การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

4196

[เพิ่ม Lv95 Dragon Jade]

• 95LV Dragon Jade
95LV Dragon Jade แบ่งออกเป็น 3 ประเภท [Defense, Attack, Attribute]
Dragon Jade ใหม่เปลี่ยนแปลงให้สามารถติดตั้ง Dragon Jade ระดับสูงกับระดับต่ำได้ ซึ่งจะแตกต่างกับกฎเดิม
(95LV Legend Dragon Jade สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ระดับ Epic ได้)

Dragon Jade ทุกระดับสามารถแลกเปลี่ยนได้
เมื่อได้รับ จะมอบออฟชั่นแบบสุ่ม

• การรับ 95LV Dragon Jade
95LV Dragon Jade สามารถรับ Dragon Jade ระดับ Epic ผ่านทาง [Priestess of Darkness – Goddess’s Sparkle Store]
ต้องใช้ Nest Point 1000 ในการซื้อ Epic Dragon Jade

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

• การแยกส่วน 95LV Dragon Jade
เมื่อแยกส่วน Dragon Jade จะมีโอกาสได้รับ Dragon Jade Fragment หรือ Dragon Jade Heart ในอัตราต่ำ
Dragon Jade Fragment และ Dragon Jade Heart สามารถแลกเปลี่ยนได้
ลดค่าธรรมเนียมในการแยกส่วน Dragon Jade อย่างมาก

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

• การสร้าง Dragon Jade ระดับสูง
สามารถสร้าง Dragon Jade ระดับ Unique และระดับ Legend เลเวล 95 ได้ที่ แท๊ป [ผลิต Dragon Jade/Talisman] ที่ Blacksmith NPC
เมื่อสร้างจะกำหนดออฟชั่นแบบสุ่ม

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[เพิ่ม 95 Legend Equipment]

• การสร้าง 95 Legend Equipment
สามารถสร้างผ่านทาง [Knight’s Calypse Converter] ที่ Blacksmith NPC [สร้างของเบ็ดเตล็ด] -> [95LV Item Converter]
สำหรับการสร้างจำเป็นต้องใช้ Phantom Dragon Legend Equipment อัพเกรด +10 ขึ้นไป ในแต่ละส่วน

<จำกัดการอัพเกรด Greed Phantom Dragon Legend Equipment +11 ขึ้นไป>
แก้ไขให้ไม่สามารถอัพเกรด Greed Phantom Dragon Legend Equipment +11~15
ไอเทมที่ถูกอัพเกรดไปก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

• เมื่อเปลี่ยน Legend Equipment ที่ +10 ขึ้นไป
– เมื่อเปลี่ยน Legend Phantom Dragon Equipment +10 ขึ้นไป ไปเป็น 95LV Legend Calypse Equipment จะมอบรางวัลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[Goddess’s Sparkle Store]

• เพิ่ม 95LV Accessory
เพิ่ม 95LV Accessory ระดับ Epic

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[Nightmare Shop]

• รายการสินค้าใน Nightmare Shop ลดราคา
รายการสินค้าของ Nightmare Shop จะลดลง 50% ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึง 7 พฤศจิกายน 2560 (ยกเว้นสินค้าบางรายการ)
* รีเซ็ต Nightmare Point ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
[เพิ่มข้อมูล Tier]

• แสดงข้อมูล Tier ที่ Tooltip 95LV Equipment
เมื่อวางเมาส์ไว้ที่ 95LV Equipment แสดงข้อมูล Tier ที่ Tooltip ที่ปรากฎ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[แสดงขั้นการอัพเกรดไอเทม]

• แสดงขั้นการอัพเกรดที่ไอเทมอุปกรณ์ที่ถูกอัพเกรด
จำนวนการอัพเกรดของไอเทมอุปกรณ์จะแสดงที่ด้านบนซ้ายของไอเทม

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[Equipment Book]

