เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

2401

Money Point

เพิ่ม Point UI
เพิ่ม Point UI ที่สามารถตรวจสอบ Point ที่ครอบครองอยู่ได้

ตรวจสอบ Point UI
– การตรวจสอบ Point UI นั้นสามารถตรวจสอบได้โดยการกดปุ่ม [ข้อมูล Point] ที่ด้านล่าง [หน้าต่างข้อมูลตัวละคร (P)]

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

Point UI Step1 : กรุณาตรวจสอบไอเทมและชื่อ Point รวมทั้งตรวจสอบปริมาณ
กรุณาตรวจสอบชื่อและปริมาณของ Point ที่กำลังครอบครองอยู่ผ่านทาง Point UI

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

Point UI Step2 : กรุณาเลือก Point ที่สำคัญ
กรุณาเลือก Point ที่ดูบ่อยๆด้วยการติ๊กตรงตำแหน่งซ้ายมือของแต่ละ Point
สามารถเลือกได้มากสุด 3 อัน และ Point ที่ถูกเลือกจะแสดงที่อยู่ด้านล่างของ Inventory

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2 เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

Point UI Step3 : กรุณาใช้ Point
สามารถใช้ Point ผ่านทาง Shop ที่กำหนดตามแต่ละ Point
สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใช้ Point ได้โดยการวางเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ Point ดังกล่าว แล้ว Tooltip จะปรากฏออกมา อีกทั้งสามารถตรวจสอบประเภทและปริมาณของ Point ที่ใช้ใน Shop ได้ด้วย

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2 เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

Money Item Point
– ไอเทมสกุลเงินเดิมบางส่วนจะกลายเป็น Point
– เมื่อได้รับไอเทมดังกล่าว จะสามารถมารับเป็น Point แทนไอเทม

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

การแลก Point
– สกุลเงินที่กลายเป็น Point จะสามารถแลกเป็น Point ได้ที่ [Seal Scholar– [Point Exchange Shop]]

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2 เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


Epic Talisman Evolution

สามารถใช้ไอเทม Cube ของ Epic Talisman Evolution ในการ Evolve Rare Talisman เป็น Epic Talisman

เมื่อทำการ Evolve ออฟชั่นเพิ่มเติมของ Rare Talisman เดิมจะไปอยู่กับ Epic Talisman เหมือนเดิม
Stat นั้นจะเพิ่มทั้ง Stat พื้นฐานกับออฟชั่นเพิ่มเติมด้วย

สามารถซื้อได้ที่ Nightmare Star Shop

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


ปรับปรุงรางวัลระดับ Colosseum

– เปลี่ยนไอเทมรางวัลบรรลุ Colosseum Ranking
เพิ่มไอเทมรางวัลตามระดับที่มากขึ้น

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

– สามารถใช้ [Colosseum Elite Store] ได้ที่ [Colosseum Quartermaster Levan] ใน Saint Haven ได้ด้วย

– ปรับปรุงไอเทมที่ขายใน Colosseum Elite Store
มีการเพิ่มไอเทมใหม่จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดการขายไอเทมเดิมบางส่วน

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


อัพเดต Colosseum Elite Store

สามารถใช้ [Colosseum Elite Store] ได้ที่ [Colosseum Quartermaster Levan] ใน Saint Haven ได้ด้วย

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


เพิ่มค่า Stat ของ Colosseum Costume

เพิ่ม Stat ของไอเทม Cash Costume ระดับ Champion/Master Hero/Senior Guardian เดิมทั้งหมด

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


เปลี่ยนระบบศิษย์อาจารย์

– เปลี่ยนเป็น ถ้าระยะห่างระหว่างศิษย์กับอาจารย์อยู่ที่ 1 เลเวล จะสามารถลงทะเบียนเป็นศิษย์หรืออาจารย์ได้
– สามารถขอเป็นศิษย์ได้จนถึงเลเวล 92
– เปลี่ยนแปลงรางวัลเลเวลอัพเดิมของศิษย์ ถ้าศิษย์เลเวล 30, 60, 90, 93 ทั้งศิษย์และอาจารย์จะได้รับไอเทม [Master and Apprentice Point] ทางจดหมาย
– ในกรณีที่ศิษย์กับอาจารย์เล่นด้วยกัน จะได้รับ [Master and Apprentice Point]
– สามารถรับ [Master and Apprentice Point] ได้เมื่อเคลียร์ Stage และ Nest และสามารถรับ Point เพิ่มอีกนิดใน Nest
– สามารถใช้ [Master and Apprentice Point] ซื้อไอเทมได้จาก Seal Scholar Stashy

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2 เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

