[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!

1126
 [Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
 
เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
 
       เตรียมตัวให้พร้อม พบกับการ Update Patch ครั้งยิ่งใหญ่ของ Dragon Nest Thailand จัดเต็มความมันส์ให้เพื่อนๆ ทุกคนอย่างจุใจ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นี้ มีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลย!!
[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!
 
       โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
 

[Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!  [Dragon Nest] เจาะแผน Update Patch ใหม่ วันที่ 9 สิงหาคมนี้มีอะไรบ้าง!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่  5 กรกฏาคม 2560