ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายละเอียดการอัปเดต :

1.Update

1.1 ปรับปรุง Stage & Nest

สำหรับ Stage ซึ่งให้รางวัลต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ FTG ที่ใช้เล่น จึงทำการเพิ่ม FTG การเข้าและเพิ่มรางวัลตาม FTG ที่สูงขึ้น

ส่วน Nest ซึ่งเคยมีปัญหาการได้รับทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเติบโตเนื่องจาก FTG ที่เข้าสูงนั้น เราได้ทำการปรับลด FTG การเข้าและรางวัลยังคงเดิม

 

ปรับปรุง Stage

※ FTG การเข้า Stage ถูกปรับเป็น 600

รางวัล วิธีได้รับ การเปลี่ยนแปลง
Full Bloom Seal (Magic) Gold/Silver Selection Box ของ Stage Labyrinth ชั้น 1 ขึ้นไป เพิ่มอัตราการได้รับประมาณ 2 เท่า
Full Bloom Seal (Final Damage Option) Gold/Silver Selection Box ของ Stage Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป
Golden Goblin Coin กำจัด Stage Boss
Unidentified Goddess Seal กำจัด Boss ของ Stage Labyrinth ชั้น 1 ขึ้นไป
Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp กำจัด Boss ของ Stage Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป
Hero’s Blood Sweat Tears กล่องรางวัลภารกิจ
Cat’s Eye กล่องรางวัลภารกิจ
Drop Coral กล่องรางวัลภารกิจ

 

ปรับปรุง Nest

※ FTG การเข้า Nest  ปรับเป็น 600

รางวัล วิธีได้รับ การเปลี่ยนแปลง
Cheolong Dragon Jade Enlightenment Gold/Silver Selection Box ของ Nest Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป อัตรารางวัลคงเดิม
Cheolong Dragon Jade Enlightenment(แลกเปลี่ยนไม่ได้) Gold/Silver Selection Box ของ Nest Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป
Dark Crystal Nest Gold/Silver Selection Box
Golden Goblin Coin กำจัด Nest Boss FTG การเข้า 900 → 600 ลดอัตราเท่ากับปริมาณที่เปลี่ยนแปลง

(เท่ากับอัตรารางวัล Stage)

Treasure กำจัดบอส Nest Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป
Full Bloom Dragon Jade กำจัด Nest Boss อัตรารางวัลคงเดิม
Full Bloom Ultimate Dragon Jade กำจัดบอส Nest Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป อัตรารางวัลคงเดิม, เพิ่มอัตราการเพิ่มตามชั้น
Platinum กล่องรางวัลภารกิจ รางวัลคงเดิม
Platinum Ingot กล่องรางวัลภารกิจของ Nest Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป อัตรารางวัลคงเดิม, เพิ่มอัตราการเพิ่มตามชั้น

 

ปรับปรุง Gold รางวัลภารกิจ

※ ปรับรางวัล Gold ในสูงขึ้นตามชั้น Labyrinth ที่เคลียร์ เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ยังเปลี่ยนคะแนนรางวัลปาร์ตี้, Promise Point, Master and Apprentice Point ตามการปรับปรุง Stage, Nest

 

1.2 ปรับปรุง Stage & Nest – Blood Rust

เพิ่มระบบ Blood Rust พร้อมกับปรับปรุง Stage & Nest
เมื่อใช้ระบบ Blood Rust จะใช้ FTG เพิ่มเติมซึ่งจะสามารถได้รับรางวัลมากขึ้น
แต่เพราะรางวัลน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณที่เสีย FTG ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้กล้าที่มีเวลาไม่พอใช้ระบบนี้

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

[วิธีใช้ Blood Rust]

▶ สามารถใช้ Blood Rust ได้ตั้งแต่เลเวล 95

▶ Blood Rust จะไม่ถูกใช้งานในดันเจี้ยนที่ต่ำกว่าเลเวล 95

▶ Blood Rust จะจำกัดจำนวนครั้งที่สามารถใช้ได้ต่อตัวละครและไอดี อีกทั้งสามารถใช้งานด้วยการติ๊กช่องเครื่องหมายตรง Blood Rust ที่ด้านล่างปุ่มเมนู 