  • เพิ่ม 95LV Legend , Knight’s Calypse Equipment
  • เพิ่มข้อมูล 95LV Dragon Jade
  • เพิ่มข้อมูล 95LV Accessory
  • เพิ่มข้อมูล Slayer Equipment

[Master and Apprentice Shop]
• ปรับราคาของ Will Fragment (3 days) ใหม่

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[ลดปริมาณการเสียความทนทานใน Stage]

• ลดปริมาณการเสียความทนทานใน 95LV Stage ทุกระดับความยากลง 1/10
• รายละเอียดดังกล่าวจะไม่ใช้กับ Nest

[อื่นๆ]

• ปรับสิทธิพิเศษ ระบบศิษย์ – อาจารย์
– เปลี่ยนแปลง [ลดจำนวนครั้งในการใช้ FTG ฟรี ในการพาลูกศิษย์เข้า Stage จาก 20 ครั้ง เหลือ 5 ครั้ง]

• เปลี่ยน Rabbit ใน Stage ระดับ Abyss
– ใน Abyss Stage มีการเพิ่มให้ Golden Rabbit และ Silver Rabbit มีโอกาสดรอป Exploration Key

• แก้ไขออฟชั่น HP ของ Source Expedition Seal
แก้ไขการใส่ค่าที่ต่ำเกินกว่าที่ตั้งใจไว้

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[ปรับ Balance เดือน 10 : Class Mastery III]

◆ Class Mastery III ของบางอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

       • Moonlord : ค่าการเพิ่ม Action Speed และ ATK ของ [Moon Blade Dance EX] ต่อเนื่อง เปลี่ยนจาก 15% เป็น 25%
       • Sniper : เมื่อใช้ [Small Wind Blow] หลังจาก Upgrade [Piercing Shot] จะเปลี่ยนเป็นใช้ Cooldown ของ [Charged Shot EX]
       • Artillery : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Magic Arrow] เปลี่ยนแปลงจาก 80% เป็น 100%
              ค่าการเพิ่ม ATK ของ [Fatal Guided Shot] ต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงจาก 10% เป็น 20%

       • Tempest : Twin Shot เปลี่ยนจากธนู 2 นัด เป็นใช้ต่อเนื่อง 2 ครั้ง (ปริมาณการสร้าง Air Current 2->4)
              ค่าการเพิ่ม ATK ของ Twin Shot เปลี่ยนแปลงจาก 50% เป็น 100%

       • Windwalker : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Willow Kick] เปลี่ยนแปลงจาก 700% เป็น 800%
              ค่าการเพิ่ม ATK ของสกิลโจมตีกลางอากาศต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงจาก 15% เป็น 20%

       • Elestra : ATK ของ [Icy Shards EX] ต่อเนื่องครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้น 50%
              (ส่วนการเพิ่ม ATK ของ [Icy Shards EX] ต่อเนื่องครั้งที่ 3 100% ยังเหมือนเดิม)

       • Smasher : [Laser Cutter EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนจากมากสุด 20 hit ต่อศัตรู 1 ตัวเป็น 25 hit
              จะเปลี่ยนจากการมอบดาเมจระเบิดใน Hit สุดท้ายเท่านั้น เป็นมอบดาเมจระเบิดใน Hit เริ่มต้นและ Hit สุดท้าย
       • Majesty : ATK ของ [Switch Gravity EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นเพิ่ม 20%

