เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

3204

เพิ่ม Labyrinth Nest EXP

 • ปรับ EXP ที่สามารถได้รับตามขั้น Labyrinth เพิ่มขึ้น
 • ยิ่งขั้นเพิ่มขึ้น อัตราการได้รับ EXP ก็จะเพิ่มขึ้น
ระดับความยาก สัดส่วน EXP
Easy 100.00%
Normal 106.00%
Hard 113.00%
Master 120.00%
Abyss 127.00%
ชั้น 1 135.00%
ชั้น 2 143.00%
ชั้น 3 152.00%
ชั้น 4 162.00%
ชั้น 5 172.00%
ชั้น 6 182.00%
ชั้น 7 194.00%
ชั้น 8 206.00%
ชั้น 9 218.00%
ชั้น 10 232.00%
ชั้น 11 246.00%
ชั้น 12 261.00%
ชั้น 13 278.00%
ชั้น 14 295.00%
ชั้น 15 313.00%
ชั้น 16 332.00%
ชั้น 17 353.00%
ชั้น 18 375.00%
ชั้น 19 398.00%
ชั้น 20 423.00%
ชั้น 21 449.00%
ชั้น 22 477.00%
ชั้น 23 506.00%
ชั้น 24 537.00%
ชั้น 25 571.00%
ชั้น 26 606.00%
ชั้น 27 644.00%
ชั้น 28 683.00%
ชั้น 29 726.00%
ชั้น 30 771.00%
ชั้น 31 818.00%
ชั้น 32 869.00%
ชั้น 33 923.00%
ชั้น 34 980.00%
ชั้น 35 1041.00%
ชั้น 36 1105.00%
ชั้น 37 1173.00%
ชั้น 38 1246.00%
ชั้น 39 1323.00%
ชั้น 40 1405.00%
ชั้น 41 1492.00%
ชั้น 42 1584.00%
ชั้น 43 1682.00%
ชั้น 44 1787.00%
ชั้น 45 1897.00%
ชั้น 46 2015.00%
ชั้น 47 2139.00%
ชั้น 48 2272.00%
ชั้น 49 2412.00%
ชั้น 50 2562.00%

 

Division Nest Zone 2

[Common]

 • ปรับ HP และ ATK ของเหล่ามอนสเตอร์ส่วนหนึ่งใน Division Nest Zone 2

[Typhoon Kim Nest]

 • ความเร็วในการโจมตีลมหมุนของ Gardener Garland เร็วขึ้น
 • ตอนที่ Typhoon Kim รวบรวมพลังจากม่านพลัง ผู้กล้าที่อยู่ในอาณาเขตปลอดภัยจะไม่ได้รับการโจมตี

[Professor K Nest]

 • ตอนที่ Arch Reactor สัมผัสกับ Laser ของ Professor K จะผลักออกไปอย่างรุนแรง

[Leviathan Nest]

 • Golem Lava เพิ่มพลังป้องกันตอนรวบรวมพลังเพื่อปล่อยความร้อน
 • Golem Moltan เมื่อขึ้นมาจากพื้นดินจะมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมระเบิดพิษ
 • Golem Moltan เตรียมระเบิดพิษ และเพิ่มพลังป้องกันตอนตั้งท่าป้องกัน

ปรับเปลี่ยนภารกิจ

 • ปรับเปลี่ยนภารกิจรายวันและภารกิจรายสัปดาห์
 • เปลี่ยนรางวัลภารกิจรายวันส่วนหนึ่ง
ภารกิจรายวัน
เงื่อนไขความสำเร็จ รางวัล การเปลี่ยนแปลง
เคลียร์ Time and Space Gust 1 ครั้ง Crystal Point(200)
Community Point(500)
Roulette Ticket 10 ชิ้น
เพิ่มรางวัล

 

