ปรับสมดุลสกิล PVE

Sword Master
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Triple Slash อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตี 2 ครั้งสามารถทำให้ศัตรูที่ล้มลงติด Hit ได้อย่างแน่นอน
Rage เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

3218% → 5382%

Halfmoon Slash เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

3220% → 5148%

Provoking Slam ลด Cooldown

20 วินาที → 9 วินาที

เพิ่มระยะเวลาของดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ

10 วินาที → 20 วินาที

Gladiator
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Triple Slash EX อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตีทั่วไป/พิเศษ 2, 3 ครั้งสามารถทำให้ศัตรูที่ล้มลงติด Hit ได้อย่างแน่นอน
Finish Attack EX ลด Cooldown

20 วินาที → 15 วินาที

Hyperdrive เพิ่ม Attack

23049% → 30150%

[Awakened PassiveDeep Straight ไม่สามารถฟันขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหลัง หรือเคลื่อนที่ไปด้านหลังแล้วกดปุ่มเคลื่อนที่ด้านหลัง
Moonlord
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Moon Blade Dance เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

870% → 992%

Smash X เพิ่มขอบเขตการโจมตี 

เพิ่ม Attack 

23000% → 27000%

ลด Cooldown 

80 วินาที → 70 วินาที

[Awakened PassiveProvoking Slam ลบเอฟเฟกต์ลด Cooldown และ Tooltip เนื่องจากปรับ Cooldown พื้นฐานของ Provoking Slam

Avenger

PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Graves ลด Cooldown 

12 วินาที → 6 วินาที

อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตีทั่วไป/พิเศษ 2, 3 ครั้งสามารถทำให้ศัตรูที่ล้มลงติด Hit ได้อย่างแน่นอน

Dark Stinger ลด Cooldown

14 วินาที → 7 วินาที

Piercing Crescent ลด Cooldown 

20 วินาที → 10 วินาที 

บันทึก Cooldown ได้ถึง 3 ครั้ง

Doom Blade ลด Cooldown 

24 วินาที → 12 วินาที

ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล

Vengeance Storm ลด Cooldown 

32 วินาที → 16 วินาที

ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล

Deathnell เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV 829% → 2260%
Avenger Force ลบเอฟเฟกต์ลด Movement Speed/Action Speed

เพิ่ม Super Armor Attack

Recovery เพิ่่มระยะเวลา 6.5 วินาที → 10 วินาที

ตอนนี้ใช้งาน Cooldown ที่ 10 วินาที

Soul Cutter เพิ่ม Super Armor Defense

เพิ่ม Super Armor Attack 

ลด Cooldown 25 วินาที → 15 วินาที

เพิ่มระยะเวลาของดีบัฟลงต้านทานธาตุ 15 วินาที → 30 วินาที

การโจมตีครั้งแรกของ Soul Cutter นั้นถูกอัพเกรดเพื่อที่จะสามารถ Hit ศัตรูที่ล้มลงได้อย่างแน่นอน

Dark Riser ลดระยะเวลาร่ายสกิล

ลด Cooldown

LV 1  10 วินาที Max LV 6 วินาที

Dark Surfer ลด Cooldown 35 วินาที → 20 วินาที
Counter Slash เพิ่มขอบเขตการโจมตี เพิ่ม Super Armor Attack
Dark Avenger
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Dark Avenger เพิ่มค่าบัฟ Physical Attack 

LV 1 : 2% → 5% 

Max LV : 11% → 20%

ตอนนี้แม้ว่าจะแปลงร่างเป็น Dark Avenger ไปแล้วแต่ไม่ลด Cooldown ของสกิล [Nightmare] ครึ่งเดียว

Dark Crash ลด Cooldown

30 วินาที → 15 วินาที

[Nightmare]
Graves
อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตีทั่วไป/พิเศษ 2 ครั้งสามารถโจมตีศัตรูที่ล้มลงได้อย่างแน่นอน
[Nightmare]
Doom Blade
ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล
[Nightmare]
Vengeance Storm
ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล
Class Mastery II ลด Cooldown ของ Soul Cutter Instant 

