ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

3722

[อัพเกรดระบบ Community]

[เพิ่มระบบรางวัลปาร์ตี้]
เพิ่มระบบที่สามารถได้รับรางวัลใหม่ เพื่อเปิดใช้งาน [คอมมิวนิตี้] ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพบปะกับเหล่านักรบใหม่ๆมากขึ้น
– เพิ่มแท็บใหม่ [รางวัลปาร์ตี้] ซึ่งสามารถได้รับรางวัลเพิ่มเติม ในกรณีเล่นแบบปาร์ตี้บนหน้าต่าง [คอมมิวนิตี้(O)]
– สามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานในการรับรางวัล ในกรณีที่ใช้งานแบบปาร์ตี้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
[อธิบายระบบรางวัลปาร์ตี้ – สะสมคะแนน]
กรณีเล่นแบบปาร์ตี้ ปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ซึ่งประกาศไว้ใน [เงื่อนไขพื้นฐาน] และ [เงื่อนไขแนะนำ] นั้น [คะแนนรางวัลปาร์ตี้] จะถูกสะสมในแต่ละตัวละคร โดยอัตโนมัติ
– เงื่อนไขพื้นฐาน : คะแนนที่ถูกสะสมในแต่ละตัวละครในปาร์ตี้นั้นจะเป็นไปตามข้อมูลพื้นที่ที่เคลียร์ได้, องค์ประกอบของปาร์ตี้
– เงื่อนไขแนะนำ : กรณีที่มีสมาชิกซึ่งมี Title ‘New User / Chronicle Hero /Returnee’ รวมอยู่ในปาร์ตี้ด้วย จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเติม (สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้)
– การสะสมคะแนนรางวัลปาร์ตี้ : สามารถสะสมได้สูงสุด 10000 คะแนน และคะแนนจะถูกสะสมจนถึงก่อนเวลา 9 นาฬิกาของวันเสาร์ในทุกสัปดาห์
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[อธิบายระบบรางวัลปาร์ตี้ – เการมอบรางวัลและการเริ่มใหม่อีกครั้ง]
เมื่อ [คะแนนรางวัลปาร์ตี้] ครบ 100% จะมอบรางวัลใน [จดหมาย] โดยอัตโนมัติ
– เมื่อมอบรางวัล สามารถตรวจสอบการได้รับรางวัลด้วยข้อความระบบในหน้าต่างสนทนา
– หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วจะไม่สะสมคะแนนเพิ่มเติมอีก และสามารถได้รับรางวัลอีกครั้ง เมื่อถูกรีเซ็ทหลังเวลา 9 นาฬิกาของวันเสาร์ทุกสัปดาห์ ( เริ่ม 0 คะแนน )

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[อธิบายระบบรางวัลปาร์ตี้ – Tip]
เมื่อนักรบที่ได้รับผล [New/Returnee] รวมอยู่ในปาร์ตี้ จะมีผลกับการสะสมคะแนน
– ปาร์ตี้ที่ได้รับผล [New/Returnee] จะต้องปรากฎสัญลักษณ์สิทธิประโยชน์ใน [หน้าต่างปาร์ตี้]
– จะทำงานกับตัวละครที่มี Title [New User], [Chronicle Hero], [Returnee]

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่ม Growth Guide]

Growth Guide System?
เป็น Beginner Guide ที่ช่วยเหลือในเรื่องคอนเทนต์สั้นๆก่อนการสร้าง [ปาร์ตี้] เมื่อตัวละครถึงเลเวลสูงสุด
– เป็นระบบที่ตัวละครซึ่งมีเลเวล 93(เลเวลสูงสุด) สามารถใช้งานได้เท่านั้น
– อ่าน [เป้าหมาย Content] และ [Equipment Book] ที่ช่วยเหลือในการพัฒนาตัวละครภายหลังบรรลุ [เลเวลสูงสุด] ทีละข้อสองข้อแล้วสนุกไปกับเกมเป็นยังไง?

* ลูกโป่งคำพูดแจ้ง Growth Guide นั้นจะไม่ปรากฎซ้ำ เมื่อบรรลุ [เป้าหมาย Content] มากกว่า 1 ข้อ

