ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 7 มกราคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Vandar Remake >> รายละเอียด
2.Chapter 3. ข้อผูกมัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ >> รายละเอียด
3.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม >> รายละเอียด
4.สมดุลสกิล >> รายละเอียด
5.Event : Board Game War Season 7 >> รายละเอียด
6.Ninetail 3.0 >> รายละเอียด
7.สิ้นสุดกิจกรรม Sea Fishing

 


Patch Update วันที่ 7 มกราคม 2564 : Vandar Remake

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