June Promotion

โปรโมชั่นเดือน มิถุนายน 2564
มีทั้งหมดด้วยกัน 3 โปรโมชั่น ดังนี้
1.First Refill
(เติมครั้งแรกเท่านั้น)
2.Promotion Refill
(เติมได้ไม่จำกัดจำนวน)
3.Spending
(ใช้จ่ายแคชภายในเกม)

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

ไอดีที่เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest  เป็นครั้งแรกภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ด้วยช่องทางใดก็ได้ โดยมียอดเติมเงินสะสมครบ 300 บาท รับไอเท็มดังนี้

**พิเศษ..ถ้าหากเติมด้วยช่องทาง Online Banking , Debit/Credit , K Plus , QR Payment จะได้รับแต้มสะสมในโปรรีฟิล (Refill)**

Item
 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 Memories Hat Box x1
Memories Hat Box2 x1
Memories Hat Box3 x1
Memories Hat Box4 x1

 

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

 • เติมเงินเข้าเกม Dragon Nest จากช่องใดก็ได้ในสะสมครบ 300 บาท ครั้งแรก ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
 • 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ 1 ครั้ง
 • ไอเทมโค้ดใช้ได้กับ ID ที่เติมเงินเท่านั้น
 • Vandar ไม่สามารถใช้งานไอเทม Memories Hat Box 1-4 ได้
 • ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
 • หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

 

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

Online Banking , Debit/Credit , K Plus , QR Payment

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ในระยะเวลาโปรโมชั่น
โดยมียอดเติมเงินสะสมครบ 5
00 บาท
จะได้รับไอเทม

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

เช็คประวัติการรับไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่น คลิก

เติมเงินครบ 500 บาท

Item
June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 Upgraded Altea Pandora Box x10

 

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

 • ช่องทางการเติมเงินจะจำกัดไว้แค่ช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น Online Banking , Debit/Credit , K Plus , QR Payment หากเติมช่องทางอื่นจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น
 • เติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
 • ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
 • หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่ใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

สะสมแต้มการใช้ Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น. – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 12.01 น. – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

ใช้จ่ายครบ 500 บาท(50,000 Cash Point)
สุ่มรับไอเทมในตาราง ดังนี้

ชื่อไอเทม รูปไอเทม
Pet 4.0 Snow Leopard x1  June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564  
Mysterious Mount Box x20 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Mysterious Mount Box x10 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Suspicious Sound Wing Box x5 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Upgraded Altea Pandora Box x33 (1วัน)
June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Special Storage Coupon Bundle (20 ea) x1 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Protection Magic Jelly x5000 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Special Finger-marked Key (10+1) Box x1 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Celstone x50 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Lapis Lazuli x100 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Blue Messenger Bird x50 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Conversion Accessory Box x3 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Finger-Marked Key x3 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
Supervisor Essence of Life + Premium Garnet x999*999 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564
FTG Potion (1,500) x4 June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

 

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 7 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

June Promotion : โปรโมชั่นเดือนมิถุนายน 2564

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