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 โปรดตรวจสอบเป้าหมาย Content!
เมื่อบรรลุ [เป้าหมาย Content] ง่ายๆที่เกี่ยวเนื่องกับคอนเทนต์ซึ่งช่วยเหลือในการพัฒนาตัวละคร จะสามารถได้รับ อาทิ วัตถุดิบและพวกอุปกรณ์ที่จะช่วยให้กลายเป็นเลเวลสูงสุด
– เป้าหมาย Content สามารถดำเนินการได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ตัวละคร
– สามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งและเงื่อนไขที่ร้องขอในเป้าหมาย Content เป็นรายการๆได้
– สามารถดำเนินการกับเหล่านักรบที่บรรลุเลเวล 93 เดิมได้เช่นกัน* เป้าหมาย Content นั้นสามารถจัดเรียงเนื้อหาให้ตรงกับช่วง [เปิดเลเวลสูงสุด] ถัดไปได้
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 บรรลุเป้าหมาย Content!
เมื่อบรรลุเงื่อนไขที่สร้างขึ้นของ [เป้าหมาย Content] จะปรากฎการแจ้งการบรรลุกลางหน้าจอ
– เมื่อปรากฎสัญลักษณ์เป้าหมาย Content จะมอบรางวัลทาง [จดหมาย] โดยอัตโนมัติ* รางวัลก็สามารถจัดเรียงใหม่ให้ตรงกับช่วง [การเปิดเลเวลสูงสุด] ถัดไปเช่นกัน
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

Tip : ตรวจสอบ Growth Guide อย่างง่าย!
กำหนด Growth Guide ด้วย ‘ปุ่มลัด’ ทำให้สามารถดูได้ทุกเวลาที่ต้องการ!
Q : เมื่อเคลื่อนย้ายตัวละครไปยัง [World Map] และ [Stage] จะทำให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นเรื่องยาก เนื่องจากสัญลักษณ์ [Growth Guide] ถูกซ่อนเอาไว้..
A : อย่ากังวลไปเลย! หากตั้งค่าปุ่มลัดสำหรับ [Growth Guide] ในหัวข้อ [ตั้งค่าคอนเทนต์]-[ฟังก์ชั่นเพิ่มและ Interface] ละก็สามารถดูได้ไม่จำกัดสถานที่

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
ลองตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของฉันเป็นประมาณไหน !
สามารถตรวจสอบ Spec ของอุปกรณ์ระดับสูงและระดับขั้นของอุปกรณ์ที่กำลังสวมใส่ผ่าน Equipment Book* องค์ประกอบของ Equipment Book ประกอบด้วยเหล่าไอเทมที่ช่วยเหลือในคลาสดังกล่าว
* ระวัง! : เหล่าไอเทมใน Equipment Book นั้นอาจมีประสิทธิภาพต่างกันออกไปตามการ Setting ของผู้ใช้งาน
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

Equipment Book Step1 : โปรดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบ !
– แสดงเหล่าอุปกรณ์ดังกล่าวในรายการไอเทม เมื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบในหมวดของแต่ละอุปกรณ์

Equipment Book Step2 : โปรดเลือกคลาสและเลเวลอุปกรณ์, ค่าอัพเกรดที่ต้องการตรวจสอบ
– กรณีที่เปิด Equipment Book ครั้งแรก จะเลือกคลาสปัจจุบันให้อัตโนมัติ
– องค์ประกอบของ Equipment Book นั้นประกอบด้วยเหล่าไอเทมที่มีเลเวล 90 ขึ้นไป
– เหล่าไอเทมพิเศษ อาทิ อุปกรณ์ pvp และ Event อาจจะไม่ถูกแสดงออกมา
– แสดงสถานะของไอเทมที่ถูกอัพเกรดในรายการ เมื่อกรอกค่าอัพเกรด

Equipment Book Step3 : โปรดตรวจสอบข้อมูลไอเทม !
– เมื่อเลือกเหล่าไอเทมที่แสดง สามารถตรวจสอบข้อมูลไอเทมดังกล่าวได้ อาทิ [ความยากในการได้รับ] , [แหล่งที่ได้รับไอเทมหลักๆ] , [คำอธิบาย] ของไอเทม
– ไอเทมที่กำลังสวมใส่จะแสดงในลักษณะไอคอนไอเทมทางด้านขวาบน

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 – รายการไอเทมใน Equipment Book นั้นจัดเรียงตามคุณสมบัติ (ยิ่งคุณสมบัติสูง ยิ่งอยู่ด้านล่าง)

[ฟังก์ชั่นตรวจสอบสกิล]

Step1. เข้าใกล้ตัวละครที่อยู่ในเมือง จากนั้นคลิก เมื่อเห็นไอคอนใบหน้ากลม
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 Step2. คลิกปุ่ม [ตรวจสอบสกิล] ขณะกดปุ่มเมนู
Step3. แสดงหน้าต่างตรวจสอบสกิล
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 – ทำการเปรียบเทียบกันในกลุ่มอาชีพพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่ม
– อาชีพพื้นฐาน-อาชีพคลาส 1- อาชีพคลาส 2 – Awakening, เมื่อคลิกปุ่มแต่ละอัน จะแสดงเปรียบเทียบกับอาชีพของตัวละครของฉัน
– กรณีอาชีพเดียวกัน จะแสดงเลเวลสกิลของฉันเป็นสีฟ้า
– กรณีที่มีอาชีพต่างกับตัวละครอีกฝ่าย, จะแสดงเพียงเลเวลสกิลของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น จะไม่แสดงเลเวลสกิลสีฟ้าดังนี้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 <แสดงเลเวลสกิลสีฟ้า>
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 <ไม่แสดงเลเวลสกิลสีฟ้า>

