สมดุลสกิล

1398
PVE
Engineer
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Mechanic Gatling ลด Cooldown
10 วินาที -> 7 วินาที
Gear Master
Mechanic Chainsaw ลด Cooldown
21 วินาที -> 14 วินาที
เพิ่ม Attack
3689% -> 4227%ใช้งานกับ [Awakening] Mechanic Chainsaw ด้วย
Big Mecha Bomber ลด Cooldown
24 วินาที -> 20 วินาที
ใช้งานกับ [Awakening] Big Mecha Bomber ด้วยลดปริมาณการได้รับ Hero Skill Gauge
Class Mastery III เพิ่มจำนวนการโจมตีของ [Air Shot]
และเปลี่ยนเป็นดึงศัตรูให้รุนแรงยิ่งขึ้น
Flag Cannon ลด Cooldown
18 วินาที -> 13 วินาที
[Awakening] Mechanic Gatling ลด Cooldown
10 วินาที -> 7 วินาที
ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างความเสียหายหลังจากยิง [Electric Gatling]
[Awakening] Mecha Duck เปลี่ยนให้สามารถร่ายสกิลในขณะใช้สกิลอื่น

 

PVP
Gear Master
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
[Awakening] Mechanic Gatling ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างความเสียหายหลังจากยิง [Electric Gatling]
[Awakening] Mecha Duck เปลี่ยนให้สามารถร่ายสกิลในขณะใช้สกิลอื่น