พิเศษ!! เพียง 65 บาทก็มีโอกาสเป็นเจ้าของไอเทมมากมาย

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

► คุณสามารถศึกษาวิธีซื้อ Coin เพื่อหมุนตู้สุ่มในระบบ GACHA! ได้ที่นี่ ◄

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563
: รายละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่าย :

เพียงเติมเงินเข้าระบบ เพื่อซื้อ Coin และเข้าระบบ GACHA! เพื่อหมุนตู้สุ่ม Gachapon

พิเศษ!! ระบบการันตีเมื่อสุ่มครบ 150 ครั้ง
รับแน่นอนไอเท็มแรร์ในช่องสีแดง 1 ชิ้น

ระยะเวลาของตู้ Gachapon : วันนี้ – 30 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
 Item Code หมดอายุ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

Item Code มีจำนวนจำกัด


 

: รายการสินค้า :

Honorable Geraint
Earring – Physics
Honorable Geraint
Earring – Magic
Honorable Geraint
Earring – Mix
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 

 • Earrings จะมี 1 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Earrings อัพเกรด จะเพิ่มเป็น 2 ช่อง ดังรูป

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 • หากใช้ Hammer of Evolution – Gold Dragon Earrings อัพเกรดเป็น Step 2 จะเพิ่ม Bonus Set ดังรูป

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Earrings สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Earrings ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 
 • Gold Dragon Earrings ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 

 

Honorable Geraint Ring – Physics Honorable Geraint Ring – Magic Honorable Geraint Ring – Mix
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 

 • Ring จะมี 1 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Ring อัพเกรดเป็น Step 1 จะเพิ่มเป็น 2 ช่อง ดังรูป

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 • หากใช้ Hammer of Evolution – Gold Dragon Ring อัพเกรดเป็น Step 2 จะเพิ่ม Bonus Set ดังรูป

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Ring สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Ring ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 
 • Gold Dragon Ring ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 

 

Hammer of Evolution – Gold Dragon Earrings Hammer of Evolution – Gold Dragon Ring
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 

 • Hammer of Evolution – Gold Dragon
  **ใช้สำหรับการอัพเกรดเครื่องประดับให้เป็น Step ที่ 2**
 • Hammer of Evolution – Gold Dragon ไม่สามารถลง AH ได้

 

Hammer of Evolution – Noble Geraint’s Earrings Hammer of Evolution – Noble Geraint’s Ring
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563

 

 • Hammer of Evolution – Noble Gerain
  **ใช้สำหรับการอัพเกรดเครื่องประดับให้เป็น Step 1 (เพิ่มช่องเพื่อใ่ส่ Dragon Jade)**
 • Hammer of Evolution – Noble Gerain ไม่สามารถลง AH ได้

 

ไอเทมอื่นๆ

Shining Destruction Protection Magic Jelly จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 1
Upgraded Altea Pandora จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 1
3
4
20
Finger-marked Key จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 17
115
Conversion Accessory Box จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 20
Mysterious Mount Box จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 1
3
8
Crystal Point 50,000 จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 1
FTG Potion (6,000) จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 5
8
Rebrium Point จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 3000 Point
5000 Point
Gold Lotus Step จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 10
20
Lapis Lazuli จำนวน
Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563 10

 


เงื่อนไข :

 1. การซื้อเหรียญเพื่อสุ่ม Gachapon จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นต่างๆของเดือน
 2. Item Code สามารถใช้ได้กับทุก ID
 3. ID สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. หากพบปัญหาใดๆให้ติดต่อทีมงาน ภายใน 30 วัน

 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 21 กันยายน 2563

Legendary Accessories Gachapon #2 : วันนี้ - 30 กันยายน 2563