– ฟังก์ชั่นตรวจสอบสกิลนั้นไม่สามารถกระทำได้ใน Stage และ World Zone แต่สามารถทำได้ที่เมืองเท่านั้น

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่มไอเทม Lv.90 Legend Dragon Jade]

เพิ่ม Legend Dragon Jade ที่สามารถสวมใส่ในอุปกรณ์ระดับ Legend Lv.90 ได้
Legend Dragon Jade ช่วยเพิ่มค่าความสามารถที่มีอยู่มากให้ยิงขึ้นไปอีก
สามารถผนึกใหม่ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นและไม่สามารถอัพเกรดหรือแยกได้
สามารถได้รับจาก Ice Dragon Nest (Hardcore)

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
[เพิ่มการจำหน่าย Lv.90 Legend Dragon Jade ใน Dragon Scale Shop]ทำให้สามารถซื้อไอเทม Lv.90 Legend Dragon Jade ที่ถูกเพิ่มเข้าไปใน Dragon Scale Shop ของ
Priestess of Darkness Madeline NPC ซึ่งตั้งอยู่ที่ Garden of Time and Space
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[ปรับปรุง Guide Mission]
Guide Mission ที่ปราณีตมากขึ้น
เปลี่ยนแปลงข้อความที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้มีความปราณีตขึ้นอีก
– เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ [เงื่อนไขการบรรลุ] ให้มีความละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น
– เพิ่ม Guide Mission ที่สามารถดำเนินการได้จนถึงเลเวล 93
– จัดรางวัลของ Guide Mission ให้กับผู้เล่นใหม่ด้วย [Gold], [EXP] เป็นหลัก

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เปลี่ยนแปลง Guild Hiding Place]
เปลี่ยนแปลงข้อมูลแชนแนล Guild Hiding Place

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 [เปลี่ยนแปลงไอเทมใน Goddess’s Sadness Pocket]
Goddess’s Sadness Pocket
– ปรับปรุงไอเทมใน Goddess’s Sadness Pocket
– เปลี่ยนแปลงไอเทม Dragon Jade, วัตถุดิบอัพเกรด Dragon Jade เป็นไอเทมเลเวล 93
– ลบ Transcendence Arteum และเพิ่ม Garnet
– เพิ่ม Goddess Title ‘Brimming over with tears’ Ticket ระดับ Unique ใหม่

<Goddess Title : Brimming over with tears>

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[ปรับปรุงสกิล Velskud Change]
ปรับปรุงสกิล [Velskud Change] มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆดังนี้
– ลบบัพและดีบัพทั้งหมดของตนเอง เมื่อใช้สกิล [Velskud Change]
> เปลี่ยนแปลงเพื่อระงับการแบ่งระดับ Spec การแปลงร่างระหว่างอาชีพ เมื่อติดบัพและแปลงร่างของแต่ละอาชีพ หรือไม่ได้ใช้เวลาแปลงร่างอย่างเป็นประโยชน์ เมื่อแปลงร่างในขณะติดดีบัพ
– เพิ่ม Damage ของสกิลทั้งหมดที่ใช้งานจำนวนมาก เมื่อแปรงร่าง Velskud และเปลี่ยนเป็นธาตุมืด
– [Elemental Attack] ที่สูงที่สุดของตนเองขณะแปลงร่างเป็น Velskud นั้นรวมเป็น All Elemental Attack
> กรณีไม่ใช่อาชีพที่เพิ่ม Elemental Attack ซึ่งสอดคล้องกับธาตุที่ตัวละครแปลงร่างใช้เป็นหลักนั้นได้ถูกปรับปรุงในจุดที่ Spec ตกลงชัดเจน เมื่อแปลงร่าง
– เปลี่ยนแปลงการโจมตีปกติ เป็นการโจมตีต่อเนื่อง 4 ครั้ง และเพิ่ม ATK
– เปลี่ยนแปลงการโจมตีพิเศษและเพิ่ม ATK
– เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถใช้การกระโดดได้ขณะ Dash ไปข้างหน้า
– เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถกระโดดโจมตีได้เมื่อกด [ปุ่มโจมตีปกติ] ขณะกระโดด
– เพิ่ม Shock Wave Damage ในช่วงไถล ซึ่งสามารถทำได้ในขณะกระโดดขั้น 2
– เพิ่ม Action Speed ของสกิล [Dark Stinger] จำนวนมาก
– เปลี่ยนแปลงเพื่อลากศัตรูที่สามารถ Knockback ได้ เมื่อใช้สกิล [Clutch Storm]
– เพิ่มผลการลด [การต้านทานทั้งหมด] ของศัตรู เมื่อใช้สกิล [Dark Riser] เข้าใส่ศัตรูอย่างจัง
– เพิ่มบัพที่เพิ่ม ATK ของตนเอง 10% เมื่อใช้สกิล [Velskud Impact] บัพนี้จะไม่สลายไปแม้ยกเลิกการแปลงร่างแล้วก็ตาม
– เปลี่ยนแปลงให้สามารถใช้สกิล [Dark Blade] ได้อย่างต่อเนื่องและ Charging สูงสุด 5 ครั้ง
– สามารถยกเลิกการแปลงร่างตามต้องการ เนื่องจากเพิ่มสกิล [Velskud Change Unlock]

