ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

 • Update
  – Bowmaster Remake Patch Update : Bowmaster Remake

  – Bulk Hop Nest Patch Update : Bowmaster Remake
  – Treasure Nest – เพิ่มชั้น Patch Update : Bowmaster Remake
  – ปรับปรุงคอนเทนต์ Red Lotus Labyrinth Labyrinth Patch Update : Bowmaster Remake
 • เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Patch Update : Bowmaster Remake
 • Balance Skill Patch Update : Bowmaster Remake
 • EVENT in Game
  – The Top Hero Competition Patch Update : Bowmaster Remake
  – Time and Space Gust ประจำเดือนมิถุนายน – Apocalypse
 • Other
  Mount 3.0 Patch Update : Bowmaster Remake

 

Patch Update : Bowmaster Remake

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่  มิถุนายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