25 วินาที → 15 วินาที

เพิ่่มระยะเวลาดีบัฟของ Soul Cutter Instant

15 วินาที → 30 วินาที

Priest
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Lightning Move ตอนนี้สามารถแคนเซิลสกิลอื่นและใช้งานได้

ปรับปรุง Cooldown

ลด Cooldown ต่อเลเวล : 2.5 วินาที → 1 วินาที

LV 1 : 22.5 วินาที → 11 วินาที

Max LV :  10 วินาที → 6 วินาที

Grand Cross ลดระยะเวลาร่ายสกิล

ลด Super Armor Defense

Holy Burst ลด Super Armor Defense
Holly Flax ลดระยะสูงสุดของอาวุธ
Sacred Wish เอฟเฟกต์ Decal ที่บอกขอบเขตจะถูกเปิดเผยเสมอโดยไม่คำนึงถึงความโปร่งใสของเอฟเฟกต์
Falling Thunder EX เมื่อเรียนสกิลจะเพิ่มเอฟเฟกต์ลดเวลาการร่ายสกิล
Exceed Lightning ลดระยะเวลาร่ายสกิล
[Awakened Passive]
Grand Cross
ลดระยะเวลาร่ายสกิลของ [Awakened] Grand Cross

ลด Super Armor Defense ของ [Awakened] Grand Cross

ลดระยะเวลาร่ายสกิลของ Lightning Fury

ปรับเพิ่มการตัดสิน Hit ของอาวุธของ Lightning Fury

ลดระยะสูงสุดของอาวุธของ Lightning Fury

Holly FlaxEX ลดระยะสูงสุดของอาวุธ
Antiphona Pool ลดระยะสูงสุดของอาวุธ
Chaser
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Applaud เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

3871% → 4704%

Rake เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

407% → 507%

Rain Drop เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

417% → 473%

เพิ่ม Cooldown

6 วินาที → 9 วินาที

The End หลังจากร่ายสกิลจะเป็นอมตะจนกระทั่งจบการโจมตี
Flame Locust เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

2034% → 3491%

Blade Runner เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

2938% → 3314%

Cripple Punisher เพิ่่มระยะเวลา

15 วินาที → 20 วินาที

Fade สามารถใช้ในขณะโจมตี, โดนโจมตีได้ด้วย

สามารถใช้งานโดยการกดปุ่มโจมตีพิเศษในขณะโดนโจมตี

ลดระยะเวลา

10 วินาที → 5 วินาที

เพิ่มรัศมีการลบระดับการคุกคาม

5m → 10m

เกิดเอฟเฟกต์อมตะในช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง

Burning Coal ไม่ได้รับผลกระทบกับ Action Speed อีกต่อไป

ตอนนี้เวลาอมตะกำหนดคงที่ 1 วินาที

Dedicate Shadow ลบการใช้ MP

เพิ่ม Cooldown 

45 วินาที → 60 วินาที

เพิ่มปริมาณการฟื้นฟู HP

6% → 8%

Ripper
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Shift Blow EX เพิ่มอัตราการเกิด Ash

50% → 100%

Izuna Drop EX เพิ่มอัตราการเกิด Ash

50% → 100%

Artful Chaser EX เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเพิ่มเติม

ถ้าไม่กดปุ่มใดๆ จะเกิดการโจมตีระเบิดหลังจากเต้นรำ

Attack ระเบิด 75%

ถ้ากดปุ่มโจมตีทั่วไปจะเกิดการโจมตีระเบิดหลังจากเต้นรำเพิ่มเติม

Attack ระเบิด+เต้นรำ 75% 

เพิ่มอัตราการเกิด Ash

50% → 100%

การโจมตีของ Ash จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่กดอะไรเพิ่มเติม