[ปรับปรุงสกิล Velskud Change]

เปลี่ยนแปลง Citadel of Erosion Shop
– เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อไอเทมทั้งหมดใน Citadel of Erosion Shop เป็น Lv.90

 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายภารกิจรายวัน – Distorted Area
– เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบรรลุภารกิจ Distorted Area เป็นพื้นที่ Distorted Area (Lv.93 ) ที่ตั้งอยู่ใน [Rhadames]

เปลี่ยนแปลงภารกิจระดับ PvP – Goddess Teardrop
– เปลี่ยน [Goddess Teardrop] ในรางวัลที่มอบให้เมื่อบรรลุทหารระดับสูงเป็น [Goddess’s Grief]

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่มการสร้าง Lv.93 Rare Talisman]
ทำให้สามารถสร้าง Lv.93 Rare Talisman ได้
จำเป็นจะต้องมี Bright Talisman Piece และ
Bright Talisman Essence ในการสร้างไอเทม

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 [สร้าง Lv.93 Technique Accessory]
[เพิ่มการสร้าง Technique Accessory ]
เพิ่มการสร้าง Lv.93 Epic Technique Accessory ในเมนู ‘สร้าง Technique‘ บนหน้าต่าง Blacksmith NPC – [Smithy Trade] – [สร้างไอเทม]
จำเป็นต้องมี ‘ Obsession Theano’s Piece ’ ‘ Fragment of Brilliant Technique(Hero’s Battlefield) ’ ในการสร้าง Lv.93 Technique Accessory
สามารถได้รับ ‘Obsession Theano’s Piece' ได้เมื่อแยก Lv.93 Epic Obsession Theano Accessory
Obsession Theano Accessory สามารถได้รับจาก Granum Nest(Hardcore)※ การเปลี่ยนแปลงการสร้าง Lv.93 Technique Accessory
– ประเภทของสกิลที่สามารถเลเวลอัพได้โดยการใช้ Lv.93 Epic Technique Accessory นั้นต่างจากเดิม
– Lv.93 Technique Accessory สามารถสร้างได้เพียง Technique Accessory 1~3 ประเภทในแต่ละส่วนเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับอาชีพคลาส 2 และประสิทธิภาพของสกิล
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
[สร้าง Lv.93 Technique Accessory]
– ปรับปรุงเพื่อให้แสดงสกิลแปลงร่างและสกิลคอสตูม เมื่อประกอบเซ็ทครบสมบูรณ์ โดยรวมคอสตูมที่เปลี่ยนดีไซน์ในคอสตูมที่เปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[สร้าง Lv.93 Technique Accessory]
ไอคอนบัพ/ดีบัพ: เพิ่มคำอธิบายผล

สามารถตรวจสอบรายละเอียด อาทิ บัพ/ดีบัพที่มีด้วยสกิลตัวละครได้ในไอคอนเช่นกัน

– แสดง [ชื่อสกิล] และ [Skill Tooltip] [บัพปัจจุบัน/ระยะเวลาคงเหลือของดีบัพ] เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนไอคอนบัพ/ดีบัพ
– แสดง EX Skill Tooltip ด้วย เมื่อรับผลเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงในผลสกิลเดิมด้วย EX Skill
– กรณีสกิลที่ผู้ร่ายใช้เอง, แสดงคำอธิบายเกี่ยวกับบัพ/ดีบัพสั้นๆ
– เมื่อวางเมาส์บนไอคอน Bubble จะแสดง [ชื่อ Bubble] และ [จำนวน Bubble / จำนวนสูงสุดของ Bubble]

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[แสดง Tooltip บัพ/ดีบัพของมอนสเตอร์]

ไอคอนบัพ/ดีบัพของมอนสเตอร์: เพิ่มคำอธิบายผล

สามารถตรวจสอบรายละเอียด อาทิ บัพ/ดีบัพที่ทำงานด้วยสกิลมอนสเตอร์ได้ที่ไอคอนเช่นกัน

