สมดุลสกิล

967

 

สมดุลสกิล – PVE

Ripper

  Izuna Drop EX

 เพิ่มขอบเขตการโจมตีของระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อฟาดลงไปที่พื้นดิน

     – ขอบเขตการโจมตีของ Izuna Drop ที่ขี้เถ้าเผาไหม้ใช้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

  [Awakened Passive] Shadow Hand

   เพิ่มขอบเขตการโจมตีของ [Awakened] Shadow Hand

  Flame Dragunil

    เพิ่ม Attack

     – Attack ต่อ Hit 5136% → Attack ทั้งหมด 15408%

เปลี่ยนอัตราส่วน Attack ที่ใช้งานทุกๆ Hit

     – ก่อนเปลี่ยน : เมื่อถอยหลัง 50%, ความเสียหาย 50% จากการระเบิดเปลวไฟที่พุ่งชนหรือปล่อยออกไป

     – หลังเปลี่ยน : เมื่อถอยหลัง 10%, ความเสียหาย 90% จากการระเบิดเปลวไฟที่พุ่งชนหรือปล่อยออกไป

เพิ่มขอบเขตการโจมตีของระเบิดเปลวไฟและการโจมตีพุ่งชน

Abyss Walker

  Illustion Strike EX

    ลดเวลาร่ายของ Abyss Strike

Flurry

  Freaking Fisher

เพิ่มปริมาณได้การรับ Hero Skill Gauge ของ Rough Sweep, Rough Sweep Instant

     – เพิ่มขึ้น 25%

Sting Breezer

  Class Mastery

ปรับสเปคเอฟเฟกต์การเพิ่ม Attack

     – เพิ่ม Magic Attack เมื่อการโจมตีเวทย์โดนเป้า → เพิ่ม Magic Attack

  Angelic Spear

    ลดเวลาร่าย

 

สมดุลสกิล – PVP

Ripper

  Flame Dragunil

    ลด Attack

     – Attack ต่อ 1 Hit 400% → Attack ทั้งหมด 600%

 เปลี่ยนอัตราส่วน Attack ที่ใช้งานทุกๆ Hit

     – ก่อนเปลี่ยน : เมื่อถอยหลัง 50%, ความเสียหาย 50% จากการระเบิดเปลวไฟที่พุ่งชนหรือปล่อยออกไป

     – หลังเปลี่ยน : เมื่อถอยหลัง 10%, ความเสียหาย 90% จากการระเบิดเปลวไฟที่พุ่งชนหรือปล่อยออกไป

เพิ่มขอบเขตการโจมตีของระเบิดเปลวไฟและการโจมตีพุ่งชน

Sting Breezer

  Class Mastery

ปรับสเปคเอฟเฟกต์การเพิ่ม Attack

     – เพิ่ม Magic Attack เมื่อการโจมตีเวทย์โดนเป้า → เพิ่ม Magic Attack

     – ปริมาณการเพิ่ม Magic Attack 30% → 20%

  Angelic Spear

    ลดเวลาร่าย