– ลบค่าความเคารพที่สะสมเฉพาะอาจารย์เดิมออก
– เปลี่ยนแปลงฟังค์ชั่น [ลงทะเบียนแนะนำ] ของอาจารย์
– สามารถลงทะเบียนอาจารย์ลงในรายชื่ออาจารย์ที่ศิษย์สามารถดูผ่านทาง [ลงทะเบียนแนะนำ]
– ทุกครั้งที่ใส่ข้อความใหม่ในส่วนการลงทะเบียนแนะนำ จะปรับไว้ที่บรรทัดบนสุดของการ [ลงทะเบียนแนะนำ]
– เมื่อ [ยกเลิกการแนะนำ] จะทำการลบ [รายชื่ออาจารย์] ก่อน
– เมื่อเข้า Stage ของอาจารย์ จำนวนครั้งที่ใช้ FTG จะเปลี่ยนเป็น 20 ครั้ง

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2 เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

– ในกรณีที่เป็นศิษย์จะเปลี่ยนเลเวลการสำเร็จการศึกษาเป็นเลเวล 93 (เดิมเลเวล 90)
– ถ้าศิษย์เลเวล 93 ก็จะสามารถจบการศึกษาได้ และสามารถเลือกได้เองว่าจะไม่จบการศึกษาทันทีหรือไม่
– ศิษย์สามารถเติม Graduation Point ได้เมื่อถึง Max LV และถ้า Graduation Point เต็มหมดแล้วก็จะจบการศึกษาอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถใช้ปุ่ม [จบการศึกษา] เพื่อทำการจบการศึกษาได้
– เมื่อ Max LV แล้ว ถ้าเล่น Nest พร้อมกับอาจารย์ จะได้รับ Master and Apprentice Point มากขึ้นไปอีก

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

– เมื่อผู้เล่นที่มีความสัมพันธ์แบบศิษย์อาจารย์ใน Stage และ Nest เล่นด้วยกัน
จะได้รับ Master and Apprentice Point ในปริมาณที่กำหนด

– ใน Stage จะได้รับ 5 Point เหมือนกันทั้งหมด
ใน Nest นั้น ยิ่งเป็น Nest ที่เพิ่งอัพเดตล่าสุดก็จะยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้น

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


ปรับปรุงระบบสนทนา Channel

– การสนทนา Channel ที่เคยถูกรีเซ็ตเมื่อ MA จะเปลี่ยนเป็นรีเซ็ตในวัน MA ใกล้เคียงเมื่อไม่มีผู้เชื่อมต่อเกมเกิน 30 วันโดยอ้างอิงที่ผู้เล่นที่เชื่อมต่อเป็นคนสุดท้าย

– สามารถตรวจสอบรายชื่อสนทนา Channel
สามารถตรวจสอบได้เมื่อไม่ได้เข้าร่วม สนทนา Channel ที่แท๊ปสนทนา Channel ของ Community(คีย์ลัดO)
(สามารถตรวจสอบเฉพาะรายชื่อ Channel ที่เปิดเผยเท่านั้น)

– เมื่อตั้งสนทนา Channel จะสามารถตั้งค่าว่าจะเปิดเผยรายชื่อ Channel หรือไม่ โดยสามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อผ่านทางปุ่ม [ตั้งค่า Channel], คำสั่งแชท /ตั้งค่า Channel

– มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแชทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Channel
[/Channel password → /ตั้งค่า Channel]

※ สามารถตรวจสอบคำสั่งแชทที่เกี่ยวข้องกับสนทนา Channel ผ่านทางปุ่มเครื่องหมายคำถามที่แท๊ปสนทนา Channel ของ Community หรือ ช่วยเหลือ (คีย์ลัดJ)>Community>Channel

[รายชื่อ Chat Channel]

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

[สมาชิก Chat Channel]

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

[สถานะแชทเมื่อเข้าร่วมสนทนา Channel]

ในกรณีที่กำลังเข้าร่วมสนทนา Channel แท๊ป Channel ของการสนทนาจะคงอยู่ในสถานะเปิดการทำงาน

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


แสดง ATK / HP

เมื่อเข้า Nest จะเพิ่ม UI ที่แสดง ATK และ HP ที่แนะนำ
โดยจะเปรียบเทียบกับ Stat ของตัวเอง แล้วถ้าสูงกว่า Stat ที่แนะนำจะแสดงเป็นสีเขียว/ ถ้าต่ำกว่าจะแสดงเป็นสีแดง
(Stat ในปัจจุบันจะตรงกับค่าที่อยู่ในหน้าต่างข้อมูลตัวละคร)