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

[วิธีตรวจสอบการใช้งาน Blood Rust]

▶ หลังจากติ๊กช่องเครื่องหมาย Blood Rust เมื่อเข้าสู่ดันเจี้ยนเครื่องหมาย Blood Rust จะเปิดใช้งานที่มุมซ้ายบนของข้อมูลดันเจี้ยน ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบการเข้าหลังจากใช้งาน Blood Rust 

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

[เอฟเฟกต์ Blood Rust]

▶ เมื่อใช้ Blood Rust จะได้รับรางวัลมากขึ้น เมื่อกำจัดมอนสเตอร์, เคลียร์ดันเจี้ยน และรับรางวัลภารกิจทั่วไปสำหรับ Stage, Nest เท่านั้น

▶ อย่างไรก็ตาม เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ ภารกิจพิเศษและรางวัลที่ไม่มีเจ้าของ (Most Wanted, Strike, Plunder, Collaboration, Union, Treasure, Companion, Frontal Breakthrough ฯลฯ) และ Gold จะไม่รวมอยู่ในเอฟเฟกต์ Blood Rust

▶ หลังจากใช้งาน Blood Rust หากเลือก Gold/Silver Selection Box ในกรณีที่ Inventory ไม่เพียงพอจะไม่ได้รับรางวัล ดังนั้นโปรดระวังในจุดนี้ด้วย 

 

1.3 ปรับปรุง Stage & Nest เปิดชั้น Nest

เปิดชั้น Nest Labyrinth

※ Nest Labyrinth F18 ถูกเปิดแล้ว

Nest ที่เปิดชั้น 18
Manticore Nest
Leviathan Nest
Professor K Nest
Arch Bishop Nest
Gigantes Nest
Volcano Nest
Guardian Nest
Mist Nest
Granom Nest
Daedalus Nest
Kairon Nest
Typhoon Kim Nest
Sunset Light Training Center

 

เปิดชั้น Nest Labyrinth และอัพเกรดรางวัล

※ เนื่องจากการเปิดชั้น Nest Labyrinth ยิ่งชั้น Nest Labyrinth สูงขึ้น อัตราความเป็นไปได้ที่จะได้รับทรัพยากรระดับสูงต่างๆ ก็จะสูงขึ้นไปด้วย

รางวัล วิธีได้รับ หมายเหตุ
Cheolong Dragon Jade Enlightenment Gold/Silver Selection Box ของ Nest Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป ยิ่งชั้น Labyrinth สูงขึ้นก็จะเพิ่มอัตราความเป็นได้ที่จะได้รับรางวัล
Cheolong Dragon Jade Enlightenment (แลกเปลี่ยนไม่ได้) Gold/Silver Selection Box ของ Nest Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป
Platinum Ingot Mission Box ของ Nest Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป
Full Bloom Ultimate Dragon Jade รางวัลกำจัดบอส Nest Labyrinth ชั้น 11 ขึ้นไป

 

 

1.4 ปรับปรุง Stage & Nest – เปลี่ยนแปลง Guild Mission

Guild Mission เปลี่ยนการล่าใน Stage

※ เนื่องจาก FTG ที่ใช้ใน Stage เปลี่ยนเป็น 600 ดังนั้น ปริมาณการใช้ใน Guild Mission การล่าใน Stage เปลี่ยนจาก 2 ชิ้นเป็น 1 ชิ้น

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

 

1.5 ปรับปรุง Stage & Nest – รางวัล Main Quest FTG

เปลี่ยนแปลงรางวัล Main Quest FTG

※ เนื่องจาก FTG ที่ใช้ใน Stage เปลี่ยนเป็น 600 ดังนั้น FTG ที่มอบเมื่อทำเควสหลักเสร็จสิ้น จะเปลี่ยนจาก 300 เป็น 600

