ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Priest Remake : รายละเอียด
2.Guild Assemble : รายละเอียด
3.Pyrographic Arena : รายละเอียด
4.Tower Restricted Area : รายละเอียด
5.Cerberus Nest Beginner : รายละเอียด
6.Balance : รายละเอียด
7.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : รายละเอียด
8.สิ้นสุด Saint Haven Defense War
9.Cash Shop Update : รายละเอียด

 

ทีมงาน Dragon Nest
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update : วันที่ 7 พฤษภาคม 2563