ปรับสกิล Balance

2691

เปลี่ยนแปลงสมดุลของ Phantom Dragon Jade

อาชีพ ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Gladiator Hacking Stance Attack เพิ่มขึ้น
– Damage โจมตี 1 ครั้งของ [Hacking Stance EX]
เดิม  Damage 4200% → Damage 5040%
Barbarian Stomp เพิ่มระดับความเร็วในการชาร์จก่อนที่จะโจมตีครั้งสุดท้าย

Attack เพิ่มขึ้น
– การกระแทกครั้งที่ 1~3 เป็น 195% ของการกระแทกครั้งที่ 1  [Awakened] Stomp ก่อนที่จะเปลี่ยนดาเมจทั้งหมด → 170% ของการกระแทกครั้งที่ 1  [Awakened] Stomp ก่อนที่จะเปลี่ยนดาเมจทั้งหมด

Destroyer Punishing Swing Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจระเบิดเป็น 200% ของดาเมจระเบิด [Punishing Swing EX] → 250%
Dark Avenger Dark Stinger Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจการโจมตีเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น 50% → เพิ่มขึ้น 100%
Tempest Spiral Vortex Attack เพิ่มขึ้น
– Vortex ที่ยิงออกไปมี Attack เท่ากับเมื่อ Full Hit ของ [Spiral Vortex EX] → Attack ที่สูง 30%
Windwalker Spiral Kick เพิ่มขอบเขต Hit ของการพุ่งชนในแนวตั้งเล็กน้อย

แก้ไขให้ศัตรูที่ถูก Hit ในขณะพุ่งชนถูกดึงไปที่ตรงกลางเล็กน้อย

Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจการโจมตีหมุนตัวเพิ่มเติมจะเหมือนกับดาเมจการโจมตีหมุนตัวของ [Spiral Kick EX] เดิม
→ ดาเมจการโจมตีหมุนตัวเพิ่มเติมและดาเมจการโจมตีที่แตกแขนงออกเพิ่มขึ้น 50% มากกว่าดาเมจที่ Spiral Kick EX มอบให้

Silver Hunter Ariel Wild Shot แก้ไขปัญหาที่ลูกธนูศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ไม่ติด Hit เป็นครั้งคราว

แก้ไขให้เมื่อใช้กลางอากาศจะสามารถกดเพิ่มเติมในขณะลงสู่พื้นได้

Attack เพิ่มขึ้น
– เมื่อยิงลูกธนูศักดิ์สิทธิ์ 1 ครั้งจะเป็น 80% ของ Attack ลูกธนูศักดิ์สิทธิ์ของ [Ariel Wild Shot] เดิม → 100% ของ Attack ลูกธนูศักดิ์สิทธิ์

Smasher Linear Ray Attack เพิ่มขึ้น
– เหมือนกับ [Linear Ray EX] Full Charge Damage → 130% ของ Full Charge Damage
Saint Grand Cross Attack เพิ่มขึ้น
– Attack ของ [Awakened] Grand Cross เพิ่มขึ้น 20% → เพิ่มขึ้น 70%
Inquisitor Lightning Bolt Attack เพิ่มขึ้น
– Shockwave Damage เป็น Damage 30% ของดาเมจการโจมตีของ [Awakened] Lightning Bolt เดิม → Damage 50%
Arch Heretic Evil Hand Attack เพิ่มขึ้น
– Damage 120% ของ [Nightmare] Evil Hand Damage เดิม
→ Damage 150%
Shooting Star Cannon Blaster Attack เพิ่มขึ้น
– Bomb Damage ครั้งที่ 2 ของ [Awakened] Cannon Blaster เพิ่มขึ้น 20% → เพิ่มขึ้น 200%
Adept Ice Punch Attack เพิ่มขึ้น
– เมื่อ [Icing Wave] Full Hit Attack จะเป็น 20% ของ [Ice Punch EX] → 60% ของ [Ice Punch EX]
Dark Summoner Chain Claw Attack เพิ่มขึ้น
– Damage ทั้งหมดของพื้นที่วิญญาณเป็น 90% ของ Hit Damage ครั้งแรกของ [Chain Claw EX] → 160% ของ Hit Damage ครั้งแรก
Soul Eater Spirit Paper Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจของยันต์เวทย์ขนาดใหญ่เป็น 600% ของดาเมจยันต์เวทย์ขนาดเล็ก → 940% ของดาเมจยันต์เวทย์ขนาดเล็ก
Blade Dancer Twinkle Spin แก้ไขปัญหาที่ธาตุของ Elemental Dragon Jade ไม่ทำงาน

Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจการกดเพิ่มเติมเป็น 130% ของ [Twinkle Spin] → 260% ของ [Twinkle Spin]

Spirit Dancer General Dawn Blade Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจพลังดาบเป็น 15% ของ [General Dawn Blade EX] → 35% ของ [General Dawn Blade EX]
Oracle Elder Sharpness of Hurricane Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจลมหมุนต่อ 1 อันจะเท่ากับ 15% ของ [Sharpness of Hurricane] → 25% ของ [Sharpness of Hurricane]
Ripper Flame Locust แก้ไขให้การโจมตีเตะขึ้นให้ Hit ศัตรูที่ล้มลง

แก้ไขให้การโจมตีฟาดลงไม่ผลักศัตรูมากเกินไป

ระยะเวลาของเสาไฟและ Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจเพิ่มเติม : 40% ของ [Flame Locust] Attack → ดาเมจเพิ่มเติม : 60% ของ [Flame Locust EX] Attack

Raven Applaud Attack เพิ่มขึ้น
– [Applaud EX] Attack เพิ่มขึ้น 20% → [Applaud EX] Attack เพิ่มขึ้น 66%
Sting Breezer Piercing Spike แก้ไขเวลาที่จำเป็นจนกระทั่ง Intangible Spear
– อีก 5 วินาทีจะระเบิด → อีก 1 วินาที จะระเบิด
Attack เพิ่มขึ้น
– ดาเมจต่อเนื่องเป็น 200% ของ [Piercing Spike] Attack ดาเมจระเบิดเป็น 250% ของ [Piercing Spike] Attack
→ ดาเมจทั้งหมดเป็น 550% ของ [Piercing Spike] Attack
Avalanche Gale Step Attack เพิ่มขึ้น
– เหมือนกับ [Gale Step EX] Damage → [Gale Step EX] Damage เพิ่มขึ้น 30%
Rand Grid Horn Raid Attack เพิ่มขึ้น
– Damage ของ [Fire Zone] เป็น 300% ของ [Aftershock] Damage → Damage ของ [Fire Zone] เป็น 380% ของ [Aftershock] Damage
Vena Plaga Blood Shot Attack เพิ่มขึ้น
– Attack เพิ่มเติม : 20% ของ [Blood Shot] → Attack เพิ่มเติม : 60% ของ [Blood Shot]
Defensio Leaping Over Attack เพิ่มขึ้น
– การโจมตี Rotating Uppercut เป็น 40% ของ [Leaping Over EX] Attack ทั้งหมด → 70% ของ [Leaping Over EX] Attack ทั้งหมด
Ruina Flow Through Attack เพิ่มขึ้น
– การโจมตีด้วยคลื่นยักษ์เป็น 130% ของ [Flow Through EX] Attack ทั้งหมด → 160% ของ [Flow Through EX] Attack ทั้งหมด

 

