[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !!

2281

[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !!

[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !!

แค่เข้าเกมให้ครบทุกวันตลอดสัปดาห์ เพียงเท่านี้ก็รับไอเทมไปเลยฟรีๆ เงื่อนไขง่ายๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด

เข้าเกมทุกวันตั้งแต่วันที่
ช่วงที่ 1
9 – 15 มกราคม 2562
รับไอเทม
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Rebrium Point 500
ช่วงที่ 2
16 – 22 มกราคม 2562
รับไอเทม
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Light Cube 50 อัน
ช่วงที่ 3
23 – 29 มกราคม 2562
รับไอเทม
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Darkness Cube 50 อัน
ช่วงที่ 4
30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562
รับไอเทม
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Divided Red Light Crystal 40 อัน
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Divided Green Light Crystal 40 อัน
ช่วงที่ 5
6 -12 กุมภาพันธ์ 2562
รับไอเทม
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Divided Grey Light Crystal 40 อัน
[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! Divided Purple Light Crystal 40 อัน

[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !!

ระยะเวลากิจกรรม : 9 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562

[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !!

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ต้องทำการ Log-in เข้าเกมทุกวัน ตามที่กำหนดไว้ถึงจะได้รับของรางวัล
3. 1 ไอดีสามารถเข้าเกมกิจกรรมได้ 1 ครั้งต่อช่วง
4. ของรางวัลจะถูกมอบให้ใน Special Storage
5. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !! [Dragon Nest] Weekly Login แค่เข้าเกมทุกวันตลอดสัปดาห์รับไอเทมฟรี !!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 8 มกราคม 2562