– เป้าหมายในการแสดงผลดังนี้
– Lv.93 Stage, Lv.93 Nightmare Stage, Lv.90 Ice Dragon Nest, Lv.93 Typhoon Kim Nest
– Lv.93 Professor K Nest, Lv.93 Granum Nest, คอนเทนต์ที่จะปรากฎหลังจากนี้
– แสดงข้อความของบัพที่ได้รับ เมื่อเคลียร์ Typhoon Kim Nest Gate 1
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
[อื่นๆ]

• ลบ Skill Seal
– ลบ [ระยะเวลาDebuff เพิ่มขึ้น] Seal ของ C2H5OH ของ Academic
– ไม่สามารถได้รับและสร้าง Seal ที่ลบได้
– ราคาจำหน่ายในร้านค้าเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

• การเพิ่ม Nest Gold Pocket
– ดรอป [Epic Gold Pocket] ที่กำหนดด้วยสิทธิ์การครอบครอง เมื่อเคลียร์ Nest ส่วนหนึ่ง
– Nest ที่แสดงผลมีดังนี้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

• Equipment Book
– เพิ่มรายละเอียดใน Equipment Book

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[Genesis Earrings]
เพิ่มการสร้าง ‘Genesis Earrings‘ ในแท็บ Genesis Accessory ของ [สร้างไอเทม] – [สร้างอุปกรณ์เซ็ท] ของ Blacksmith NPC

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 จำเป็นจะต้องมีไอเทม ‘Peace Cube’ เป็นวัตถุดิบเพื่อสร้าง Genesis Earrings
ไอเทม Peace Cube สามารถได้รับในระดับความยาก Lv. 93 4-persons Nest (Hardcore)
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อ Ladder Shop – Rank Tier]
ข้อจำกัดในการซื้อไอเทมจาก Ladder Shop เปลี่ยนเป็น Rank Tier ใน Ladder Shop เดิม
ปรับเพื่อให้สามารถซื้อไอเทมประเภท Tier ได้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่มฟังก์ชั่นบันทึกการสนทนา]
เพิ่มฟังก์ชั่นบันทึกการสนทนา
หากมีรายละเอียดการสนทนาที่สำคัญหรืออยากค้นหารายละเอียดที่ผ่านมา สามารถบันทึกเป็นไฟล์ TXT และตราวจสอบได้ ผ่านฟังก์ชั่น [บันทึกการสนทนา]
[วิธีบันทึกการสนทนา]
– เปิดใช้งานหน้าต่างสนทนาก่อน
– เมื่อคลิกปุ่มซ้ายบน ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1  ของหน้าต่างสนทนา สามารถมองเห็นปุ่มที่ถูกเพิ่มเข้าไป ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1  ได้
– เมื่อคลิกปุ่ม การสนทนาด้านล่างจะถูกบันทึก
– /Documents/DragonNest/Chat ←(สามารถดูโฟรเดอร์ Chat ได้ในโฟรเดอร์ Dragon Nest ของเอกสารถัดไป)

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

สามารถบันทึกเป็นชื่อไฟล์ต่างๆในแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละแท็บหน้าต่างสนทนา
เนื่องจากชื่อไฟล์นั้นมีคำต่างๆอยู่ระหว่างกลาง จึงสามารถตรวจสอบประเภทได้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

ในแต่ละแท็บหน้าต่างสนทนานั้น จะมีหัวข้อที่ถูกติ้ก และหัวข้อที่ไม่ถูกติ้กจะไม่ถูกบันทึก

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[ปรับการแสดง Damage ให้เรียบง่ายมากขึ้น]
• แสดงเครื่องหมายคอมม่า(,) ทุก 3 หลัก
แสดงหน่วย คอมม่า(,) บนค่า Damage ที่มี 4 หลักขึ้นไป เพื่อความสะดวกในการมอง Damage ที่มีค่าสูง

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

• แสดงหน่วยของค่า
– ค่า 3 ท้ายของค่า Damage ที่มีมากกว่า 6 ตัวขึ้ไปนั้นจะแสดงเป็น K
– สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชั่นด้วยออฟชั่น [แสดงหน่วยค่า] ใน [ออฟชั่นเกม] ของ [ระบบ]
(ฟังก์ชั่นถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น)