Class Mastery เพิ่่มระยะเวลาอัพเกรดสกิลอัญเชิญ Ash ที่ถูกอัพเกรด

15 วินาที → 20 วินาที

เพิ่มขอบเขตการโจมตีของสกิลที่อัญเชิญ Ash ที่ถูกอัพเกรด 

(ไม่เปลี่ยนขอบเขตการโจมตีของ Ash)

Class Mastery III ลบเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจด้านหลัง

เอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจ 50% ต่อเนื่องจะปรากฏขึ้นในตอนนี้

[Awakened Passive]
Shadow Hand
ลบเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจด้านหลัง

เอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจ 700% ต่อเนื่องจะปรากฏขึ้นในตอนนี้

ลด Cooldown ของ [Awakened] Shadow Hand

15 วินาที → 10 วินาที

[Awakened Passive]
Cripple Punisher
เพิ่มระยะเวลาการอัพเกรดของ Beast Swipe

15 วินาที → 20 วินาที

ลด Cooldown ของ [Upgrade] Beast Swipe

10 วินาที → 5 วินาที

[Awakened Passive]
Burning Coal
[Awakened] Burning Coal이 ไม่ได้รับผลกระทบกับ Action Speed อีกต่อไป

ตอนนี้เวลาอมตะกำหนดคงที่ 1 วินาที

การเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและใช้งานด้วย

Raven
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Umbra เพิ่ม Cooldown

15 วินาที → 30 วินาที

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

2204% → 3915%

Crocodile King Trap เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

7035% → 10850%

เพิ่ม Cooldown

13 วินาที → 16 วินาที

Open Edge EX เพิ่มความเร็วของอาวุธเล็กน้อย
Applaud EX เพิ่ม Attack ของ Hit เพิ่มเติม

30% → 50%

Rake EX แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ Chain Combination เมื่อเกิดการโจมตีเพิ่มเติมด้วยการกดปุ่มพิเศษ
Punishment EX เพิ่ม Attack ของ Hit เพิ่มเติม

50% → 100%

Umbra EX เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Final Damage เมื่อใช้สกิล

Final Damage : เพิ่มขึ้น 20%

ระยะเวลา 20 วินาที

Class Mastery ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack ธาตุมืด

เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Physical Attack Physical Attack : เพิ่มขึ้น 20%

ลบเอฟเฟกต์เกี่ยวกับ Fade

ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack ธาตุมืดเมื่อใช้ Rain Drop

Attack ธาตุมืด : เพิ่มขึ้น 20% ระยะเวลา : 20 วินาที

Class Mastery II ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Physical Attack

30% → 20%

Crow Storm ตอนนี้สามารถใช้ต่อเนื่องจาก Guillotine Cross
Guillotine Cross เพิ่ม Attack

13000% → 15000%

ลดเวลาร่ายสกิลลงเล็กน้อย

[Awakened PassiveAssassinate เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม The End Attack 

The End Attack เพิ่มขึ้น 150% 

เพิ่มเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ The End ลง 10 วินาที เมื่อใช้ Guillotine Cross

Knightess
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Gale Step เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

2244% → 2703%

Frosty Cross เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

2559% → 2967%

Momentary Phantasms เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

5441% → 6845%

ลดเวลาร่ายสกิลเล็กน้อย

ลด Cooldown

28 วินาที → 24 วินาที

Thrust เพิ่มระยะทางพุ่งตัว

เพิ่มขอบเขตของ Hit

ปรับปรุงการแสดงแอคชั่นที่น่าอึดอัด

Parrying Step ระหว่างตั้งท่าป้องกัน Action Speed จะไม่ได้รับผลกระทบ

รับประกันเวลาการ Parrying ที่แน่นอนไว้ที่ 0.5 วินาที

เพิ่มระยะทางที่ถอยหลัง

หลังจากถอยหลังจะสามารถใช้ Thrust ด้วยปุ่มโจมตีทั่วไป

Avalanche
PVE
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Crystal Lance เพิ่มอัตราการสร้างหอกน้ำแข็ง

