[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server

2211

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server

……เมื่อเหล่า Blacksmith พร้อมใจกันคืนกำไรให้กับชาวนักรบมังกรทุกคน เพียงแค่ใช้จ่ายกับ Blacksmith ภายในเกม ที่เมืองใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 31 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น. หากมียอดสะสมครบตามที่กำหนดเอาไว้รับไปเลยไอเทมตอบแทนทั้ง Server ~

ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมา เหล่านักรบมังกรเคยใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการตีบวกกับ Black Smith รวมกันในวันเดียว มากถึง 5 ล้าน Gold !!

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server
Update ยอดการใช้จ่ายทุกวันพุธเวลา 18.00 น.

ขั้นที่ 1 ใช้จ่ายยอดสะสมทั้ง Server รวม 40,000,000 Gold

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server FTG Potion (500 FTG) 2 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Fortune Coin – Nest Point(1,000) (30 day)
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Fortune Coin – Stage Point(1,000) (30 day)
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Fortune Coin – Community Point(1,000) (30 day)
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Fortune Coin – Wonderful Point(1,000) (30 day)
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Slayer Point 1,000

ขั้นที่ 2 ใช้จ่ายยอดสะสมทั้ง Server รวม 60,000,000 Gold

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Dark Cube 20 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Light Cube 20 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Rebruium Points 600
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Perfect FTG 1 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Resurrection Scroll 10 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Halloween Special Lucky Box 3 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Light”s Spirit Wing

ขั้นที่ 3 ใช้จ่ายยอดสะสมทั้ง Server รวม 80,000,000 Gold

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Goblynn”s Precious Box 2 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Finger-marked Key 1 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Rebrium Point 1,500
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Halloween Special Lucky Box 5 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Halloween Pumpkin Hat (7 days)
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Upgrade Hammer Weapon (Legend) 2 ea
[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server Upgrade Hammer Armor (Legend) 3 ea

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server

ระยะเวลากิจกรรม : 10 ตุลาคม 2561 หลังปิดปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 31 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server

1. 1 ไอดีสามารถรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ขั้นละ 1 ครั้ง
2. การใช้จ่ายกับ Black Smith ที่จะถูกนับรวมเข้าในกิจกรรมนี้ ได้แก่ การซ่อมไอเท็ม, การซื้อไอเท็ม และ ค่าธรรมเนียมการตีบวก
3. ยอดการใช้จ่ายกับ Blacksmith จะถูก Update และประกาศให้ทราบทางหน้ากิจกรรมทุกวันพุธหลังเวลา 18:00 น.
4. ของรางวัลจะถูกส่งให้กับทุกไอดีในเกม (สามารถรับได้ที่เลเวล 50 – 95 เท่านั้น) ภายใน 7 วันหลังจากจบกิจกรรม
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server [Dragon Nest] Blacksmith คืนกำไร แค่ใช้จ่ายง่ายๆ รับของทั้ง Server

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 9 ตุลาคม 2561