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
• การแสดง Combo Damage รวม
– Damage ทั้งหมดที่เกิดใน Combo นั้นจะแสดงบน UI ด้านขวาหลังสิ้นสุดการ Combo
– Damage ที่ไม่ได้เกิดจาก Combo ( เช่น : Burn, Poisoning) นั้นจะไม่แสดงใน Damage รวม
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
[อัพเกรดการแจ้งเควส เปลี่ยนคลาส / Awakening]
อัพเกรดการแจ้งเควสเปลี่ยนคลาส/Awakening
เพิ่มการแจ้งเตือกเควสเพื่อความสะดวกในการทาบช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนคลาสหรือ Awakening ได้
– หากเข้ามายังเมืองขณะที่สามารถดำเนินการเควส [เปลี่ยนคลาส/Awakening ] ได้ จะปรากฎ [การแจ้งเตือนเควส] บนช่อง Quick Slots
– กรณี ‘รับเควส’ สามารถรับเควสได้ทันทีด้วยการคลิกครั้งเดียว, บันทึกอัตโนมัติใน [ไกด์เควสแบบย่อ] บนด้านขวาของจอ
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

เพิ่มการแสดงสีและสัญลักษณ์สำหรับเควสเปลี่ยนคลาส/Awakening
เพิ่มสีและสัญลักษณ์โดยเฉพาะ เพื่อให้สะดวกต่อการจำแนกเหล่าเควสที่เกี่ยวข้องกับ [เปลี่ยนคลาส/Awakening ] ภายในเกม
– เพิ่มสัญลักษณ์สำหรับเควสเปลี่ยนคลาส/Awakening บนหัวของ NPC, Mini Map
– สีสันของไกด์ย่อสำหรับเควสนั้นจะถูกแบ่งเพื่อให้สะดุดตาสำหรับเควส เปลี่ยนคลาส/Awakening [ตำแหน่งใต้เควสหลักเสมอ]
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เสริมคำแนะนำเควสเปลี่ยนอาชีพ / Awakening]
แยกแท๊ปเควสสำหรับปลี่ยนอาชีพ/Awakening มีการแบ่งส่วนที่ [หน้าต่างเควส] เพื่อแบ่งแยกเควสเกี่ยวกับ [เปลี่ยนอาชีพ/Awakening] ให้ง่ายขึ้น
– เปลี่ยนแปลงให้แบ่งส่วนเควส [เปลี่ยนอาชีพ/Awakening] ที่ [เควส (Q)]-[แท๊ปเควสระยะไกล] ให้ง่ายขึ้น

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่ม Guild Mission สำหรับ PVP]
เพิ่ม Guild Mission เพื่อทำให้สามารถรับ [Guild Point] เมื่อชนะใน [Colosseum Mission Room] และ [Ranking War]

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่มคำอธิบาย Skill Tooltip]
เพิ่มการแสดงข้อมูลในส่วนของ [ผลลัพท์ของเลเวลถัดไป] ใน Skill Tooltip ในกรณีที่ Skill Cooldown ของเลเวลถัดไปแตกต่างกับ Skill Cooldown ของเลเวลในปัจจุบัน

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[ปรับปรุง Seal UI]
เปลี่ยนแปลงการถอดและทำลาย Seal ให้เหมือนกับไอเทมทั่วไป
ลบฟังค์ชั่น [สร้าง Seal] , [ถอด Seal] ใน Seal Scholar
ถอด Seal
– สามารถถอด Seal โดยการคลิ๊กเมาส์ขวาที่ Seal ที่กำลังสวมใส่อยู่
ทำลาย Seal
– เมื่อเลือกไอเทม Seal ที่กำลังสวมใส่อยู่หรือครอบครองอยู่ใน Inventory แล้วทำการดรอปลงพื้นจะสามารถทำลาย Seal ได้
สลับ Seal
– เมื่อลองสวมใส่ Seal ประเภทเดียวกันกับ Seal ที่กำลังสวมใส่อยู่ จะสามารถสลับ Seal ใส่ได้
※ แต่ว่าไม่สามารถถอดและสลับใน Stage

[Wonderful Theme Park Shop]
เพิ่ม 93LV Chaos Seal
ไม่สามารถซื้อ 90LV Chaos Seal ได้อีกต่อไป

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[อื่นๆ]
• อัพเดท Equipment Book
– เพิ่ม 93LV Chaos Seal
– เพิ่ม Genesis Earrings

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[Evolve อุปกรณ์ 93LV Legend Ice Dragon]
เพิ่ม Hammer of Evolution ที่สามารถ Evolve ไอเทมอุปกรณ์ Ice Dragon ระดับ Legend 90LV
สามารถอัพเกรดอุปกรณ์ Ice Dragon Legend เดิม ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผ่านวิธีการนี้
เมื่อทำการ Evolve อุปกรณ์ระดับ Legend ระดับการอัพเกรดเดิมจะยังคงอยู่

