ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Environment Upgrade Map Renewal : รายละเอียด คลิก
2.Saint Haven Guide : รายละเอียด คลิก
3.คอนเทนต์ Guild ตามซีซั่น : รายละเอียด คลิก
4.Division Punitive War : รายละเอียด คลิก
5.ปรับปรุง Friendship : รายละเอียด คลิก
6.Green Dragon Jade : รายละเอียด คลิก
7.เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] : รายละเอียด คลิก
8.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด คลิก
9.สมดุล : รายละเอียด คลิก
10.Sea Fishing Event December 2020 : รายละเอียด คลิก
11.เปลี่ยนแปลง Time and Space Gust เป็น Apocalypse!
12.เพิ่มรายการแยกส่วน Cash Item : รายละเอียด คลิก

13.สิ้นสุดกิจกรรมพิเศษ Gigantes Nest
– ภารกิจ Cooperative / Union ของ Nest เดิม ปรากฏอีกครั้ง
– รางวัลภารกิจ Cooperative / Union ของ Gigantes Nest ถูกเปลี่ยนให้เหมือนกับ Nest เดิม
– นำ Gigantes Mission Box ออกทั้งหมด

 

 

Patch Update วันที่ 8 ธันวาคม 2563 : Renewal Saint Haven Patch Update วันที่ 8 ธันวาคม 2563 : Renewal Saint Haven

ทีมงาน Dragon Nest
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update วันที่ 8 ธันวาคม 2563 : Renewal Saint Haven