[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

4423

[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

ITEM SHOP UPDATE
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~
เข้าใช้งาน ITEM SHOP ได้ที่นี่
[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ สามารถดูวิธีการใช้งาน Item Shop ได้ที่นี่ >>Click<<
[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :

Watch Rabbit Package ราคา 250 บาท

(ไอเทมสวมใส่ถาวร) (แลกเปลี่ยนได้ ยกเว้นอาวุธ)
คอสตูม 4 ชิ้น (ใช้พื้นที่ครบ 7 ช่อง) ขอบฟ้า มีอาวุธ

*1 ID สามารถเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00 น.

ระยะเวลาใช้ไอเทมโค้ด :
เริ่มต้น : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น.

[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

[Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~ [Dragon Nest] Item Shop Update ชุดเซ็ตกระต่ายน้อยน่ารัก~

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