Goblynn’s Precious Box

 • เปลี่ยนส่วนประกอบและอัตราของ Goblynn’s Precious Box ส่วนหนึ่ง
ส่วนประกอบ Goblynn’s Precious Box
ชื่อไอเทม จำนวน
Medium Shine Dragon Jade Heart 1
90% Legend Upgrade Hammer 1
50% Legend Upgrade Hammer 1
Rare Stone (1000 Gold) 1
Rare Stone (5000 Gold) 1
Rare Stone (10000 Gold) 1
Medium Shine Dragon Jade Fragment 1
Medium Shine Dragon Jade Fragment 3
Medium Shine Dragon Jade Fragment 5
Medium Shine Dragon Jade Fragment 10
Low Shine Dragon Jade Heart 1
Low Shine Dragon Jade Heart 3
Low Shine Dragon Jade Heart 5
Low Grade Brilliant Talisman Essence 1
Low Grade Brilliant Talisman Essence 3
Low Grade Brilliant Talisman Essence 5
Rebrium 100 Point 1
Rebrium 200 Point 1
Rebrium 300 Point 1
Rebrium 400 Point 1
Rebrium 500 Point 1
Rebrium 1000 Point 1
Lapis Lazuli 1
Lapis Lazuli 3

 

ปรับ Mercenary Exploration Convenience Store

 • เพิ่มรูปทหารรับจ้างแนะนำที่ทำให้สามารถตรวจสอบทหารรับจ้างแนะนำได้ในรายการภารกิจสำรวจดันเจี้ยนระยะไกล
 • เปลี่ยนแปลงทำให้เมื่อเลือกทหารรับจ้างที่จะส่งภารกิจ ทหารรับจ้างแนะนำจะถูกวางไว้ที่ด้านบนสุด
 • เมื่อเลือกทหารรับจ้างที่จะส่งภารกิจ ได้ขยายขอบเขตการคลิ๊กเมาส์จากกล่องทำเครื่องหมายเป็นช่องทหารรับจ้างดังกล่าวทั้งหมด
 • เปลี่ยนแปลงทำให้เมื่อคลิ๊กภารกิจที่กำลังดำเนินการ จะสามารถยกเลิกภารกิจดังกล่าวได้ แต่จำนวนทหารรับจ้างที่ส่งด้วย Gold และเวลาที่เคยทำภารกิจจะไม่ได้คืน และภารกิจดังกล่าวจะถูกลงทะเบียนในรายการภารกิจอีกครั้ง
 • หลังจบภารกิจเวลาในการตรวจสอบผลลัพธ์ภารกิจจะถูกเปลี่ยนเป็น 1 วินาที

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม
<รายการภารกิจสำรวจดันเจี่ยนระยะไกล>

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม
<ยกเลิกภารกิจสำรวจดันเจี่ยนระยะไกล>

ปรับเปลี่ยนหน้าต่างการเลือกเมื่อเปลี่ยนออพชั่น และผลิตไอเทม

 • ขณะเปลี่ยนออพชั่น และผลิตไอเทม กรณีที่ไอเทมผลลัพธ์มี 1 ชนิด ได้เปลี่ยนแปลงทำให้เลือกอัตโนมัติ แก้ปัญหาความยุ่งยากที่จะต้องเลือกรายการ
  (กรณีที่ไอเทมผลลัพธ์มีเป็นจำนวนมาก จะไม่ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ)

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนหน้าต่าง Event/Collection – Event Album

 • กรณีที่ไม่ได้เล่นมินิเกมที่หน้าต่าง Event (ปุ่มลัดพื้นฐาน V), แท็บ [Mini Game] จะเปลี่ยนเป็นไม่เปิดใช้งาน
 • เพิ่มรูปภาพ Irene ที่หน้าต่าง Collection (ปุ่มลัดพื้นฐาน Home) – แท็บ [Event Album] เป็นรายการ Artbook พื้นฐาน

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

เพิ่มไอคอนแจ้งเตือนง่ายๆ

 • เพิ่มไอคอน [การแจ้งเตือนง่ายๆ] ที่แจ้งช่วงเวลาการใช้ Source, Pet, Skill Level Up Seal, Potential Seal, Potential Talisman และสถานะการสิ้นสุด
 • เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ไอคอน [การแจ้งเตือนง่ายๆ] ทางด้านซ้าย Mini Map จะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

สามารถใช้ Job Change Ticket ประเภท Lencea – Knightess ได้

 • ในตอนนี้ [Piercer], [Flurry], [Sting Bridger] สามารถใช้ Job Change Ticket
  เปลี่ยนอาชีพเป็น [Knightess], [Avalanche]. [Rand Grid] ได้