10% → 20%

Crystal Shooter ตอนนี้แม้ไม่มีหอกน้ำแข็งก็สามารถใช้ได้

Max LV  เพิ่ม Cooldown 

2 วินาที → 6 วินาที

ลดเวลาร่ายสกิลลงเล็กน้อย

อาวุธไม่ทะลุทะลวงอีกต่อไปและเกิดระเบิดเมื่อ Hit ใส่ศัตรู

เพิ่มเอฟเฟกต์บัฟเพิ่ม Magic Attack

 2% → 5%

เพิ่มระยะเวลาบัฟ 20 วินาที → 40 วินาที

จำนวนทับซ้อนสูงสุดลดลงจาก 5 ครั้งเป็น 3 ครั้ง

เพิ่มเอฟเฟกต์ Frostbiteลด Movement/Action Speed 30%

ระยะเวลา 10 วินาที

Fatal Stinger เพิ่ม Attack โดยอ้างอิง Max LV

4953% → 6038%

Fatal Stinger ลดเวลาร่ายสกิล

ลดเวลาร่ายสกิล

Splitter EX เพิ่่มการตัดสิน Parrying
Momentary Phantasms EX ลดเวลาร่ายสกิล
Class Mastery II ทำให้แอคชั่นของสกิล Instant เรียบง่ายขึ้น และลบการกดเพิ่มเติมฟื้นฟู Cooldown ของ Instant เมื่อ Brandish ติด Hit

เมื่อใช้สกิล Instant จะยกเลิกสถานะอัพเกรด

Crystal Maker ลบเอฟเฟกต์เกี่ยวกับ Crystal Shooter

เมื่อใช้ Crystal Maker จะเพิ่ม Attack ธาตุน้ำแข็ง 20%

เพิ่่มระยะเวลา

20 วินาที → 30 วินาที

[Awakened Passive]
Frost Infusion
เพิ่มเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ [Awakened] Brandish

ลดลง 5 วินาที → ลดลง 9 วินาที

เพิ่่มระยะเวลาแช่แข็งของ [Awakened] Blunt Slash 

5 วินาที → 15 วินาที

[Awakened Passive]
Frosty Cross
เพิ่มเวลาการกดปุ่มโจมตีพิเศษที่เชื่อมโยงกับ [Awakened] Blunt Slash
[Awakened Passive]
Frostbite
เพิ่มอัตราการเกิดของ [Awakened] Fatal Stinger

15% → 20%

เพิ่มระยะเวลาอัพเกรดของ [Awakened] Fatal Stinger

2 วินาที → 4 วินาที

เนื่องจากใน PVE เพิ่มเอฟเฟกต์ Frostbite กับ Crystal Shooter ดังนั้นจึงเพิ่ม Crystal Shooter ในเงื่อนไขการเกิด Fatal Strike

 

 


 

ปรับสมดุลสกิล PVP

Sword Master
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Triple Slash อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตี 2 ครั้งสามารถทำให้ศัตรูที่ล้มลงติด Hit ได้อย่างแน่นอน

เพิ่ม Cooldown

12 วินาที → 15 วินาที

Deep Straight เพิ่ม Cooldown

13 วินาที → 17 วินาที

Rage ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV 

672% → 614%

เพิ่ม Cooldown

45 วินาที → 50 วินาที

Moonlight Splitter เพิ่ม Cooldown

8 วินาที → 11 วินาที

Crescent Cleave ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV

122% → 96%

Halfmoon Slash ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV

772% → 711%

ลด Super Armor Defense

ลด Super Armor Attack

Dash Slash ลด Super Armor Attack
Dash Combo ลด Super Armor Attack
Parrying ลด Attack 

LV 1 : 500% → 250%

LV 2 : 800% → 400%

เพิ่ม Cooldown

LV 1 : 30 วินาที → 60 วินาที

LV 2 : 30 วินาที → 40 วินาที

 

Gladiator
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Finish Attack ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV

