เพิ่มภารกิจใหม่

1999

เพิ่มภารกิจใหม่

เพิ่มภารกิจใหม่

※ เพิ่มภารกิจประเภทใหม่เพื่อสัมผัสกับภารกิจต่างๆ ได้ที่ Commission Board

※ ภารกิจที่เพิ่มมาใหม่ในการอัปเดตครั้งนี้จะไม่ปรากฏเมื่อทำการรีเฟรชหลังจากลบภารกิจ

 

ข้อมูลภารกิจใหม่

ประเภทของภารกิจ เงื่อนไขการเคลียร์ภารกิจ ดันเจี้ยนที่กำหนด รางวัลหลัก
Frontal Breakthrough Commission เคลียร์ [ดันเจี้ยนที่กำหนด] [Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป] ด้วย [1 คน] Blue Crow Territory

Loser Lair

Red Lotus Palace Garden

Big Arena

Frontal Breakthrough Seal Pocket
Guild Commission พิชิต [ดันเจี้ยนที่กำหนด] ด้วย [ปาร์ตี้ 6 คนในกิลด์เดียวกัน] Trial Kairon Nest

Trial Granom Nest

Push it! Crystal Statue

Guild Badge
Companion Commission พิชิต [ดันเจี้ยนที่กำหนด] [Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป] ด้วย [ปาร์ตี้ 4 คนซึ่งรวมตัวละครที่กำหนด 3 คนขึ้นไป] Ancient Library

East Ancient Armory

West Ancient Armory

Companion Mission Box

 

Frontal Breakthrough Seal

※ เพิ่ม Frontal Breakthrough Seal ซึ่งเป็น Seal ใหม่

※ สามารถรับ Frontal Breakthrough Seal โดยการเปิด Frontal Breakthrough Seal Pocket

※ สามารถได้รับ Frontal Breakthrough Seal Pocket เป็นรางวัล Frontal Breakthrough Commission

※ Frontal Breakthrough Seal มีค่า Attack ธาตุและไม่สามารถติดตั้งร่วมกับ Fierce Battle Seal และ Vigor Seal

※ Attack ธาตุของ Frontal Breakthrough Seal อาจปรากฏตั้งแต่ต่ำสุด 2% ไปจนถึงสูงสุด 20%

※ Frontal Breakthrough Seal จะปรากฏออฟชั่นเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวกับค่า Attack ธาตุ

※ ออฟชั่นเพิ่มเติมของ Frontal Breakthrough Seal จะมี Attack, Physical Defense, Magic Defense, Critical, Critical Damage, MaxHP, Final Damage, Attack%

※ ออฟชั่นเพิ่มเติม Final Damage และ Attack% จะปรากฏในอัตราต่ำ

เพิ่มภารกิจใหม่

 

ตัวอย่างออฟชั่นทั่วไป
เพิ่มภารกิจใหม่

 

Vigor Seal

※ เพิ่ม Vigor Seal ซึ่งเป็นไอเทม Seal ใหม่

※ สามารถรับ Vigor Seal ได้โดยการเปิด Vigor Seal Pocket

※ สามารถซื้อ Vigor Seal ด้วย Hero Vigor 15 ชิ้นและ 10 Gold ได้ที่ Stage Shop ใน Pocket Saint Haven – Priestess of Darkness Mocha

※ สามารถรับ Hero Vigor ได้โดยการแยกส่วน Frontal Breakthrough Seal

※ Vigor Seal มีค่าความสามารถเท่ากับ Attack ธาตุ 20% และไม่สามารถติดตั้งร่วมกับ Fierce Battle Seal และ Frontal Breakthrough Seal

※ Vigor Seal จะไม่ปรากฏออฟชั่นเพิ่มเติม

เพิ่มภารกิจใหม่

 

Companion Mission Box

※ ปรากฏ Companion Mission Box เป็นรางวัลของ Companion Commission  ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่

※ ได้รับรางวัลเพิ่มเติมโดยการทำมิชชั่นขั้น 2 ของ Companion Mission Box สำเร็จ

※ สามารถครอบครอง Companion Mission Box ได้หลายชิ้นพร้อมกัน

ระดับมิชชั่น เงื่อนไขมิชชั่น
Companion Mission Box (Step 1) มอบ Like 10 ครั้ง
Companion Mission Box (Step 2) ได้รับ Like 20 ครั้ง

 

รางวัลมิชชั่น (ขั้น 2)
Lapis Lazuli 50 ชิ้น
Hero Gold Coin 100 ชิ้น