ปรับปรุง Skill

415
สมดุลตัวละคร – PVE

Defensio

Class Mastery II

   แก้ไขให้สามารถติดตั้ง Phantom Dragon Jade และสามารถใช้สกิล [Instant] Ground Spike

Class Mastery III

   แก้ไขอัตราการเกิดผล Bomb Air Current ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อใช้ Lariat ให้เป็นปกติ

Shoving

   ปรับปรุงสเปค 

      เปลี่ยนสกิล Shoving เป็น Active Skill

          สามารถใช้งานโดยการคลิกปุ่มสกิล Shoving ในขณะที่ใช้สกิลอื่น

          เงื่อนไขการเปิดใช้งานโดยการกดปุ่มกระโดดในขณะใช้สกิลจะยังคงอยู่

Reverse Order

   ปรับปรุงสเปค  

      สามารถทำให้ Mark ของ [Taunting Blow] เกิดระเบิดผ่านทางสกิล Reverse Order

 เมื่อใช้ [Reverse Order]  จะเพิ่ม Attack ของ [Bomb Air Current] 50%

         เพิ่ม Attack ของ [Taunting Blow] Mark 50%

Step Up

   ปรับปรุงสเปค

      Skill Cooldown 15 วินาที -> 10 วินาที

Ruination

   ปรับปรุงสเปค

      เปลี่ยนรูปแบบการกดโจมตีเพิ่มเติมของ Ruination EX

         ตั้งแต่นี้ไปจะสามารถโจมตีเพิ่มเติมโดยการคลิก [ปุ่มโจมตีทั่วไป] หลังจากร่ายสกิล Ruination EX

Ruina

Ducking

   ปรับปรุงสเปค

      เมื่อร่าย Ducking จะเพิ่มเวลาอมตะ 0.5 วินาที

    

Deus Ex Machina

   ปรับปรุงสเปค

      เมื่อร่ายสกิล จะเพิ่มเอฟเฟกต์ [เพิ่ม Action Speed 20%] เป็นเวลา 10 วินาที

 

สมดุลตัวละคร – PVP

Defensio

Shoving

   ปรับปรุงสเปค 

      เปลี่ยนสกิล Shoving เป็น Active Skill

          สามารถใช้งานโดยการคลิกปุ่มสกิล Shoving ในขณะที่ใช้สกิลอื่น

          เงื่อนไขการเปิดใช้งานโดยการกดปุ่มกระโดดในขณะใช้สกิลจะยังคงอยู่

Reverse Order

   ปรับปรุงสเปค  

      สามารถทำให้ Mark ของ [Taunting Blow] เกิดระเบิดผ่านทางสกิล Reverse Order

         เมื่อใช้ [Reverse Order]  จะเพิ่ม Attack ของ [Bomb Air Current] 20%

         เพิ่ม Attack ของ [Taunting Blow] Mark 20%

Step Up

 ปรับปรุงสเปค

    Skill Cooldown 23 วินาที -> 20 วินาที

Ruination

   ปรับปรุงสเปค

      เปลี่ยนรูปแบบการกดโจมตีเพิ่มเติมของ Ruination EX

         ตั้งแต่นี้ไปจะสามารถโจมตีเพิ่มเติมโดยการคลิก [ปุ่มโจมตีทั่วไป] หลังจากร่ายสกิล Ruination EX

Ruina

Ducking

   ปรับปรุงสเปค

      เมื่อร่าย Ducking จะเพิ่มเวลาอมตะ 0.5 วินาที

    

Deus Ex Machina

   ปรับปรุงสเปค

      เมื่อร่ายสกิล จะเพิ่มเอฟเฟกต์ [เพิ่ม Action Speed 20%] เป็นเวลา 10 วินาที