642% → 556%

เพิ่ม Cooldown

30 วินาที → 40 วินาที

ลดปริมาณการเพิ่ม Damage ในทุกเลเวลโดยเทียบกับ HP เพิ่มเติม

คงที่ 3~4% → 2.5%

Triple Slash EX อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตีทั่วไป/พิเศษ 2, 3 ครั้งสามารถทำให้ศัตรูที่ล้มลงติด Hit ได้อย่างแน่นอน

ลด Super Armor Attack ของการโจมตีพิเศษครั้งที่ 3

Deep Straight EX ลด Super Armor Attack ของการโจมตีเพิ่มเติม
Rage EX ลบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Instant ออกจาก Tooltip
Finish Attack EX เพิ่ม Cooldown

5 วินาที → 20 วินาที

Side Dodge ลด Super Armor Attack
Hyperdrive ลด Super Armor Attack
[Awakened Passive]
Triple Slash
เพิ่ม Cooldown ของ [Awakened] Triple Slash

12 วินาที → 15 วินาที

[Awakened Passive]
Deep Straight
ไม่สามารถฟันขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหลัง หรือเคลื่อนที่ไปด้านหลังแล้วกดปุ่มเคลื่อนที่ด้านหลัง

ลด Super Armor Attack เมื่อใช้การฟันขึ้นในตำแหน่งเดิม

 

Moonlord
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Moon Blade Dance ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV

151% → 92%

เพิ่ม Cooldown

14 วินาที → 35 วินาที

Halfmoon Slash EX ลด Super Armor Defense

ลด Super Armor Attack

Moon Blade Dance EX เพิ่ม Cooldown

6 วินาที → 20 วินาที

Smash X เพิ่มขอบเขตการโจมตี

ลด Super Armor Defense

[Awakened Passive]
Cyclone Slash
ลบเอฟเฟกต์ลด Cooldown
[Awakened Passive]
Provoking Slam
ลด Super Armor Attack

 

Avenger
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Graves ลด Cooldown

16 วินาที → 12 วินาที

อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตีทั่วไป/พิเศษ 2, 3 ครั้งสามารถทำให้ศัตรูที่ล้มลงติด Hit ได้อย่างแน่นอน

Dark Stinger ลด Cooldown

18 วินาที → 16 วินาที

Piercing Crescent ลด Cooldown

30 วินาที → 25 วินาที

บันทึก Cooldown ได้ถึง 3 ครั้ง

Doom Blade ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล
Vengeance Storm ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV

816% → 656%

เพิ่ม Cooldown

40 วินาที → 45 วินาที

ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล

Avenger Force เพิ่ม Cooldown

30 วินาที → 40 วินาที

ลบเอฟเฟกต์ลด Movement Speed/Action Speed

เพิ่ม Super Armor Attack

Dash Combo ลด Super Armor Attack
Recovery เพิ่่มระยะเวลา

3.75 วินาที → 5 วินาที

ตอนนี้ใช้งาน Cooldown ที่ 30 วินาที

Shadow Call เพิ่ม Cooldown

40 วินาที → 60 วินาที

ลดระยะเวลา

30 วินาที → 20 วินาที

ลดค่าบัฟเพิ่ม Attack ธาตุไฟ

26% → 20%

Ariel Blade เพิ่ม Cooldown

6 วินาที → 15 วินาที

ลด Super Armor Attack

800 → 600

Soul Cutter ลด Attack โดยอ้างอิง Max LV

114% → 75%

เพิ่ม Super Armor Defense

เพิ่ม Super Armor Attack

ลด Cooldown

25 วินาที → 20 วินาที

ลดระยะเวลาของดีบัฟลงต้านทานธาตุ

15 วินาที → 10 วินาที

การโจมตีครั้งแรกของ Soul Cutter นั้นถูกอัพเกรดเพื่อที่จะสามารถ Hit ศัตรูที่ล้มลงได้อย่างแน่นอน

Dark Riser ลดระยะเวลาร่ายสกิล

ลด Super Armor Defense

Counter Slash เพิ่ม Cooldown

40 วินาที → 60 วินาที

เพิ่มขอบเขตการโจมตี

เพิ่ม Super Armor Attack

 

