การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

3095

[เพิ่ม Lv95 Dragon Jade]

• 95LV Dragon Jade
95LV Dragon Jade แบ่งออกเป็น 3 ประเภท [Defense, Attack, Attribute]
Dragon Jade ใหม่เปลี่ยนแปลงให้สามารถติดตั้ง Dragon Jade ระดับสูงกับระดับต่ำได้ ซึ่งจะแตกต่างกับกฎเดิม
(95LV Legend Dragon Jade สามารถติดตั้งกับอุปกรณ์ระดับ Epic ได้)

Dragon Jade ทุกระดับสามารถแลกเปลี่ยนได้
เมื่อได้รับ จะมอบออฟชั่นแบบสุ่ม

• การรับ 95LV Dragon Jade
95LV Dragon Jade สามารถรับ Dragon Jade ระดับ Epic ผ่านทาง [Priestess of Darkness – Goddess’s Sparkle Store]
ต้องใช้ Nest Point 1000 ในการซื้อ Epic Dragon Jade

• การแยกส่วน 95LV Dragon Jade
เมื่อแยกส่วน Dragon Jade จะมีโอกาสได้รับ Dragon Jade Fragment หรือ Dragon Jade Heart ในอัตราต่ำ
Dragon Jade Fragment และ Dragon Jade Heart สามารถแลกเปลี่ยนได้
ลดค่าธรรมเนียมในการแยกส่วน Dragon Jade อย่างมาก

• การสร้าง Dragon Jade ระดับสูง
สามารถสร้าง Dragon Jade ระดับ Unique และระดับ Legend เลเวล 95 ได้ที่ แท๊ป [ผลิต Dragon Jade/Talisman] ที่ Blacksmith NPC
เมื่อสร้างจะกำหนดออฟชั่นแบบสุ่ม

[เพิ่ม 95 Legend Equipment]

• การสร้าง 95 Legend Equipment
สามารถสร้างผ่านทาง [Knight’s Calypse Converter] ที่ Blacksmith NPC [สร้างของเบ็ดเตล็ด] -> [95LV Item Converter]
สำหรับการสร้างจำเป็นต้องใช้ Phantom Dragon Legend Equipment อัพเกรด +10 ขึ้นไป ในแต่ละส่วน

<จำกัดการอัพเกรด Greed Phantom Dragon Legend Equipment +11 ขึ้นไป>
แก้ไขให้ไม่สามารถอัพเกรด Greed Phantom Dragon Legend Equipment +11~15
ไอเทมที่ถูกอัพเกรดไปก่อนหน้านี้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

• เมื่อเปลี่ยน Legend Equipment ที่ +10 ขึ้นไป
– เมื่อเปลี่ยน Legend Phantom Dragon Equipment +10 ขึ้นไป ไปเป็น 95LV Legend Calypse Equipment จะมอบรางวัลเพิ่มเติม

[Goddess’s Sparkle Store]

• เพิ่ม 95LV Accessory
เพิ่ม 95LV Accessory ระดับ Epic

[Nightmare Shop]

• รายการสินค้าใน Nightmare Shop ลดราคา
รายการสินค้าของ Nightmare Shop จะลดลง 50% ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึง 7 พฤศจิกายน 2560 (ยกเว้นสินค้าบางรายการ)
* รีเซ็ต Nightmare Point ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560


[เพิ่มข้อมูล Tier]

• แสดงข้อมูล Tier ที่ Tooltip 95LV Equipment
เมื่อวางเมาส์ไว้ที่ 95LV Equipment แสดงข้อมูล Tier ที่ Tooltip ที่ปรากฎ

[แสดงขั้นการอัพเกรดไอเทม]

• แสดงขั้นการอัพเกรดที่ไอเทมอุปกรณ์ที่ถูกอัพเกรด
จำนวนการอัพเกรดของไอเทมอุปกรณ์จะแสดงที่ด้านบนซ้ายของไอเทม

[Equipment Book]