Hammer of Evolution จะใช้วัตถุดิบพิเศษและสามารถสร้างได้ที่ Blacksmith NPC
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 [Genesis Accessory Evolution]
เพิ่มเมนูสร้าง 93LV ‘Sophisticated Genesis Accessory‘ ที่ [สร้างไอเทม] – [สร้างอุปกรณ์ Set] ที่ Blacksmith NPC
‘Sophisticated Genesis Accessory‘ ต้องการ 90LV Genesis Accessory เป็นวัตถุดิบ
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

ต้องการ ‘Invincible Cube’ เป็นวัตถุดิบสำหรับสร้าง Sophisticated Genesis Accessory
ไอเทม Invincible Cube สามารถรับได้จากกล่องทองใน Abysmal Sea Dagon Nest

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[รวม Garden of Time and Space เข้าไว้ด้วยกัน]
[ โครงสร้าง Garden of Time and Space ]
Garden of Time and Space Portal ประกอบไปด้วย Garden of Time and Space(90Lv) และ Garden of Time and Space(93Lv) ดังต่อไปนี้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 [ Garden of Time and Space(93Lv) ]
Returned Typhoon Kim Nest Nest (Lv.93)
Professor K Nest Extending Class (Lv.93)
Abysmal Sea Dagon Nest (Lv.93)
Hero’s Battlefield (Lv.70)
Hero’s Battlefield Hard Core (Lv.80)
Banquet Hall of Darkness Hard Core (Lv.93)ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 [ Garden of Time and Space(90Lv) ]
Daedalus Nest (Lv.90)
Counterattack Manticore Nest (Lv.90)
Returned Arch Bishop Nest (Lv.90)
Heat Wave Desert Dragon Nest (Lv.90)
Red Dragon Nest (Lv.80)
Ice Dragon Nest ( Lv.90)
Hero’s Battlefield (Lv.70)
Hero’s Battlefield Hard Core (Lv.80)
Banquet Hall of Darkness Hard Core (Lv.93)

[เปลี่ยนขั้นตอนการมอบตำแหน่ง Guild Master]
เปลี่ยนรูปแบบการมอบตำแหน่ง Guild Master
เปลี่ยนรูปแบบการมอบตำแหน่ง Guild Master เป็นรูปแบบการ [กรอกข้อความ]
– หลังจากเลือกตัวละครที่จะมอบตำแหน่ง Guild Master ถ้าเลือก [มอบตำแหน่ง Guild Master] หน้าต่างดังต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา
– จะต้องกรอกคำว่า [มอบตำแหน่ง Guild Master] อย่างถูกต้องจึงจะสามารถมอบตำแหน่งได้ตามปกติ

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่มการลงทะเบียนความหวังในการสมัคร [Guild]]
[ลงทะเบียนความหวังในการสมัคร Guild] คือ?
– คือป้ายประกาศสำหรับตัวละครที่ยังไม่ได้สมัคร Guild แล้วมีความคาดหวังที่จะรับข้อเสนอในการสมัคร Guild สามารถ [ลงทะเบียนความหวังในการสมัคร] ได้ และสามารถตรวจสอบรายชื่อตัวละครที่ [ลงทะเบียนความหวังในการสมัคร] ได้

วิธี [ลงทะเบียนความหวังในการสมัคร]

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[ลงทะเบียนความหวังในการสมัคร Guild]
– ในกรณีที่เป็นตัวละครที่สมัครเข้า Guild จะสามารถตรวจสอบ [รายชื่อความหวังในการสมัคร] ได้ที่ หน้าต่าง Guild > แท๊ป Recruit/Request List
– สมาชิก Guild ที่มีอำนาจในการเชิญเข้า Guild หลังจากเลือกเป้าหมายที่ [รายชื่อความหวังในการสมัคร] แล้วจะสามารถกระซิบและเชิญเข้า Guild ได้
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[ฟังค์ชั่นดูสกิลอันดับใน Ranking War]
ขยายฟังค์ชั่นตรวจสอบ Skill ทำให้สามารถตรวจสอบสกิลของตัวละครที่ติดอันดับใน Ranking War ได้
สามารถตรวจสอบสกิลของตัวละครตัวอื่นใน Class เดียวกับตัวเองที่หน้าต่างสกิล
(ตัวละครทีติดอันดับ Ranking War เท่านั้นที่สามารถดูได้)
“ตัวละครที่ติดอันดับ Ranking War เขาใช้สกิลอะไรกันนะ?”
“ฉันจะอัพสกิลไหนดีนะ?“
ลองอ้างอิงสกิลของตัวละครอื่น แล้วอัพเลเวลสกิลของตัวเองดูสิ!