Dark Avenger
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Dark Avenger เพิ่ม Cooldown

60 วินาที → 90 วินาที

เพิ่มค่าบัฟ Physical Attack

LV 1 : 1% → 3%

Max LV : 4% → 12%

ตอนนี้แม้ว่าจะแปลงร่างเป็น Dark Avenger ไปแล้วแต่ไม่ลด Cooldown ของสกิล [Nightmare] ครึ่งเดียว

[NightmareGraves เพิ่ม Cooldown

8 วินาที → 12 วินาที

อัพเกรดการตัดสินเพื่อให้การโจมตีทั่วไป/พิเศษ 2 ครั้งสามารถโจมตีศัตรูที่ล้มลงได้อย่างแน่นอน

[NightmareDark Stinger เพิ่ม Cooldown

9 วินาที → 16 วินาที

[NightmarePiercing Crescent เพิ่ม Cooldown

15 วินาที → 25 วินาที

[NightmareDoom Blade ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล
[NightmareVengeance Storm เพิ่ม Cooldown

20 วินาที → 45 วินาที

ลบเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับในขณะร่ายสกิล

[NightmareDark Riser เพิ่ม Cooldown

7.5 วินาที → 15 วินาที

[NightmareDark Crash เพิ่ม Cooldown

20 วินาที → 40 วินาที

Dark Avenger EX (B) ปรับปรุงเอฟเฟกต์ลด Cooldown

เดิม เมื่อเรียนจะเปลี่ยน Dark Avenger Cooldown เป็น 30 วินาที

เปลี่ยน เมื่อเรียนจะเปลี่ยน Dark Avenger Cooldown เป็น 60 วินาที

 

Priest
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Lightning Move ตอนนี้สามารถแคนเซิลสกิลอื่นและใช้งานได้
Avenging Wave เพิ่ม Cooldown

30 วินาที → 50 วินาที

Grand Cross ลดระยะเวลาร่ายสกิล

ลด Super Armor Defense

Holy Burst ลด Super Armor Defense
Holly Flax ลดระยะสูงสุดของอาวุธ
Sacred Wish เอฟเฟกต์ Decal ที่บอกขอบเขตจะถูกเปิดเผยเสมอโดยไม่คำนึงถึงความโปร่งใสของเอฟเฟกต์
Exceed Lightning ลดระยะเวลาร่ายสกิล
[Awakened Passive]
Avenging Wave
เพิ่ม Cooldown ของ [Awakened] Avenging Wave เนื่องจากเพิ่ม Cooldown พื้นฐานของ Avenging Wave

25 วินาที → 45 วินาที

[Awakened Passive]
Grand Cross
ลดระยะเวลาร่ายสกิลของ [Awakened] Grand Cross

ลด Super Armor Defense ของ [Awakened] Grand Cross

ลดระยะเวลาร่ายสกิลของ Lightning Fury

ปรับเพิ่มการตัดสิน Hit ของอาวุธของ Lightning Fury

ลดระยะสูงสุดของอาวุธของ Lightning Fury

Holly Flax EX ลดระยะสูงสุดของอาวุธ
Antiphona Pool ลดระยะสูงสุดของอาวุธ

 

Chaser
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
The End หลังจากร่ายสกิลจะเป็นอมตะจนกระทั่งจบการโจมตี
Fade สามารถใช้ในขณะโจมตี, โดนโจมตีได้ด้วย

สามารถใช้งานโดยการกดปุ่มโจมตีพิเศษในขณะโดนโจมตี

ลดระยะเวลา

10 วินาที → 3 วินาที

เพิ่มรัศมีการลบระดับการคุกคาม

5m → 10m

เกิดเอฟเฟกต์อมตะในช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง

เพิ่ม Cooldown

30 วินาที → 60 วินาที

Burning Coal ไม่ได้รับผลกระทบกับ Action Speed อีกต่อไป

ตอนนี้เวลาอมตะกำหนดคงที่ 1 วินาที

 

