ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

 • Update
  – Awakening : EXTEND Patch Update : Awaken Skill ll
  – เปิดชั้น Stage Labyrinth Patch Update : Awaken Skill ll
  – เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic Patch Update : Awaken Skill ll
  – ปรับเปลี่ยนกล่อง VIP Accessory Box ให้มีโอกาศเปิดแล้วได้รับตั๋ว
  VIP Accessory CouponPatch Update : Awaken Skill ll
 • เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Patch Update : Awaken Skill ll
 • สมดุลตัวละคร Patch Update : Awaken Skill ll
 • EVENT in Game
  – Sea Fishing Event August 2021 Patch Update : Awaken Skill ll
  – เปลี่ยนแปลง Time and Space Gust > โครมคราม! ฟาร์มอัลปาก้า
  จบกิจกรรม Banquet Hall of Everyon

Patch Update : Awaken Skill ll

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