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

1.6 ปรับปรุง Nightmare Deep Abyss

เปลี่ยนแปลง FTG ที่เข้า
– เปลี่ยน FTG ที่เข้า Nightmare Deep Abyss เป็น 600

ภารกิจ : ปรับปรุงรางวัล Nightmare Deep Abyss

รายการที่ปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุง
Blood Sweat Tears (5000) ตัวเลขปรับตามการเปลี่ยน FTG ที่เข้า
Gold เพิ่มปริมาณการได้รับ Gold ตามระดับความยากในการเคลียร์
Pure Elixir(ผูกมัด) เพิ่มจำนวนและอัตราการได้รับตามระดับความยากในการเคลียร์

※ ตั้งแต่ชั้น 6 ขึ้นไป จะได้รับ Pure Elixir อย่างน้อย 1 ชิ้นขึ้นไปอย่างแน่นอน

 

※ ในกรณีของ High Grade Garnet, Flawless Life’s Essence, Community Point (500), Exploration Key, Altea Torch Pocket, Drop Coral, Lapis Lazuli, Nightmare Fragment ยังคงเหมือนเดิม

※ หากมี Nightmare Mission จะได้รับรางวัล Gold/Silver Selection Box เหมือนเดิม

 

2. วิวัฒนาการ Full Bloom Dragon Jade

วิวัฒนาการ Full Bloom Dragon Jade

※ เมื่อเคลียร์ Nest Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป จะได้รับ [Cheolong Dragon Jade Enlightenment] Gold/Silver Selection Box ในอัตราต่ำ

※ เมื่อใช้ Cheolong Dragon Jade Enlightenment กับ Full Bloom Dragon Jade ระดับ Dragon Jade จะเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ และสามารถได้สูงสุดถึงระดับ Unique

※ อัตราการอัพเกรดและวัตถุดิบที่จำเป็นในการอัพเกรดแต่ละระดับการอัพเกรดของระดับ Magic~Unique ของ Full Bloom Dragon Jade เหมือนกัน

※ รางวัลการแยกส่วนแต่ละระดับการอัพเกรดของระดับ Magic~Unique ของ Full Bloom Dragon Jade เหมือนกัน

※ เมื่อเพิ่มระดับ Full Bloom Dragon Jade จะมอบออฟชั่นเพิ่ม Attack ธาตุ

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

ออฟชั่น Attack ธาตุตามระดับ Full Bloom Dragon Jade

※ หากเพิ่มระดับของ Full Bloom Dragon Jade ล่ะก็ Attack ธาตุดังต่อไปนี้จะเพิ่มขึ้น

ระดับ Full Bloom Dragon Jade วิธีได้รับ Attack ธาตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มระดับ ผลรวม Attack ธาตุตามระดับ
Magic รางวัลการเคลียร์ Nest และ

World Weekly Mission

+0% +0%
Rare ใช้ Cheolong Dragon Jade Enlightenment กับ Magic Full Bloom Dragon Jade +1% +1%
Epic ใช้ Cheolong Dragon Jade Enlightenment

 กับ Rare Full Bloom Dragon Jade

+1% +2%
Unique ใช้

Cheolong Dragon Jade Enlightenment

 กับ Epic Full Bloom Dragon Jade

+1% ~ +4% +3% ~ +6%

 

Cheolong Dragon Jade Enlightenment

※ ระดับของ Cheolong Dragon Jade Enlightenment เปลี่ยนจาก Epic เป็น Unique

※ ยิ่งชั้น Labyrinth สูงขึ้น อัตราที่จะได้รับ Cheolong Dragon Jade Enlightenment จาก Gold/Silver Selection Box จะเพิ่มขึ้น

 

 

3. เพิ่มภารกิจใหม่ [Plunder]

