ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 4 กุมภาพันะ์ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Ray Mechanic REMAKE : รายละเอียด :
2.สมดุลสกิล : รายละเอียด :
3.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด :
4.Time and Space Gust – โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า  : รายละเอียด :

 

 

Patch Update วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 : Ray Mechanic REMAKE

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