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยนข้อความระบบล็อกอินสมาชิกกิลด์

 • เปลี่ยนแปลงส่วนที่ ไม่แสดงสมาชิกกิลด์เมื่อสมาชิกกิลด์เชื่อมต่อ และแสดงสมาชิกกิลด์เมื่อสมาชิกกิลด์ยุติการเชื่อมต่อ ในข้อความระบบแบบเดิม ให้เป็นเหมือนกับด้านล่างนี้

เปลี่ยนการใส่ Password ที่ 2

 • ก่อนเปลี่ยน: เลือกเซิร์ฟเวอร์> เลือกตัวละคร> ใส่ Password ที่ 2
 • หลังเปลี่ยน: เลือกเซิร์ฟเวอร์ > ใส่ Password ที่ 2> เลือกตัวละคร
 • เปลี่ยนแปลงการใส่ Password , ไม่ต้องใส่ Password ที่ 2 ใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนตัวละคร

Integration Point Server

 • คะแนนส่วนหนึ่งจะถูกรวมไปยังกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ในบัญชี
 • คะแนนที่ถูกรวมจะสามารถใช้ได้โดยไม่เกี่ยวกับตัวละครในเซิร์ฟเวอร์
 • รายละเอียดของคะแนนที่ถูกรวมเหมือนกับต่อไปนี้
รายละเอียด Integration Point
No. ชื่อคะแนน
1 Union Point – Golden Goose
2 Union Point – Cassius
3 Union Point – Free Venturer
4 Nightmare Point
5 Master and Apprentice Point
6 Nest Point
7 Stage Poin
8 Wonderful Point
9 Slayer Point
10 Crystal Point
11 Community Point
12 Rebrium Point
13 Pandora Point

 

 • คะแนนที่ถูกรวบรวมจะสามารถตรวจสอบได้ผ่านข้อมูลคะแนนทางด้านล่าง ข้อมูลตัวละคร(P)
 • คะแนนที่ถูกรวบรวมจะแบ่งอยู่ใน Category [Server Sharing Point]
 • เมื่อรวม หากเกินจำนวนที่สามารถครอบครองได้สูงสุด จะทำเป็นตัวสีแดง และจะไม่สามารถได้รับคะแนนจนกว่าจะมีจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณสูงสุดที่สามารถครอบครองได้

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

ไอคอนและลักษณะภายนอก Goddess Equipment

 • เปลี่ยนไอคอนและลักษณะภายนอก Goddess Equipment

Sunset Corridor

 • ปรับเปลี่ยน Sunset Corridor
  – เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสกิล และรูปแบบการโจมตีของมอนสเตอร์ส่วนหนึ่ง
  – ปรับเปลี่ยน Skill Damage ของมอนสเตอร์
  – ปรับเปลี่ยนปริมาณการเสีย FTG จาก 300 → 150
 • สถานที่ใช้ Sunset Fallen Leaves
  – ตอนนี้สามารถใช้ Sunset Fallen Leaves ซื้อสิ่งของได้ที่ Sunset Corridor Shop
  – สามารถซื้อ Dark Twilight Box ที่สามารถได้รับ Goddess Equipment ส่วนที่กำหนดเป็นพิเศษได้จาก Sunset Corridor Shop
 • เปลี่ยนการตั้งค่า Sunset Fallen Leaves
  – Sunset Fallen Leaves ไม่สามารถ [ใช้งาน Server Storage] [แลกเปลี่ยน] ได้
 • หากย่อย Goddess Equipment จะได้รับ Sunset Fallen Leaves เป็นจำนวนมาก
 • Goddess Equipment ที่อัพเกรดแล้วจะไม่สามารถแบ่งได้
 • [ความสำเร็จ Sunset Corridor]
  – เพิ่มความสำเร็จ Sunset Corridor 4 ชนิดใน [ภารกิจ(L)-ความสำเร็จ]

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

ปรับเปลี่ยน [Battle Training Center]

