ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 9 กันยายน 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

 • Updat
  – Chapter 19 Rhadames ที่วุ่นวาย Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – Mist Land Chapter 5 พายุทรายที่เกิดขึ้น Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – Adaptability-Frozen World Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – Muertos Nest Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – ปรับปรุง Pyrographic Arena Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – RE: God Game Dragon Nest Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – โหมด Colosseum(PVP) Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
 • สมดุลตัวละคร
  – PVE Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – PVP Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  – ETCPatch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
 • เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
 • EVENT in Game
  – Board Game War: Season 8 Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564
  จบกิจกรรม Sea Fishing Event August 2021

 

Patch Update : วันที่ 9 กันยายน 2564

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