เปลี่ยนสมดุลสกิล PVE

Plaga
ชื่อสกิล จุดที่เปลี่ยนแปลง
Thorn of Lip Loop แก้ไขให้เมื่อกระโดดโจมตีศัตรูที่โดนโจมตีจะถูกรวมที่ด้านหน้าโดยธรรมชาติ
Subconscious แก้ไขให้ศัตรูที่ถูกดึงเข้ามาไปรวมอยู่ตรงกลาง
Disassembler เพิ่มเวลาที่สามารถใช้ [Hornet Touch] หลังจากโจมตีครั้งสุดท้าย
Grudge เพิ่มเวลาที่สามารถใช้ [Hornet Touch] หลังจากโจมตีครั้งสุดท้าย
สามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศ
Infection ปรับขอบเขต Hit ให้ตรงกับเอฟเฟกต์
Vena Plaga
Vena Plaga Transformation Cooldown ลดลง
180 วินาที -> 120 วินาที
Manic เปลี่ยนให้แม้ว่าจะไม่มี [Thorns] เหมือน [Thorn Skill] อื่นๆ แต่ก็สามารถใช้ได้
ลบสเป็คที่จะต้องให้การโจมตีครั้งแรกโดนเป้าสกิลถึงจะใช้งานต่อเนื่อง
เพิ่ม Super Armor ในขณะใช้สกิล
แก้ไขให้ Hit ได้ดีขึ้นต่อการโจมตีหนามจากจุดศูนย์กลาง
เปลี่ยนให้ไม่ใช้ [Thorns] ทั้งหมด และใช้  30 อันและ 60 อันใน 2 ระดับ
ในกรณีที่ไม่ใช้ [Thorns]
– กวัดแกว่งโจมตีโดยไม่ต้องอัญเชิญหนาม
เมื่อใช้ [Thorns] 30
– อัญเชิญหนามอัตโนมัติในขณะโจมตีต่อเนื่อง
– Hit สุดท้ายโดนเป้าสองครั้ง
เมื่อใช้ [Thorns] 60
– อัญเชิญหนามอัตโนมัติในขณะโจมตีต่อเนื่อง
– Hit สุดท้ายโดนเป้าสามครั้ง
Lonely Crowd หลังจากใช้ [Injury Combo] ถ้ากดปุ่ม [โจมตีทั่วไป] ค้าง จะสามารถใช้ [Lonely Crowd] ได้
เปลี่ยนให้การโจมตีสุดท้ายจะทำการพุ่งชนแล้วทำท่าทางกวัดแกว่ง (ในสถานะ [Corruption] จะโจมตีเหมือนเดิม)
ลดความเร็วในการหมุนตัว
Action Speed เดิมเปลี่ยนเป็นมากสุด 20 Hit
Class Mastery เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์เดิม
เพิ่ม STR 50%
เมื่อ [Hornet Touch] โดนเป้าจะมีโอกาส 20% ที่ [Flow Down] จะถูกอัปเกรด [Flow Down] ที่ถูกอัปเกรดจะมี Attack เพิ่มขึ้น 500% และเปลี่ยนแปลงแอคชั่น ([Flow Down] ที่ถูกอัปเกรดจะไม่ใช้ Cooldown ร่วมกับสกิลเดิม)
ถ้าป้องกันการโจมตีด้วย [Hornet Touch] สำเร็จจะได้รับ [Thorns] 30 ทันที
เพิ่ม [Repression] ในสกิลก่อนหน้า
Class Mastery Ⅲ เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์เดิม
ถ้าใช้ [Corruption Skill] จะเพิ่ม Attack ของ [Thorn Skill] 30% ในช่วงเวลาที่กำหนด
ถ้าใช้ [Thorn Skill] จะเพิ่ม Attack ของ [Corruption Skill] 50% ในช่วงเวลาที่กำหนด
ลบ [Repression] ออกจากสกิลที่เกี่ยวข้องและเพิ่ม [Corruption Skill]

 

 

