[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

2272

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

……กิจกรรมต้อนรับนักรบหน้าใหม่ เพียงแค่สมัครไอดีใหม่และสร้างตัวละครในช่วงเวลากิจกรรม แล้วเข้าเล่นเกม ก็รับไปเลยไอเทมของรางวัลมากมาย!!

ของรางวัล

• Sparkling Blue Wing 30 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! [Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! • Hell Knight Hound Pet 30 วัน (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! • Limited Hero’s Experience book 200% 7 วัน (เพิ่มค่า EXP 200%)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! • Storage 30 ช่อง (เพิ่มช่องเก็บของในคลัง 30 ช่อง)(แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! • Adventurer’s Bag 30 ช่อง (เพิ่มช่องเก็บของในตัวละคร 30 ช่อง) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! • Resurrection Scroll 10 ชิ้น  (เมื่อได้รับไอเทมแล้ว จะทำการเพิ่มชีวิตให้โดยอัตโนมัติ) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

ของรางวัลพิเศษ

ถ้าหากไอดีดังกล่าวเข้าเกมครบ 10 วันในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มดังนี้
• Phantom Protection Magic Jelly 50 ชิ้น (ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทมตั้งแต่ +7 ถึง +20) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! • Phantom Magnifying Glass 10 ชิ้น (ใช้ส่องหีบสมบัติ) (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

หมายเหตุ : ของรางวัลกิจกรรม จะส่งผ่าน Special Storage ทุกวันพุธ หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

ระยะเวลากิจกรรม : 18 เมษายน หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:59 น.

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! 1. ไอดีที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องเป็นไอดีที่สมัครใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไปเท่านั้น
2. เมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้ว จะต้องรับของรางวัลจาก Special Storage ภายใน 7 วันเท่านั้น หลังจากนั้นไอเทมจะหายไป
4. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!! [Dragon Nest] Welcome New Warrior ต้อนรับนักรบหน้าใหม่ จัดหนักจัดเต็ม!!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 17 เมษายน 2561