       • Black Mara : เมื่อใช้ [Insult] ต่อเนื่อง Embers of Insult เปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นอีก 4 นัด (13 นัด -> 17 นัด)
       • Crusader : แก้ไขบัคที่ไม่เพิ่ม ATK 1000% ของ Upgarde [Lightning Strike]
              ค่า Super Armor ของ [Hammer Hand] ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
       • Saint : มอบดาเมจเพิ่มเติมของ [Blessed Sign] ให้แก่มอนสเตอร์ที่มีภูมิคุ้มกัน [Bound] Debuff ด้วย
              เปลี่ยนจาก “ดาเมจเพิ่มเติมให้แก่ศัตรูที่ติด [Bound]” -> “ดาเมจเพิ่มเติมให้แก่ศัตรูที่โดน [Holy Bolt]”
              ไม่มี Debuff Effect ต่างหากให้แก่ศัตรูที่โดน Holy Bolt และเวลาต่อเนื่องคือ 5 วินาที
       • Physician : ATK ระเบิดพิษเปลี่ยนแปลงจาก 100% ของดาเมจ Upgarde [Force Out] เป็น 200%
       • Dark Summoner : เอฟเฟคเพิ่ม ATK และ Action Speed ของ Upgarde [Despair Needle] เปลี่ยนแปลงจาก “เมื่ออยู่ในขอบเขต Needle” เป็น “ในช่วง Needle ต่อเนื่อง”
       • Soul Eater : ATK ต่อ hit ของ [Soul Scream] ต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงจาก 100% เป็น 150%
       • Blade Dancer : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Fancy Turn] เปลี่ยนแปลงจาก 500% เป็น 600%
              เปลี่ยนแปลงเพิ่มค่า Super Armor ของ [Blade Step] ต่อเนื่อง และสามารถยกเลิกด้วย [Turning Step] ในขณะร่ายสกิล
       • Spirit Dancer : ดาเมจระเบิด 1 ครั้ง ของ [Abolisher EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงจาก 30% เป็น 50%
       • Abyss Walker : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Speedy Cut] เปลี่ยนแปลงจาก 600% เป็น 700%
       • Flurry : Upgrade [Deep Pierce] เปลี่ยนเป็นมอบดาเมจจาก 100% เป็น 200% เมื่อโจมตีเป้าหมายที่แสดงจุดอ่อน
       • Sting Breezer : [Dent Blow EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นปล่อยการโจมตีเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง (ยิง Upgrade Magic Afterimage ทั้งหมด 3 ครั้ง)

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

 

[สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล – Exploration Key]

• ควบรวม Exploration Key
Low Grade, Middle Grade, High Grade, Exploration Key ที่สามารถเปิด [Exploration Box] จะควบรวมกัน

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

• เปลี่ยนแปลงการรับ Exploration Key

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
• เพิ่มสถานที่แลก Exploration Key
สามารถแลก Low Grade , Middle Grade , High Grade Exploration Key ที่มีอยู่เดิม เป็น Exploration Key แบบควบรวม ผ่านทาง [Priestess of Darkness – Goddess’s Grief Shop]

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

[ปรับปรุงภารกิจรายวัน ]• ปรับปรุงเนื้อหาและรางวัลภารกิจรายวัน
– เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรางวัลของภารกิจรายวันบางส่วน
คอมมนท์ของผู้พัฒนา: ทางเราได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาของภารกิจรายวัน ผู้เล่นให้สามารถเคลียร์ภารกิจรายวันได้อย่างสนุกและไม่มีภาระ
ยิ่งไปกว่านั้น รางวัลที่จะได้รับเมื่อทำภารกิจรายวันเสร็จสิ้นก็เพิ่มมากขึ้นด้วย!
* หลังจากนี้เราก็เตรียมที่จะเสริมคอนเทนท์ภารกิจในรูปแบบอื่นๆต่อไป เพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกไปกับการ PVP
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
• เปลี่ยนแปลงจำกัดการซื้อ Light Cube
– เพิ่มปริมาณการซื้อ Light Cube ต่อสัปดาห์ของ [Goddess’s Grief Shop] และ [Goddess Sparkle Shop] ตามการลบ Light Cube ที่เคยเป็นรางวัลภารกิจรายวันเดิม
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
[Wonderful Themepark Shop]– เพิ่ม Chaos Seal และ Mercenary Awakening Potion เลเวล 95
– ไม่สามารถซื้อ Seal เลเวล 93 ได้อีกต่อไปแล้ว

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