ปรับปรุงเนื้อเรื่อง เปลี่ยนอาชีพตัวละคร : Arch Heretic

2529

ปรับปรุงเนื้อเรื่อง เปลี่ยนอาชีพตัวละคร : Arch Heretic

ปรับปรุงเนื้อเรื่อง เปลี่ยนอาชีพตัวละคร : Arch Heretic

ข้ายังไม่ลืม
ดวงตาของเจ้าหนูผู้นำทาง
ไปยังที่ปลอดภัยให้เพื่อนๆ

แม้ว่าฝันร้ายจะกลืนกินเจ้า
แต่ข้ารู้ว่าเจ้าจะยังไม่ลืมความตั้งใจ

ในความมืดนี้,
ถ้าเจ้าหลงทาง ข้าจะจับมือของเจ้าไว้!

ปรับปรุงเนื้อเรื่อง เปลี่ยนอาชีพตัวละคร : Arch Heretic

※ ปรับปรุงเนื้อเรื่องเควสเปลี่ยนอาชีพกับ Tutorial ของ Arch Heretic ทั้งหมด
※ หลังกด U คียฺลัด, ให้คลิ๊กแท๊บ ‘เควสระยะไกล’ ทางด้านบนหน้าต่างเควส
สามารถสนุกไปกับเนื้อเรื่องที่ปรับปรุงใหม่ได้โดยรับเควสเปลี่ยนอาชีพ
※ ทำเควสเปลี่ยนอาชีพครั้งแรกผ่าน ‘Master Cleric Enoch‘ ที่อยู่ที่ Saint Haven
※ เควสที่สามารถรับได้เมื่อผ่าน 50Lv ด้วยตัวละคร Arch Heretic