การแปลงร่าง
ทักษะการแปลงร่างของ Oracle Elder เป็นแบบ Passive ซึ่งจะได้รับ Oracle Bubbles เมื่อใช้สกิลหลัก 10 ครั้ง
โหมดการแปลงร่าง
ในขณะที่อยู่ในสภาวะแปลงร่าง สกิลหลักจะได้รับการอัพเกรด ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ และความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น
Note
  • สามารถสร้าง Oracle Elder ได้ในช่วงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึง 9 มกราคม 2561 เท่านั้น
  • Oracle Elder สร้างขึ้นในสถานะของ Oracle เมื่อสร้างขึ้นครั้งแรก
  • Oracle จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น SCREAMER หรือ DANCER
  • Oracle จะไม่สามารถใช้ใบเปลี่ยนคลาสข้ามไปสายอาชีพอื่นได้
  • เมื่อจบ Tutorial จะได้รับภารกิจ และรางวัลพิเศษเฉพาะ Oracle ผ่านทางกล่องจดหมาย
  • Kali จะต้องใช้ Gold ในการเรียนสกิล แต่ Oracle และ Oracle Elder สามารถเรียนสกิลได้โดยไม่ต้องใช้ Gold
อาชีพพื้นฐาน
Kali
เปลี่ยนอาชีพ 1
Oracle
เปลี่ยนอาชีพ 2
Oracle Elder
Oracle จะใช้ศิลปะการต่อสู้ของชาวโบราณ และสามารถใส่ ‘พลังแห่งแสง’ ไปที่การโจมตีของตัวเอง มีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดที่ใช้ร่างกาย และสามารถพุ่งเข้าโจมตีและถอยหลังได้อย่างอิสระ
WILD SPADA
TWISTER
BANISHING SPADA
SHARPNESS OF HURRICANE
ANCIENT GRACE
CHAIN RUSH
POSITION SHIFT
PROVIDENCE
COUNTER SPADA
RAY DIFFUSE
AGILITY AURA
TURNING SLIDE
RISING GUST
AERIAL RUSH