลิกเกมของการต่อสู้ที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
 • ถ้าคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรมในแต่ละเวลาของ Battlefield จะสามารถสร้างสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทีมในเชิงกลยุทธ์ได้มากกว่า

 

► Battlefield Heat

 • หลังจากเริ่ม Battlefield เมื่อเวลาผ่านไปตามกำหนด บัฟ ‘Battlefield Heat’ จะมีผลกับผู้เล่นทุกคนที่ใน Battlefield

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

ประเภทของบัฟ ผลของบัฟ
Battlefield Heat – เพิ่ม Attack ของผู้เล่นทั้งหมด
Battlefield Intense Heat – เพิ่ม Attack ของผู้เล่นทั้งหมดอย่างมาก

 

► สนับสนุน Tactical Magic

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 • ตั้งแต่หลังจากเริ่ม Battlefield ไป 5 นาที จะเกิดการสนับสนุน Tactical Magic ของบรรดา Black Army Magic Soldier ในอัตราที่กำหนดจนกว่า Battlefield จะสิ้นสุดลง
 • ยิ่งเวลาผ่านไปก็จะเพิ่มอัตราการเกิดการสนับสนุน
 • Tactical Magic Tactical Magic จะเกิดสุ่มเอฟเฟกต์ 3 อย่าง
Tactical Magic เอฟเฟกต์โดยละเอียด
พื้นที่ไฟช็อต Tactical Magic ที่มอบเอฟเฟกต์ไฟช็อตให้แก่ผู้เล่นที่เข้ามาในขอบเขต
พื้นที่น้ำค้างแข็ง Tactical Magic ที่มอบเอฟเฟกต์ลด Movement Speed ให้แก่ผู้เล่นที่เข้ามาในขอบเขต
พื้นที่พิษ Tactical Magic ที่มอบเอฟเฟกต์ลด HP ให้แก่ผู้เล่นที่เข้ามาในขอบเขต

 

► Hunting Time

 • เมื่อผ่านไป 10 นาทีหลังจากเริ่ม Battlefield จะปรากฎกิจกรรม Hunting Time เป็นเวลา 5 นาที
 • เพิ่มปริมาณความเสียหายที่ได้รับของมอนสเตอร์ที่อยู่ใน Battlefield ซึ่งมีระดับต่ำกว่า Champion

แนะนำ Black Citadel – Battlefield

 • ในช่วง Hunting Time มอนสเตอร์กิจกรรม ‘Pandora Mimic’ ที่สามารถได้รับคะแนนจำนวนมากในแต่ละพื้นที่ของ Battlefield จะปรากฏ 1 ครั้ง (ทั้งหมด 6 ตัว)

แนะนำ Black Citadel – Battlefield