Artillery
ชื่อสกิล จุดที่เปลี่ยนแปลง
[Awakened Passive] Extension Core [Swift Shot] Attack 30% → เพิ่มขึ้น 50%
(Attack ของ Core เพิ่มขึ้นด้วย)
Tracking Arrows EX เมื่อเอฟเฟกต์ [Fatal Guide] ทับซ้อน 20 อันจะทำการอัปเกรด [Tracking Arrows] และ [Cannonade] Shot เป็นเวลา 10 วินาที
และเอฟเฟกต์ที่อัปเกรดจะยังคงอยู่แม้ว่าจะหลังจากใช้สกิล [Tracking Arrows] หรือ [Cannonade] ที่ถูกอัปเกรดแล้วก็ตาม
(ทุกๆ ครั้งที่ทับซ้อน 20 ครั้งจะสามารถใช้ทั้งสองสกิลที่ถูกอัปเกรดได้ทั้งหมดในครั้งเดียว)
Acrobat
Circle Shot Attack 731% → 2494%
Spiral Vortex Attack 4290% → 8580%
Spiral Kick Attack 1683% → 2117%
Air Pounce Attack 1498% → 2247%
Cyclone Kick Attack 4992% → 9844%
Tempest
Class Mastery II Attack เพิ่มขึ้น 10% → 20%
Punch Smash Attack 10500% → 15000%
Windwalker
[Awakened Passive] Spiral Edge Attack เพิ่มขึ้น 30% → 50%
[Awakened Passive] Ride Air Current เวลาที่เปลี่ยนแปลงเป็นสกิล Air Current เมื่อใช้ [Air Pounce], [Spiral Kick] : 1.5 วินาที → 2 วินาที

 

Dancer
Breezecall Dance Final Damage เพิ่มขึ้น 30% → 40%
Illusion Dance Final Damage เพิ่มขึ้น 30% → 40%
Ecstatic Dance ลบเวลาที่จะต้องเต้นก่อนจะเกิดผล (1.5 วินาที)
Twinkle Spin Attack 2301% → 3798%
Elegance Storm Attack 6825% → 10825%
General Dawn Blade Attack 6533% → 10825%
Blade Dancer
Twinkle Spin EX เพิ่ม EX Damage 100% -→ 200%
Screamer
Regent Aria Attack 203% → 2000%
Blitz Claw เปลี่ยนการแสดงเป็น Attack ต่อ Hit ไม่ใช้ Attack ทั้งหมด
PVE : Attack 1733% → Attack ต่อ Hit 900%
Phantom Rage Attack 153% → 1286%
Chain Claw Attack 3651% → 4018%
Spirit Paper ยันต์ 1 ชิ้น Attack 797% → 905%
Soul Gate Cooldown 25 วินาที → 20 วินาที
Grudge Formation Attack 1364% → 4960%
Dark Summoner
Sadism Pleasure เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack 30% ในช่วงเวลาต่อเนื่อง
[Awakened Passive] Chaos Formation จำนวน Hit เพิ่มขึ้น 50% → 70%
Ascending Phantom Attack 2250% → 2500%
Soul Eater
Class Mastery ความเสียหายเพิ่มเติมไร้ธาตุ 10% → 20%

 

Chaser
Applaud Attack 2940% → 3504%
แก้ไขการล็อคกล้องของสกิล
Punishment Attack 4505% → 6535%
Rake เมื่อมีดสั้นกลับมาจำนวน Hit จะเปลี่ยนจากที่เคยสุ่ม 1~2 Hit ให้เป็น 1 Hit อย่างไม่มีเงื่อนไข
Attack ต่อมีดสั้นหนึ่งอัน 279% → 368%
Raven
Umbra Attack 1537% → 2001%
[Awakened] Star Combination Attack  มีดสั้นเพิ่มเติม 1000% → 1200%
[Awakened] Chain Combination Attack โซ่เคียวเพิ่มเติม 2000% → 2400%

 

