[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. – 1 พ.ค. นี้

1237

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้ ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 00.01 น. – 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 00.01 น. – 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 00.01 น. – 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้ [Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง บัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 300 บาท ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นจะได้รับของรางวัล

* 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง เท่านั้น!!

* เฉพาะการเติมเงินเข้าเกมด้วย บัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 300 บาท เท่านั้น!!  ราคาอื่นไม่ร่วมโปรโมชั่น!!

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้
(Weapon) Engraving Scroll Collection 5 ชิ้น
ไอเทมช่วยเพิ่มออฟชั่นเสริมให้กับอาวุธคอสตูม โดยสุ่มตั้งแต่ระดับ Rare จนถึง Epic (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้
(Armor) Engraving Scroll Collection 5 ชิ้น
ไอเทมช่วยเพิ่มออฟชั่นเสริมให้กับชุดคอสตูม โดยสุ่มตั้งแต่ระดับ Rare จนถึง Epic (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้ 1. เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง บัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 300 บาท ตามเงื่อนไข สามารถรับรางวัล Item Code ได้ทันที
2. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง
3. 1 ไอดี สามารถเติม Item Code จากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้   [Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้


[Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้ [Dragon Nest] เติมบัตรเงินสด TrueMoney 300 บาท รับฟรี! Engraving Scroll 18 เม.ย. - 1 พ.ค. นี้
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 18 เมษายน 2561