  • เพิ่ม 95LV Legend , Knight’s Calypse Equipment
  • เพิ่มข้อมูล 95LV Dragon Jade
  • เพิ่มข้อมูล 95LV Accessory
  • เพิ่มข้อมูล Slayer Equipment

[Master and Apprentice Shop]
• ปรับราคาของ Will Fragment (3 days) ใหม่

[ลดปริมาณการเสียความทนทานใน Stage]

• ลดปริมาณการเสียความทนทานใน 95LV Stage ทุกระดับความยากลง 1/10
• รายละเอียดดังกล่าวจะไม่ใช้กับ Nest

[อื่นๆ]

• ปรับสิทธิพิเศษ ระบบศิษย์ – อาจารย์
– เปลี่ยนแปลง [ลดจำนวนครั้งในการใช้ FTG ฟรี ในการพาลูกศิษย์เข้า Stage จาก 20 ครั้ง เหลือ 5 ครั้ง]

• เปลี่ยน Rabbit ใน Stage ระดับ Abyss
– ใน Abyss Stage มีการเพิ่มให้ Golden Rabbit และ Silver Rabbit มีโอกาสดรอป Exploration Key

• แก้ไขออฟชั่น HP ของ Source Expedition Seal
แก้ไขการใส่ค่าที่ต่ำเกินกว่าที่ตั้งใจไว้

[ปรับ Balance เดือน 10 : Class Mastery III]

◆ Class Mastery III ของบางอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

       • Moonlord : ค่าการเพิ่ม Action Speed และ ATK ของ [Moon Blade Dance EX] ต่อเนื่อง เปลี่ยนจาก 15% เป็น 25%
       • Sniper : เมื่อใช้ [Small Wind Blow] หลังจาก Upgrade [Piercing Shot] จะเปลี่ยนเป็นใช้ Cooldown ของ [Charged Shot EX]
       • Artillery : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Magic Arrow] เปลี่ยนแปลงจาก 80% เป็น 100%
              ค่าการเพิ่ม ATK ของ [Fatal Guided Shot] ต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงจาก 10% เป็น 20%

       • Tempest : Twin Shot เปลี่ยนจากธนู 2 นัด เป็นใช้ต่อเนื่อง 2 ครั้ง (ปริมาณการสร้าง Air Current 2->4)
              ค่าการเพิ่ม ATK ของ Twin Shot เปลี่ยนแปลงจาก 50% เป็น 100%

       • Windwalker : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Willow Kick] เปลี่ยนแปลงจาก 700% เป็น 800%
              ค่าการเพิ่ม ATK ของสกิลโจมตีกลางอากาศต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงจาก 15% เป็น 20%

       • Elestra : ATK ของ [Icy Shards EX] ต่อเนื่องครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้น 50%
              (ส่วนการเพิ่ม ATK ของ [Icy Shards EX] ต่อเนื่องครั้งที่ 3 100% ยังเหมือนเดิม)

       • Smasher : [Laser Cutter EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนจากมากสุด 20 hit ต่อศัตรู 1 ตัวเป็น 25 hit
              จะเปลี่ยนจากการมอบดาเมจระเบิดใน Hit สุดท้ายเท่านั้น เป็นมอบดาเมจระเบิดใน Hit เริ่มต้นและ Hit สุดท้าย
       • Majesty : ATK ของ [Switch Gravity EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นเพิ่ม 20%

