October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น – วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น – วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ในระยะเวลาโปรโมชั่น โดยมียอดเติมเงินสะสมทุก 300 , 500 , 1,100 และ 1,500 บาท สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
** Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

เช็คประวัติการรับไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่น คลิก

 

เติมเงินครบ 300 บาท รับไอเท็ม 

รายการไอเทม จำนวน
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ FTG Potion (1,500) 8

 

เติมเงินครบ 500 บาท รับไอเท็ม 

รายการไอเทม จำนวน
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Upgraded Altea Pandora Box 4

 

เติมเงินครบ 1,100 บาท รับไอเท็ม 

รายการไอเทม จำนวน
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ FTG Potion (6,000) 9
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Protection Magic Jelly 500

 

เติมเงินครบ 1,500 บาท รับไอเท็ม 

รายการไอเทม จำนวน
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Altea Torch (100 อัน) 1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Sunset Corridor Map Bundle (60 อัน) 1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Dark Twilight Box 1

 

  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

 

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Spending #1

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่ใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

สะสมแต้มการใช้ Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น – วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

 October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้


 

ใช้จ่ายครบ 450 แต้ม (45,000 Cash Point)
สุ่มรับไอเท็มจากรายการด้านล่าง 1 ชิ้น

Item จำนวน
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้  

Young PegasusOctober Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Upgraded Altea Pandora Box 30
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Mysterious Mount Box
20
10
5
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Barnac Seal Breaking Point

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้

1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Protection Magic Jelly 4,000
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Special Finger-Marked Key 2
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Finger-Marked Key 3
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Celestone 50
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Lapis Lazuli 100
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Blue Messenger Bird 50
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Conversion Accessory Box 3
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Supervisor Essence of Life + Premium Garnet 999+999
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Season Point 20,000 1

 

 

Spending #2

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่ใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

สะสมแต้มการใช้ Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 น. – วันที่ 31 ตุลาคม เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น – วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น – วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

 October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้


 

ใช้จ่าย 500 แต้ม (50,000 Cash Point) (สุ่มรับไอเทมจากตาราง)

Item จำนวน
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Young PegasusOctober Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ 1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Pet 4.0 Snow Leopard
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้
1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Upgraded Altea Pandora Box
30
15
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Friend Heart 5
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Special Storage Coupon Bundle (20อัน) 1
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Mysterious Mount Box 8
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ FTG Potion (6000) 13
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Breath of Kilos 2
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Protection Magic Jelly 1,000
800
500
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ Finger-Marked Key 11
6
October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้ FTG Potion (1500) 8

 


เงื่อนไขโปรโมชั่น Exclusive Spending
October Promotion

1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 


ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ติดตามข่าวเกมอื่นๆได้ที่ PlayPark

October Promotion : โปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้