รางวัลภารกิจ Plunder

※ ภารกิจ Plunder เป็นภารกิจที่สามารถรับวัตถุดิบในการอัพเกรด Dragon Jade มากมาย (หากอ้างอิง Labyrinth ชั้น 11 จะสามารถได้รับ Platinum 38 ชิ้น, Condensed Dark Crystal 8 ชิ้น)

※ ยิ่งระดับความยากของภารกิจ Plunder มากขึ้น ก็จะได้รับวัตถุดิบในการอัพเกรด Dragon Jade มากขึ้น

※ เมื่อทำภารกิจ Plunder เสร็จสิ้น จะมีโอกาสต่ำที่จะได้รับจาก Plunderer Pocket และสามารถได้รับ Dragon Spirit Jewel 3 ชิ้น, Platinum Ingot 3 ชิ้น, Condensed Dark Crystal 30 ชิ้น, Cheolong Dragon Jade Enlightenment (แลกเปลี่ยนไม่ได้) 1 ชิ้น จาก Plunderer Pocket ในอัตรา 100%

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

 

เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

– Saint Haven ปรับปรุงตำแหน่ง NPC

สร้างตู้จดหมายใหม่

▶ มีตู้จดหมายอยู่ข้าง Warp NPC และข้าง Paniah

ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง NPC

▶ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มองไม่เห็นตำแหน่งสัญลักษณ์ NPC เลย

▶ ทำให้ Zephyrus เห็นได้ดียิ่งขึ้น

▶ Storyteller Kesey ไม่ถูกบดบังด้วยไอค่อน Portal

▶ ย้าย Fiona – Mysterious Mirror ไม่บดบัง Fiona

▶ ย้าย Fiona – Assassin Cat เห็นได้ชัดยิ่งขึ้น

▶ Hero’s Battlefield Board ไม่ถูก Colosseum NPC จนมิด

▶ ปรับเปลี่ยนให้ Farm Manager Mori เห็นได้ชัดอีกนิด

▶ Hero’s Battlefield Board ไม่ถูก Colosseum NPC บดบังจนมิด

▶ Colosseum NPC ไม่ถูกบดบังด้วยไอค่อน Portal

▶ พวก Guild NPC เห็นได้ชัดอีกนิด

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

 

– ลบเมนู [Battle Training Center] จาก Class Supervisor แห่ง Saint Haven

▶ ถ้าไปพูดคุยกับ [Battle Training Center Manager Timur] ที่ยืนอยู่หน้า Guild War Board จะสามารถใช้ Battle Training Center ได้

 

– เปลี่ยนแปลง Green Dragon Jade(Bleed Phantom)

ในคำอธิบายเกี่ยวกับ [เอฟเฟกต์อัพเกรดสกิล] ของ Green Dragon Jade (Bleed Phantom)

มีการเปลี่ยนแปลงเพราะคำอธิบายเกี่ยวกับ [Cruel] Lethal Torture ที่ถูกอัพเกรดไม่เหมาะสม

แค่เปลี่ยนแปลงคำอธิบายของไอเทมเท่านั้น แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์จริง

 

– เปลี่ยนแปลงรางวัล World Daily Mission

    – เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรางวัลภารกิจการเคลียร์ World Daily Mission 7 อันขึ้นไป

    – ก่อนเปลี่ยน : Rebrium Point (1000)

    – หลังเปลี่ยน : Hero Gold Coin (500)

 

– อื่นๆ

เปลี่ยนรูปไอค่อน Seal
– เปลี่ยนไอค่อน Seal เพื่อให้จำแนกเอกลักษณ์ของ Seal ได้ง่ายขึ้น
– ข้อมูลรายละเอียดของไอค่อนถูกแนะนำไว้ที่หมวดหมู่ [Upgrade Seal] [Special Upgrade Seal] [Expedition Seal] [Goddess Seal] ของ Book

เพิ่มออฟชั่น Movement Speed ไว้ที่ Heavenly Minos/Amplified Heavenly Minos Shoes

สิ้นสุดกิจกรรม
– Alteana Nest สิ้นสุดลง

 

Patch Update วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