Ripper
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Artful Chaser EX เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเพิ่มเติม

ถ้าไม่กดปุ่มใดๆ จะเกิดการโจมตีระเบิดหลังจากเต้นรำ

Attack ระเบิด 60%

ถ้ากดปุ่มโจมตีทั่วไปจะเกิดการโจมตีระเบิดหลังจากเต้นรำเพิ่มเติม

Attack ระเบิด+เต้นรำ 60%

การโจมตีของ Ash จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่กดอะไรเพิ่มเติม

Class Mastery  เพิ่มขอบเขตการโจมตีของสกิลที่อัญเชิญ Ash ที่ถูกอัพเกรด

(ไม่เปลี่ยนขอบเขตการโจมตีของ Ash)

[Awakened Passive]
Shadow Hand
ลบเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจด้านหลัง

เอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจ 20% ต่อเนื่องจะปรากฏขึ้นในตอนนี้

[Awakened Passive]
Burning Coal
[Awakened] Burning Coal이 ไม่ได้รับผลกระทบกับ Action Speed อีกต่อไป

ตอนนี้เวลาอมตะกำหนดคงที่ 1 วินาที

การเปลี่ยนแปลงมีผลเมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและใช้งานด้วย

 

Raven
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Open Edge EX เพิ่มความเร็วของอาวุธเล็กน้อย
Rake EX แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถใช้ Chain Combination เมื่อเกิดการโจมตีเพิ่มเติมด้วยการกดปุ่มพิเศษ
Class Mastery Triple Edge Cooldown ลดลง 50% → 20%

ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack ธาตุมืด

เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Physical Attack

Physical Attack : เพิ่มขึ้น 5%

ลบเอฟเฟกต์เกี่ยวกับ Fade

ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack ธาตุมืดเมื่อใช้ Rain Drop

Attack ธาตุมืด เพิ่มขึ้น 5%

ระยะเวลา : 10 วินาที

Crow Storm ตอนนี้สามารถใช้ต่อเนื่องจาก Guillotine Cross
Guillotine Cross ลดเวลาร่ายสกิลลงเล็กน้อย

 

Knightess
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Thrust เพิ่มระยะทางพุ่งตัว

เพิ่มขอบเขตของ Hit

ปรับปรุงการแสดงแอคชั่นที่น่าอึดอัด

Parrying Step ระหว่างตั้งท่าป้องกัน Action Speed จะไม่ได้รับผลกระทบ

รับประกันเวลาการ Parrying ที่แน่นอนไว้ที่ 0.5 วินาที

เพิ่มระยะทางที่ถอยหลัง

หลังจากถอยหลังจะสามารถใช้ Thrust ด้วยปุ่มโจมตีทั่วไป

 

Avalanche
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Crystal Shooter ตอนนี้แม้ไม่มีหอกน้ำแข็งก็สามารถใช้ได้

Max LV 

เพิ่ม Cooldown

2 วินาที → 8 วินาที

ลดเวลาร่ายสกิลลงเล็กน้อย

อาวุธไม่ทะลุทะลวงอีกต่อไปและเกิดระเบิดเมื่อ Hit ใส่ศัตรู

เพิ่มเอฟเฟกต์บัฟเพิ่ม Magic Attack

 2% → 3%

จำนวนทับซ้อนสูงสุดลดลงจาก 5 ครั้งเป็น 3 ครั้ง

Fatal Stinger Fatal Stinger ลดเวลาร่ายสกิล ลดเวลาร่ายสกิล
Splitter EX เพิ่่มการตัดสิน Parrying
Crystal Maker ลบเอฟเฟกต์เกี่ยวกับ Crystal Shooter เมื่อใช้ Crystal Maker จะเพิ่ม Attack ธาตุน้ำแข็ง 20%
[Awakened Passive] Frosty Cross เพิ่มเวลาการกดปุ่มโจมตีพิเศษที่เชื่อมโยงกับ [Awakened] Blunt Slash 

