สมดุลสกิลเดือนกันยายน

1697
PVE
คลาส ชื่อสกิล จุดที่เปลี่ยนแปลง
Barbarian Bone Crash เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
5600% → 6213%– Bone Crash Instant ก็มีผลเหมือนกันด้วย
Destroyer Maelstrom Howl เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
3900% → 5850%– [Awakened] Maelstrom Howl ก็มีผลเหมือนกันด้วย
Artillery Detonating Arrow เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
– 2853% → 4375%
Elestra Ice Spear เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
– Attack ต่อ Sphere Hit 368% → 525%
– Ice Fragment Attack 123% → 175%[Awakened] Ice Spear ก็มีผลเหมือนกันด้วย
※แก้ไขปัญหาที่แสดง Attack ของ [Awakened] Ice Spear สูงกว่าที่ตั้งใจไว้
Black Mara Inhale (Exhale) เมื่อใช้ Inhale, Exhale ใน PVE จะผลักศัตรูรอบๆ และเพิ่มเอฟเฟกต์ที่โจมตี
– Max Lv Attack 4163%Attack ระเบิดเคียวของ Exhale จะเพิ่มเลเวลสูงสุด
– 6494% → 8325%
Arch Heretic Soul Blade ลด Cooldown
– 30 วินาที → 20 วินาที
Physician Love Virus เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
– 1015% → 2538%[Awakened] Love Virus ก็มีผลเหมือนกันด้วย
Ray Mechanic Dynamic Vortex เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
– Attack ขั้น 1 : 3619% → 5568%
– Bomb Attack : 1810% → 2784%ไม่เปลี่ยนค่าการเพิ่ม Attack ในแต่ละขั้น
Abyss Walker Night Fall เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
– Tent Sommon Attack 1776% → 7770%
– Attack ต่อเนื่อง 44% → 194%ลด Cooldown
– 30 วินาที → 20 วินาทีแม้ว่ามอนสเตอร์จะออกจาก Tent ก็ตามแต่ดีบัฟก็ยังคงอยู่
– ระยะเวลาดีบัฟ 30 วินาที
Rand Grid Counter Flare เพิ่ม Attack เลเวลสูงสุด
– Attack พื้นฐาน : 5460% → 6563%
– Attack เมื่อป้องกันสำเร็จ : 7098% → 8531%