ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.เพิ่มภารกิจใหม่ : รายละเอียด คลิก
2.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด คลิก
3.[Event]Banquet Hall of Everyone : รายละเอียด คลิก
4.[Event]Halloween : รายละเอียด คลิก
5.Time and Space Gust การกลับมาของ [Bacchus x Bacchus x Bacchus +]

 

 

Patch Update : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 Patch Update : วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ทีมงาน Dragon Nest
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update : วันที่ 8 ตุลาคม 2563