[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. – 6 ก.พ. นี้

1342

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้ ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 00.01 น. – 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. – 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. – 6 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้ [Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง บัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 500 บาท ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นจะได้รับของรางวัล

* 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง เท่านั้น!!

* เฉพาะการเติมเงินเข้าเกมด้วย บัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 500 บาท เท่านั้น!!  ราคาอื่นไม่ร่วมโปรโมชั่น!!

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้
Protection Magic Jelly 50 ชิ้น
 และ Phantom Protection Magic Jelly 50 ชิ้น
ใช้ป้องกันไอเทมสูญหายจากการอัพเกรดล้มเหลว สามารถกดใช้ได้เมื่อต้องการจะอัพเกรดไอเทม ตั้งแต่ +7 ขึ้นไป ไม่เกิน +12

* Protection Magic Jelly แลกเปลี่ยนได้
* Phantom Protection Magic Jelly แลกเปลี่ยนไม่ได้

[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้ 1. เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ผ่านช่องทาง บัตรเงินสดทรูมันนี่ ราคา 500 บาท
2. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ 1 ครั้ง
3. 1 ไอดี สามารถเติม Item Code จากโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
4. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


[Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้ [Dragon Nest] เติมบัตร True Money 500 บาท รับไอเทมฟรี! 24 ม.ค. - 6 ก.พ. นี้
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 24 มกราคม 2561