เปลี่ยนสมดุลสกิล PVP

Plaga
ชื่อสกิล จุดที่เปลี่ยนแปลง
Thorn of Lip Loop แก้ไขให้เมื่อกระโดดโจมตีศัตรูที่โดนโจมตีจะถูกรวมที่ด้านหน้าโดยธรรมชาติ
Subconscious แก้ไขให้ศัตรูที่ถูกดึงเข้ามาไปรวมอยู่ตรงกลาง
Disassembler เพิ่มเวลาที่สามารถใช้ [Hornet Touch] หลังจากโจมตีครั้งสุดท้าย
Grudge เพิ่มเวลาที่สามารถใช้ [Hornet Touch] หลังจากโจมตีครั้งสุดท้าย
สามารถเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศ
Infection ปรับขอบเขต Hit ให้ตรงกับเอฟเฟกต์
Vena Plaga
Vena Plaga Transformation Cooldown 180 วินาที (เท่าเดิม)
Manic เปลี่ยนให้แม้ว่าจะไม่มี [Thorns] เหมือน [Thorn Skill] อื่นๆ แต่ก็สามารถใช้ได้
ลบสเป็คที่จะต้องให้การโจมตีครั้งแรกโดนเป้าสกิลถึงจะใช้งานต่อเนื่อง
เพิ่ม Super Armor ในขณะใช้สกิล
แก้ไขให้ Hit ได้ดีขึ้นต่อการโจมตีหนามจากจุดศูนย์กลาง
เปลี่ยนให้ไม่ใช้ [Thorns] ทั้งหมด และใช้ 30 อันและ 60 อันใน 2 ระดับ
ในกรณีที่ไม่ใช้ [Thorns]
– กวัดแกว่งโจมตีโดยไม่ต้องอัญเชิญหนาม
เมื่อใช้ [Thorns] 30
– อัญเชิญหนามอัตโนมัติในขณะโจมตีต่อเนื่อง
– Hit สุดท้ายโดนเป้าสองครั้ง
เมื่อใช้ [Thorns] 60
– อัญเชิญหนามอัตโนมัติในขณะโจมตีต่อเนื่อง
– Hit สุดท้ายโดนเป้าสามครั้ง
Lonely Crowd หลังจากใช้ [Injury Combo] ถ้ากดปุ่ม [โจมตีทั่วไป] ค้าง จะสามารถใช้ [Lonely Crowd] ได้
เปลี่ยนให้การโจมตีสุดท้ายจะทำการพุ่งชนแล้วทำท่าทางกวัดแกว่ง (ในสถานะ [Corruption] จะโจมตีเหมือนเดิม)
ลดความเร็วในการหมุนตัว
Action Speed เดิมเปลี่ยนเป็นมากสุด 20 Hit
Class Mastery เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์เดิม
เพิ่ม STR 15%
เมื่อ [Hornet Touch] โดนเป้าจะมีโอกาส 20% ที่ [Flow Down] จะถูกอัปเกรด [Flow Down] ที่ถูกอัปเกรดจะมี Attack เพิ่มขึ้น 500% และเปลี่ยนแปลงแอคชั่น ([Flow Down] ที่ถูกอัปเกรดจะไม่ใช้ Cooldown ร่วมกับสกิลเดิม)
ถ้าป้องกันการโจมตีด้วย [Hornet Touch] สำเร็จจะได้รับ [Thorns] 30 ทันที
เพิ่ม [Repression] ในสกิลก่อนหน้า
Class Mastery Ⅲ ลบ [Repression] ออกจากสกิลที่เกี่ยวข้องและเพิ่ม [Corruption Skill]

 

Chaser
Rake เมื่อมีดสั้นกลับมาจำนวน Hit จะเปลี่ยนจากที่เคยสุ่ม 1~2 Hit ให้เป็น 1 Hit อย่างไม่มีเงื่อนไข

 

Screamer
Blitz Claw เปลี่ยนการแสดงเป็น Attack ต่อ Hit ที่ไม่ใช่ Attack ทั้งหมด
PVP : Attack 649% → Attack ต่อ Hit 162%

 


เปลี่ยนไอค่อนสกิล Vena Plaga

ปรับสกิล Balance