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


ปรับปรุง Hero’s Box

เพิ่มรายการบางส่วนของ Hero’s Box

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


Equipment Book

เพิ่ม 93Lv Epic Talisman


ลบ Seal

ลบออฟชั่น [รีเซ็ต Cooldown] Evade Seal ของ Acrobat
Seal ที่ถูกลบจะไม่สามารถสร้างและรับได้


ลบ Nexon Channeling Helper Bazzi NPC

[Nexon Channeling Helper Bazzi] ที่่ช่วยเหลือ Nexon PC Bang Service ออกจาก Altea ไปแล้ว
แต่ว่า Nexon PC Bang Service ยังคงมีอยู่ แล้วหลังจากนี้จะได้รับ Nexon PC Bang Service ผ่านทาง [Premium Helper Fiona]


เพิ่ม Legend Title ใหม่

เพิ่ม Title ใหม่ของ Goddess ระดับ Legend

สามารถได้รับ Title นี้จาก Goddess’s Sadness Pocket

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


“Goddess Title Exchange Coupon– Feel Sad” สามารถขายในร้านค้าได้

แก้ไขทำให้สามารถจำหน่ายไอเทม Goddess Title Exchange Coupon– Feel Sad ระดับ Unique ในร้านค้าได้

ไอเทมดังกล่าวสามารถขายในร้านค้าได้ในราคา 100 Gold
※ Title “Brimming over with tears“ ไม่ขายในร้านค้า

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


สามารถใช้ Evolution Legend Weapon “Legend Main Weapon Converter” ได้

ไอเทม Evolution Legend Weapon แก้ไขทำให้สามารถเปลี่ยนแปลง Main Weapon โดยใช้ Legend Main Weapon Converter ที่เคยแจกให้แต่เดิม

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


[Skill] ปรับรูปแบบการใช้ Engraving, Skill Dragon Jade

แก้ไขปัญหาเมื่อร่ายสกิลส่วนหนึ่งแล้วใช้ Engraved Effect กับตัวเองและสมาชิกปาร์ตี้


สร้าง Unique Technique

เพิ่มการสร้าง Unique Technique Accessory เลเวล 93

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


ขยาย Dragon Jade Level 93 +15

ขยายขั้นการอัพเกรดไอเทม Dragon Jade Level 93 ไปจนถึง +15
ในการอัพเกรดดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ไอเทมวัตถุดิบใหม่

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


Wrath Shop

เพิ่มรายการใน Dragon Wrath Shop

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


Equipment Book

– เพิ่มไอเทม Phantom Dragon Unique
– เพิ่มไอเทม Phantom Dragon Legend


เปลี่ยน Legend Weapon Converter

– เปลี่ยน Title ของ [“Ice Dragon Legend Weapon Converter “] แบบเดิมเป็น [“Legend Weapon Converter“]
– สามารถเปลี่ยนไอเทม Legend Main Weapon เลเวล 90 ขึ้นไปเป็นอาวุธอื่นได้ผ่าน Legend Weapon Converter

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


Ice Dragon Nest(Hardcore) นำ Entry Ticket ออก

สามารถเข้า Ice Dragon Nest(Hardcore) โดยไม่มีไอเทม Entry Ticket
ไอเทม Entry Ticket [Snowfield Seed (Hardcore) ] เปลี่ยนแปลงทำให้สามารถขายได้ในร้านค้า


Point Exchange Item

เปลี่ยนระยะเวลาของ Point Exchange Item จาก 1 วัน เป็น 30 วัน


เปิด Rune Dragon Nest Practice Mode

เปิด Rune Dragon Nest Practice Mode

เพิ่มเติมระบบแต้ม ปรับปรุง Colosseum และอื่นๆ #2


นำ Rune Dragon Nest Entry Ticket ออก

– ในการเข้า Rune Dragon Nest, Rune Dragon Nest(4-players Mode), Rune Dragon Nest(4-players Hardcore)ไม่จำเป็นต้องใช้ Entry Ticket เพิ่มอีก
– Entry Ticket ‘Rune of Favor’ ทีไม่ได้ใช้สามารถขายได้ที่ร้านค้า

※ สามารถเข้า Rune Dragon Nest(4-players Hardcore) ได้ด้วย “93Lv. Add Nest Ticket “ 1 ครั้ง
※ Rune Dragon Nest(Hardcore) ยังคงต้องใช้ Entry Ticket Rune Dragon Nest(Hardcore) ถึงจะสามารถเข้าได้


เพิ่มสล็อตสร้างตัวละคร

สล็อตสร้างตัวละครสูงสุดเปลี่ยนจาก 32 → 34


ยกเลิกการสร้างตัวละคร DWC และลบตัวละคร DWC ทั้งหมด