 • Golem ไม่ตายอีกต่อไป !
 • ตอนที่ HP ของ Golem ต่ำกว่า 1% จะฟื้นฟู HP ทั้งหมด
 • ตอนที่ HP ของ Golem ต่ำกว่า 1% [Kill]Count จะถูกสะสมเพิ่มขึ้น

※ สามารถวัด DPS ที่แท้จริงของตัวเองได้ในสภาพการคงอยู่ของบัฟและดีบัฟ

เพิ่มสัญลักษณ์ Gear Score

 • ในตอนที่ [พิจารณา] ผู้เล่นอื่น สามารถตรวจสอบ Gear Score ของผู้เล่นดังกล่าวได้

เปลี่ยนแปลง / เพิ่มเติม

อื่นๆ

 • ขยายค่าสูงสุดของจำนวนเงินที่สามารถครอบครองได้ และการลงทะเบียน Gold
  – ขยายจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถครอบครองได้ และลงทะเบียนได้ เช่นใน Inventory, Warehouse, Mail, Auction House เป็น 99,999,999 Gold 99 Sliver 99 Cooper
 • เมื่อเข้าโหมด Ladder หน้าต่างแชทพื้นฐานจะเปลี่ยนจาก[แชททีม] เป็น [แชททั่วไป]
 • เมื่อเข้า [Time and Space Gust] ในสถานะปาร์ตี้ ได้แก้ไขสถานการณ์ที่เคยแสดงข้อความออกจากปาร์ตี้
 • ตอนที่เปิดหรือปิดหน้าต่างค้นหาการจับคู่เพื่อเข้า[Time and Space Gust] ได้แก้ไขทำให้ปิดการใช้งานในส่วนที่เคยแสดง Mouse Cursor แล้ว
 • เปลี่ยนการจำกัดผลบัฟการเพิ่ม ATK
  – ในกรณีที่ผลบัพการเพิ่ม ATK ซ้ำกันใน Stage และ 4 Peoples Nest ยกเว้น 8 Peoples Nest
  ได้มีการเปลี่ยนค่าการจำกัด ทำให้เปลี่ยนจากการใช้ได้ 200% ในปัจจุบัน กลายเป็น 1100%
 • เพิ่มเสียง Knightess
  – เพิ่มเสียงของ Knightess, Avalanche, Rand Grid
 • Equipment Book
  – เพิ่ม Goddess Equipment ใหม่ใน Equipment Book
 • Calypse Equipment
  เมื่อแยกส่วน Calypse Equipment 2Tier 20+ Source of Calypse ที่เคยออกมาจะไม่ออกมาอีก (เปลี่ยนเป็น Rebrium)
 • เปลี่ยนสถานที่รับ White Flower Seed
  ไม่ดรอป White Flower Seed ใน Division Nest –Labyrinth อีก และจะดรอปใน [Hairendel Boundary] ที่อยู่ที่ Merca Port
 • เพิ่มไอเทมที่สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษได้
  – สามารถใส่ Ancient Element Upgrade Talisman(5.1%~5.5%) ไว้ในคลังเซิร์ฟเวอร์พิเศษได้
  – ค่าธรรมเนียมในการใช้คลังเซิร์ฟเวอร์พิเศษ คือตั๋วใช้คลังเซิร์ฟเวอร์พิเศษ 1 ใบ ต่อ Talisman 1 ชิ้น
 • รายละเอียดการปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการสร้าง
  – เช็ค Gold เมื่อทำการสร้างที่หน้าต่างสร้าง แล้วแจ้งว่าสามารถสร้างได้หรือไม่
  – จำนวนตัวเลือกพื้นฐานที่หน้าต่างการสร้างถูกตั้งค่าให้เป็นค่าสูงสุด
 • จำกัดการสร้างห้องแชท
  – จำกัดการสร้างห้องแชทเฉพาะในหมู่บ้านเท่านั้น (ไม่สามารถสร้างห้องแชทได้ใน Stage, Nest)
 • นำสิทธิพิเศษ FTG ของอาจารย์ในระบบศิษย์อาจารย์ออก
  – เมื่อศิษย์และอาจารย์เข้า Stage ด้วยกัน นำสิทธิพิเศษที่ไม่เสีย FTG จำกัด 5 ครั้ง ออกไป