ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 8 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

 • Update
  – Patrona Remake Patch Update : Patrona Remake
 • เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Patch Update : Patrona Remake
 • สมดุลสกิล Patch Update : Patrona Remake
 • EVENT in Game
  – Alteana Nest Patch Update : Patrona Remake
  – Time and Space Gust การกลับมาของ [Bacchus x Bacchus x Bacchus +]
  สิ้นสุด [Event] Banquet Hall of Everyone
 • Other
  – VIP System Patch Update : Patrona Remake

 

 

Patch Update : Patrona Remake

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