กิจกรรมเคลียร์ครั้งแรกเพื่อฉลองการเปิด Treasure Nest

269
  • มอบ Title [Treasure Nest] เป็นรางวัลให้แก่ สมาชิก Raid 8 คนที่เคลียร์ [Treasure Nest] เป็นกลุ่มแรก