ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Division Gigantes Nest : รายละเอียด
2.เพิ่มเควสเสริมสำหรับ Vandar : รายละเอียด
3.Devotion Minos Armor : รายละเอียด
4.ปรับสมดุลสกิล : รายละเอียด
5.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด
6.สิ้นสุดกิจกรรม Banquet Hall of Everyone

 

 

Patch Update : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 Patch Update : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ทีมงาน Dragon Nest
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563