[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

5008

[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

เพียงเข้าเกมด้วยตัวละครเลเวล 95 ในช่วงระยะเวลากิจกรรม และทำภารกิจที่กำหนดเอาไว้ให้ในแต่ละสัปดาห์ รับไปเลยไอเทมฟรี

สัปดาห์ที่ 1
18 – 24 มีนาคม 2562

ภารกิจที่ต้องทำ
– Log-in เข้าเกม 3 วัน ขึ้นไป
– ทำภารกิจรายวันครบทั้งหมด รวม 3 วัน ขึ้นไป
ของรางวัล
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Premium Garnet 100 อัน
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Supervisor Essence of Life 100 อัน
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Lapis Lazuli 5 อัน

สัปดาห์ที่ 2
25 – 31 มีนาคม 2562

ภารกิจที่ต้องทำ
– ผ่าน Labyrinth 15 ครั้ง (ไม่จำกัดระดับความยาก)
– ทำภารกิจรายวันครบทั้งหมด รวม 4 วัน ขึ้นไป
ของรางวัล
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Rebrium Point 1,000
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Protection Magic Jelly 1,000 อัน

สัปดาห์ที่ 3
1 – 7 เมษายน 2562

ภารกิจที่ต้องทำ
– ผ่าน Sunset of Corridor 5 ครั้ง (ไม่จำกัดระดับความยาก)
– ผ่าน Time and Space Gust 5 ครั้ง
ของรางวัล
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Unknown Upgrade Dragon Jade Box 10 ea
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

สัปดาห์ที่ 4
8 – 14 เมษายน 2562

ภารกิจที่ต้องทำ
– Log-in เข้าเกม 5 วัน ขึ้นไป
– ผ่าน Labyrinth 20 ครั้ง (ไม่จำกัดระดับความยาก)
ของรางวัล
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Combination Cube 10 อัน
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Time Cube 10 อัน
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Invincible Cube 2 อัน

พิเศษ สำหรับ ID ที่ทำภารกิจผ่านครบทั้งหมด 4 สัปดาห์ รับไอเทม

[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Golden Goblin Coin 1 อัน
[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี Fresh Flavor Miracle Jelly 1 อัน

[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

ระยะเวลากิจกรรม : 13 มีนาคม 2562  – 16 เมษายน 2562

[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ต้องทำการภารกิจที่กำหนดเอาไว้แต่ละสัปดาห์เท่านั้นถึงจะได้รับของรางวัล
3. 1 ไอดีสามารถเข้ากิจกรรมได้ 1 ครั้ง
4. ทุกภารกิจสามารถนับรวมกันในไอดีได้ ตัวอย่างเช่น ID DekDN ตัวละคร A ลง Labyrinth ไป 3 รอบ และตัวละคร B ลงอีก 2 รอบ รวมแล้ว ID DekDN ลง Labyrinth ไปทั้งหมด 5 รอบ
5. ของรางวัลมอบให้ตาม ID ที่ทำภารกิจสำเร็จ
6. ของรางวัลจะถูกมอบให้ใน Special Storage
7. หากมีข้อสงสัยในกิจกรรมให้รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลาทำการเพื่อสอบถามข้อมูล
8. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
9.หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรม กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

[Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี [Dragon Nest] Weekly Mission : ทำภารกิจแต่ละสัปดาห์ให้ครบรับไอเทมฟรี

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 12 มีนาคม 2562