ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 10 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.New Character – Vandar : รายละเอียด คลิก
2.ART Upgrade : รายละเอียด คลิก
3.Hero Skill : รายละเอียด คลิก
4.Hero Lv : รายละเอียด คลิก
5.Dragon Jade ใหม่ [Full Bloom Dragon Jade : รายละเอียด คลิก
6.วิวัฒนาการ Minos Armor – Insight Minos Armor : รายละเอียด คลิก
7.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด คลิก
8.สมดุลสกิลเดือนกันยายน : รายละเอียด คลิก
9.สิ้นสุดกิจกรรม Kesey Special Event 

 

 

ทีมงาน Dragon Nest
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update : New Character - Vandar