อื่นๆ

3083

[ไอเทมเลเวลต่ำ – ค่าใช้จ่ายในการแยกส่วนก็จะต่ำ]
– เมื่อแยกส่วนไอเทมที่ต่ำกว่าเลเวล 95 ค่าใช้จ่ายในการแยกส่วนที่จำเป็นก็จะต่ำลง

[แก้ไข Mail – เมื่อได้รับ Mail จะทับอัตโนมัติ ]
– เมื่อได้รับไอเทมผ่าน Mail กรณีที่เป็นไอเทมที่สามารถได้รับซ้ำ ก็จะทับโดยอัตโนมัติ

[เพิ่ม “Rebrium Point (100)” ในรายการขายที่ร้านค้า Crystal Point]
สามารถซื้อ [Rebrium Point (100)] ด้วย 10,000Crystal Point ได้ที่ร้านค้า Crystal Point

[เปลี่ยนปริมาณการครอบครองสูงสุดของ Rebrium Upgrade Stone]
– เพิ่มปริมาณการครอบครองสูงสุดของ Rebrium Upgrade Stone เป็น 6000 ชิ้น
– ไม่สามารถเก็บ Rebrium Upgrade Stone ไว้ในคลังทั่วไปได้อีกต่อไป (Rebrium Upgrade Stone ที่อยู่ในคลังอยู่แล้ว สามารถเอาออกมาได้)

[เปลี่ยนรายการในร้านค้า Stage Point ส่วนหนึ่ง]
– ไม่สามารถแลกเปลี่ยน Low/Middle/High Exploration Key ด้วย ‘Exploration Key’ ที่ร้านค้า Stage Point ได้อีกต่อไป
– ราคา Exploration Key ปรับจาก 300 Stage Point เป็น 50 Stage Point

[แก้ไขทำให้สามารถขายไอเทมได้ส่วนหนึ่ง]
– [Goddess Title Exchange Coupon – Tears Flow Down], แก้ไขทำให้สามารถขายไอเทมส่วนหนึ่งเช่น Recipe ส่วนหนึ่งได้

[เพิ่มไอเทมที่สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษได้]
– ใส่ Rebria Seal และ Geraint Earrings ในคลังเซิฟเวอร์พิเศษ
– ค่าธรรมเนียมการใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษเหมือนกับด้านล่าง
▷ Rebria Seal (v1.01~3.05) : Special Storege Coupon 2 ชิ้น ต่อ 1 ชิ้น
▷ Geraint Earrings : Special Storege Coupon 1 ชิ้น ต่อ 1 piece

[เปลี่ยนรางวัล Labyrinth Relic]
– รางวัล Labyrinth Relic ถูกเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่ง
ปรับเพิ่มอัตราการปรากฏ Invincible Cube
ปรับเพิ่มอัตราการแจก Dragon Jade’s Fragment และ High Grade Garnet

[เพิ่มไอเทมพิเศษที่สามารถใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษได้]
– ใส่อุปกรณ์ Calypse 3 Tier ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในคลังเซิฟเวอร์พิเศษ
ค่าธรรมเนียมการใช้คลังเซิฟเวอร์พิเศษเหมือนกับด้านล่าง
อุปกรณ์ Calypse 3Tier : Special Storege Coupon 3 ชิ้น ต่อ 1 piece

[ปรับฟังก์ชั่นลบ Buff เมื่อเข้า Compensation Map]
– เมื่อเข้าคอนเทนต์ Compensation ตัวละครจะไม่แสดงท่าถูกโจมตีทันที