สมดุลสกิล

1223

 สมดุลสกิล PVE 

Gladiator

  Class Mastery

    ปรับปรุงเอฟเฟกต์ของ Physical Rising

     – ลบเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของสกิลหลักในขณะมี Physical Rising 20 ชิ้น

     – เพิ่มดาเมจของสกิลหลัก 20% ในขณะมี Physical Rising 11 อันขึ้นไป

 

Elestra

  Class Mastery

    เพิ่มอัตราการเพิ่ม Magic Attack

     – 15% → 25%

 

Force User

  Gravity Blast

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 2168% → 2282%

  Triple Orbs

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 2295% → 2423%

  Black Hole

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 3375% → 3893%

  Summon Comet

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 6063% → 7088%

 

Majesty

  Class Mastery

    เพิ่มอัตราการเพิ่ม Magic Attack

     – 10% → 25%

 

Smasher

  Arcane

    เพิ่มอัตราการเพิ่ม Magic Attack

     – 10% → 30%

  [Awakened Passive] Beyond Time

    ลบเอฟเฟกต์เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู Cooldown

   เพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่ม Attack ในขณะ Beyond Time คงอยู่

     – เพิ่ม Attack 10%

 

Crusader

  Class Mastery

    ลดปริมาณการฟื้นฟู Cooldown ที่มีผลเมื่อ Divine Combo โดนเป้า

     – 8 วินาที → 4 วินาที

*Divine combo ลด CD 4 skills [Holy Cross][Lightnong Zap][Smite][Judgement Hammer] ไม่มี [Divine Breaker]*

 

Heretic

  Evil Hand

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 3651% → 4386%

  Savage Attack

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 8007% → 9071%

  Devastation

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 8717% → 9333%

 

Arch Heretic

  Soul Blade

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – เมื่อ Heretic Sword ตกลงมา : 7910% → 10036%

     – เมื่อ Heretic Sword ปลิวออกไป: 7119% → 9033%

 

Engineer

  Cannon Blaster

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 3488% → 3994%

  Mine Thrower

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 529% → 559%

  Chemical Missile

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 5753% → 6221%

 

Shooting Star

  Class Mastery

    เพิ่มอัตราการเพิ่ม Physical Attack

     – 20% → 25%

 

Adept

  Class Mastery

    เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิ่ม Attack ธาตุไฟ, น้ำ

     – 30% → 20%

 

Dark Summoner

  Sadism Pleasure

    ลดปริมาณการฟื้นฟู HP

     – 1% → 0.15%

    ลดอัตราการเพิ่ม Magic Attack

     – 30% → 20%

    เพิ่มระยะเวลา

     – 10 วินาที → 900 วินาที

    ลด Cooldown

     – 90 วินาที → 5 วินาที

 

Soul Eater

  Spectre of Pain

    เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 2313% → 2653%

  Class Mastery

    เพิ่มสัดส่วนดาเมจเพิ่มเติม

     – 20% → 30%

  Soul Liberate

    เพิ่ม Attack

     – 1350% → 1650%

 

Impactor

  Pulse

    ปรับปรุงเอฟเฟกต์บัฟตามปริมาณการครอบครอง Pulse

     – เพิ่ม Movement Speed และ Attack Speed 10% เมื่อครอบครอง Pulse 21 อันขึ้นไป

  Class Mastery

    เพิ่มอัตราการเพิ่ม Physical Attack

     – 10% → 20%

  [Awakened Passive] Limit Runner

    เพิ่มปริมาณ Instant Pulse ที่ได้รับเมื่อโดนเป้าหมาย

     – 2 อัน → 4 อัน

 

 สมดุลสกิล PVP 

Gladiator

  Class Mastery

    ลดอัตราการเพิ่มสเตตัส STR

     – 40% → 30%

    ปรับปรุงเอฟเฟกต์ของ Physical Rising

     – ลบเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของสกิลหลักในขณะที่มี Physical Rising 20 อัน

     – เพิ่มดาเมจของสกิลหลัก 10% ในขณะที่มี Physical Rising 11 อันขึ้นไป

 

Force User

  Beyond Time

    ลดอัตราการเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟู Cooldown

     – 80% → 60%

    เพิ่มระยะเวลา

     – 5 วินาที → 8 วินาที

 

Smasher

  [Awakened Passive] Beyond Time

    ลบเอฟเฟกต์ที่ลด Cooldown ของ Beyond Time

   เพิ่มเอฟเฟกต์ Force Shield จะถูกใช้ทันทีเมื่อได้รับดาเมจที่จะทำให้ถึงตาย ในขณะที่ Beyond Time คงอยู่

   เพิ่มเอฟเฟกต์การเพิ่ม Attack ในขณะที่ Beyond Time คงอยู่

     – เพิ่ม Attack 5%

 

Impactor

  Pulse

  ปรับปรุงเอฟเฟกต์บัฟตามปริมาณการครอบครอง Pulse

     – เพิ่ม Movement Speed และ Attack Speed 10% เมื่อมี Pulse 41 อันขึ้นไป

 

Treasure Hunter

  Aero Sword

    ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 203% → 184%

  Fail Burst

    ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 348% → 317%

 

Dualist

  Harmattan

    ลด Attack

     – Attack หมุนตัวฟัน 65% → 35%

     – Attack 648% → 348%

  Aircraft

    ลด Attack

     – 535% → 217%

 

Trickster

  Sword Storm

    ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

     – 415% → 366%