ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Fierce Battle : รายละเอียด
   – แนะนำ Black Citadel – Battlefield รายละเอียด
2.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด
3.Balance : รายละเอียด
4.เปลี่ยนแปลง [EVENT] Time and Space Gust เป็น Apocalypse
5.Sea Fishing Event June 2020 : รายละเอียด

 

ทีมงาน Dragon Nest
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update : Fierce Battle