[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า

2622

[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า
[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. – 26 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลามอบของรางวัล : วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น.

[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า

ไอดีที่ทำการซื้อไอเทมที่อยู่ใน Set ทางด้านล่างครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะได้รับไอเทมเพิ่มเติม โดยจะมอบให้ใน วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น.

[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า Set 1
[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า
เมื่อซื้อ Potential Elephant’s Treasure Chest ครบ 100 กล่อง
จะได้รับ Potential Elephant’s Treasure Chest อีก 30 กล่อง

Set 2
[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า
เมื่อซื้อ Karahan Treasure Box ครบ 100 กล่อง
จะได้รับ Karahan Treasure Box อีก 30 กล่อง

Set 3
[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า
เมื่อซื้อ Finger-marked Key (10+1) ครบ 4 ชุด
จะได้รับ Finger-marked Key (10+1) อีก 1 ชุด

[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า 1. เมื่อทำการซื้อไอเทมที่อยู่ใน Set ครบตามจำนวน จะได้รับไอเทมแถม
2. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ของรางวัลจะถูกส่งเข้า Special storage
ยกตัวอย่าง : ท่านทำการซื้อ Set 1 ไปทั้งหมด 3 ครั้ง ท่านจะได้รับไอเทมแถมจาก Set 1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 ทั้งหมด 90 กล่อง
3. ของแถมจากโปรโมชั่นจะมอบให้ในไอดีที่ทำการซื้อไอเทม
ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 18:00 น.

4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า   [Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า


[Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า [Dragon Nest] Surprise Promotion Buy set get Free ! ซื้อเป็น Set ได้มากกว่า
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 24 สิงหาคม 2561