วุดแสง 1000-400

Rebrium Point
light-weapon 1000-400
elsword