       • Black Mara : เมื่อใช้ [Insult] ต่อเนื่อง Embers of Insult เปลี่ยนเป็นเพิ่มขึ้นอีก 4 นัด (13 นัด -> 17 นัด)
       • Crusader : แก้ไขบัคที่ไม่เพิ่ม ATK 1000% ของ Upgarde [Lightning Strike]
              ค่า Super Armor ของ [Hammer Hand] ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
       • Saint : มอบดาเมจเพิ่มเติมของ [Blessed Sign] ให้แก่มอนสเตอร์ที่มีภูมิคุ้มกัน [Bound] Debuff ด้วย
              เปลี่ยนจาก “ดาเมจเพิ่มเติมให้แก่ศัตรูที่ติด [Bound]” -> “ดาเมจเพิ่มเติมให้แก่ศัตรูที่โดน [Holy Bolt]”
              ไม่มี Debuff Effect ต่างหากให้แก่ศัตรูที่โดน Holy Bolt และเวลาต่อเนื่องคือ 5 วินาที
       • Physician : ATK ระเบิดพิษเปลี่ยนแปลงจาก 100% ของดาเมจ Upgarde [Force Out] เป็น 200%
       • Dark Summoner : เอฟเฟคเพิ่ม ATK และ Action Speed ของ Upgarde [Despair Needle] เปลี่ยนแปลงจาก “เมื่ออยู่ในขอบเขต Needle” เป็น “ในช่วง Needle ต่อเนื่อง”
       • Soul Eater : ATK ต่อ hit ของ [Soul Scream] ต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงจาก 100% เป็น 150%
       • Blade Dancer : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Fancy Turn] เปลี่ยนแปลงจาก 500% เป็น 600%
              เปลี่ยนแปลงเพิ่มค่า Super Armor ของ [Blade Step] ต่อเนื่อง และสามารถยกเลิกด้วย [Turning Step] ในขณะร่ายสกิล
       • Spirit Dancer : ดาเมจระเบิด 1 ครั้ง ของ [Abolisher EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงจาก 30% เป็น 50%
       • Abyss Walker : ค่าการเพิ่ม ATK ของ Upgrade [Speedy Cut] เปลี่ยนแปลงจาก 600% เป็น 700%
       • Flurry : Upgrade [Deep Pierce] เปลี่ยนเป็นมอบดาเมจจาก 100% เป็น 200% เมื่อโจมตีเป้าหมายที่แสดงจุดอ่อน
       • Sting Breezer : [Dent Blow EX] ต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นปล่อยการโจมตีเพิ่มเติมอีก 1 ครั้ง (ยิง Upgrade Magic Afterimage ทั้งหมด 3 ครั้ง)

 

[สำรวจดันเจี้ยนระยะไกล – Exploration Key]

• ควบรวม Exploration Key
Low Grade, Middle Grade, High Grade, Exploration Key ที่สามารถเปิด [Exploration Box] จะควบรวมกัน

• เปลี่ยนแปลงการรับ Exploration Key

• เพิ่มสถานที่แลก Exploration Key
สามารถแลก Low Grade , Middle Grade , High Grade Exploration Key ที่มีอยู่เดิม เป็น Exploration Key แบบควบรวม ผ่านทาง [Priestess of Darkness – Goddess’s Grief Shop]

[ปรับปรุงภารกิจรายวัน ]• ปรับปรุงเนื้อหาและรางวัลภารกิจรายวัน
– เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรางวัลของภารกิจรายวันบางส่วน
คอมมนท์ของผู้พัฒนา: ทางเราได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาของภารกิจรายวัน ผู้เล่นให้สามารถเคลียร์ภารกิจรายวันได้อย่างสนุกและไม่มีภาระ
ยิ่งไปกว่านั้น รางวัลที่จะได้รับเมื่อทำภารกิจรายวันเสร็จสิ้นก็เพิ่มมากขึ้นด้วย!
* หลังจากนี้เราก็เตรียมที่จะเสริมคอนเทนท์ภารกิจในรูปแบบอื่นๆต่อไป เพื่อให้ผู้เล่นได้สนุกไปกับการ PVP
• เปลี่ยนแปลงจำกัดการซื้อ Light Cube
– เพิ่มปริมาณการซื้อ Light Cube ต่อสัปดาห์ของ [Goddess’s Grief Shop] และ [Goddess Sparkle Shop] ตามการลบ Light Cube ที่เคยเป็นรางวัลภารกิจรายวันเดิม
[Wonderful Themepark Shop]– เพิ่ม Chaos Seal และ Mercenary Awakening Potion เลเวล 95
– ไม่สามารถซื้อ Seal เลเวล 93 ได้อีกต่อไปแล้ว