 

Engineer
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Chemical Missile เพิ่ม Cooldown

 – 25 วินาที → 40 วินาที

Summon Tower เพิ่ม Cooldown

 – 40 วินาที → 60 วินาที

ลดระยะเวลาของ Tower

 – 30 วินาที → 15 วินาที

ลด HP ของ Tower

 – ลดลง 70% เมื่อเทียบจากของเดิม

 

Gear Master
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
[Awakened Passive]
Summon Tower
ปรับเอฟเฟกต์ของ [Awakened Passive] Summon Tower ด้วยเนื่องจากการปรับสเปคของ Summon Tower 

ลบเอฟเฟกต์ลดระยะเวลา

เพิ่มเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ Summon Tower

 – ลด Cooldown 20 วินาที

เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม HP ของ Tower

 – เพิ่ม HP 100%

 

Lencea
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Counter Spin ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 12 วินาที → 16 วินาที

Flash Lift ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Half Cutting ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Cross Cutter ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 15 วินาที → 18 วินาที

Wheel Blade ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 10 วินาที → 20 วินาที

 

Piercer
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Shutter Bounce ลด Cooldown

 – 16 วินาที → 12 วินาที

Spinning Cut Down เพิ่ม Cooldown

 – 20 วินาที → 24 วินาที

Spinning Swing ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 12 วินาที → 40 วินาที

Sleeping Hand เพิ่ม Cooldown

 – 11 วินาที → 16 วินาที

Dent Blow เพิ่ม Cooldown

 – 24 วินาที → 35 วินาที

 

Flurry
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Spinning Skewer เพิ่ม Cooldown

 – 8 วินาที → 13 วินาที

 

StingBreezer
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Arcane Focus ลด Cooldown

 – 20 วินาที → 10 วินาที

Poking Beehive เพิ่ม Cooldown

 – 30 วินาที → 35 วินาที

 

Knightess
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Iron Lance ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Bang and Junk ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 17 วินาที → 20 วินาที

Horn Raid ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Radical Charge ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Land Crush ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Blaze Strike ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Rising Horn ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Meteor Fall ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Gale Step ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Splitter ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Extreme Twister ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Frosty Cross ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Momentary Phantasms ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Icy Blast ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Brandish ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Blunt Slash ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Thrust ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

 

Rand Grid
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Counter Flare EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 35 วินาที → 50 วินาที

Iron Lance EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Bang and Junk EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Horn Raid EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Land Crush EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Counter Flare EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Heroic Charge ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Radical Charge ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Rising Horn ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Meteor Fall ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

 

Avalanche
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Crystal Shooter ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Fatal Stinger ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Gale Step EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Splitter EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Extreme Twister EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Momentary Phantasms EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Fatal Stinger EX ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Frosty Cross ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Brandish ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Blunt Slash ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Awakened] Fatal Stinger ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

 

Plaga
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Fatalism ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Thorn of Lip Loop ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Blood Shot ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 8 วินาที → 16 วินาที

Subconscious ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 16 วินาที → 40 วินาที

Disassembler ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Grudge ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 17 วินาที → 22 วินาที

Infection ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 22 วินาที → 30 วินาที

Injury ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown โดยอิงจาก Max LV

 – 8 วินาที → 18 วินาที

Injury Combo ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 5 วินาที → 10 วินาที

Repression ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Flow Down ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

 

Vena Plaga
PVP
ชื่อสกิล การเปลี่ยนแปลง
Vena Plaga Transformation ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
Lonely Crowd ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 20 วินาที → 40 วินาที

Manic ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 25 วินาที → 50 วินาที

[Corruption] Fatalism ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Corruption] Thorn of Lip Loop ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense
[Corruption] Blood Shot ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 8 วินาที → 16 วินาที

[Corruption] Subconscious ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 16 วินาที → 40 วินาที

[Corruption] Lonely Crowd ปรับปรุง Super Armor Attack/Defense

เพิ่ม Cooldown

 – 20 วินาที → 40 วินาที