[ฟังค์ชั่นตรวจสอบสกิลอันดับใน Ranking War]
[วิธีตรวจสอบสกิลในหน้าต่าง Ranking]
กด คีย์ลัด ‘ / ‘ หรือเปิดเมนูด้วยคีย์ลัด ‘ N ‘ และคลิ๊กปุ่ม ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 เคลื่อนย้ายไปยัง ‘ 1:1 Rank ‘ ในหน้าต่างอันดับที่ปรากฏ
ถ้าโฟกัสที่ตัวละครที่ติดอันดับ ปุ่ม ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1  จะมีปฏิกิริยา และสามารถคลิ๊กได้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[วิธีตรวจสอบสกิลที่หน้าต่างสกิล]
กดคีย์ลัด ‘ K ‘ หรือ เปิดเมนูด้วยคีย์ลัด ‘ N ‘ และคลิ๊กปุ่ม ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 คลิ๊กปุ่ม ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1  ที่หน้าต่างสกิลที่ปรากฎ
ถ้าโฟกัสที่ตัวละครที่ติดอันดับปุ่ม ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1  จะมีปฏิกิริยา และสามารถคลิ๊กได้

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
ในกรณีที่ไม่มีตัวละครที่มี Class เดียวกับตัวเองในอันดับ Ranking War หน้าต่างการเปรียบเทียบสกิลก็จะไม่ปรากฏออกมา[เสริมทัศนวิสัยและเปลี่ยนชื่อ Title และแท๊ป Stage]
– Community(คีย์ลัด O) > แท๊ป Stage และชื่อ Title เปลี่ยนเป็น ‘จำนวนครั้งที่เข้า’- เพิ่มค่าความสำเร็จใน Category ระดับสูงตามความสำเร็จใน Category ระดับต่ำ (Nest และ Stage)
(แต่ว่า หลังจากทำสำเร็จแล้ว จะไม่รวมค่า Category ด้านล่างที่สามารถทำสำเร็จได้ผ่านการใช้ FTG)
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เพิ่มฟังค์ชั่น Messenger Bird ของ Block List]
– ตั้งค่าให้บล็อคแชท Yellow Messenger Bird, Blue Messenger Bird ของเป้าหมายที่ลงทะเบียนไว้ใน Block List
– เพิ่ม [บล็อค] ในเมนู pop-up ตัวละครที่เกิดขึ้นเมื่อคลิ๊กชื่อตัวละครเป้าหมายที่ต้องการในหน้าต่างแชท

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1

[เปลี่ยนประเภท Adventurer’s Bag / Storage ]
• เมื่อซื้อ [Adventurer’s Bag] และ [Storage] ใน Cash Shop จะเพิ่มที่แท็ป [ช่องเก็บของ] – [Cash] – [อื่นๆ] (จำนวนครั้งที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 10 ครั้ง)
• ถ้าช่องเก็บของ / ช่องในคลังที่สามารถขยายมี 1 ช่อง ขึ้นไปจะสามารถใช้ไอเทมได้ ※ แต่ว่าไม่สามารถขยายได้เกิน 150 ช่อง
• [GM] Adventurer’s Bag และ [GM] Storage ก็สามารถใช้ไอเทมได้ถ้าช่องเก็บของ / ช่องในคลังที่สามารถขยายมี 1 ช่องขึ้นไป

[เปลี่ยนชื่อ Awakening ตัวละครรอง ]
[Awakening ตัวละครรอง]
ตัวละครรอง. Dark Avenger, Silver Hunter, Arch Heretic, Black Mara Awake ที่ 50LV แทนการเปลี่ยนอาชีพที่ 45LV
แต่ว่าชื่อคำว่า Awakening อาจเกิดความสับสนกับ Awakening ของ 90LV ได้ ดังนั้นก็เลยเปลี่ยนคำหน้าของเควส 50LV Awakening ของตัวละครรองจาก [Awakened] เป็น [Extra Chapter]

เนื้อหาเควสไม่เปลี่ยนแปลง

ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1 ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1
[เปลี่ยนชื่อ Awakening ตัวละครรอง ]
• เปลี่ยนเงื่อนไขการเปิด Friendship Irene NPC
– เปลี่ยนเงื่อนไขการเปิด Irene Friendship เป็นเข้าเมือง [Calderock] หรือ [Saint Haven]• อัพเดท Equipment Book
– Prophet Equipment ถูกเพิ่ม
– Evolution Obsession Theano Equipment ถูกเพิ่ม
– Evolution Nightmare Theano Equipment ถูกเพิ่ม
– Evolution Ultimate Theano Equipment ถูกเพิ่ม
– Evolution Ice Dragon Legend Equipment ถูกเพิ่ม
– Sophisticated Genesis Accessory ถูกเพิ่ม• เปลี่ยน Seal UI Tooltip
– Seal Tooltip ระดับ Unique เปลี่ยนจาก “Special Upgrade Seal"เป็น “Expedition Seal"
ปรับเปลี่ยนระบบหน้าต่าง ปาร์ตี้ และอื่นๆ #1