February Promotion

โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

February Promotion

[ Refill Step Up ]

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เมื่อเติมเงินเข้าเกม Dragon Nest ในระยะเวลาโปรโมชั่น
โดยมียอดเติมเงินสะสมครบ 300 บาท
สามารถนำ Point มาใช้แลกเพื่อรับไอเทมตาม Step 1-2-3

**โปรโมชั่น รับไอเทมตามขั้น ไม่สามารถรับข้าม Step ได้
เมื่อเติมครบครั้งที่ 4 จะได้รับของรางวัลที่ Step 1 ใหม่อีกครั้ง**

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เช็คประวัติการรับไอเทมโค้ตจากโปรโมชั่น คลิก

 

[ Step 1 ]
ไอเทม จำนวน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Division Whirlpool
บัตรใช้สำหรับลง Divided Labyrinth F14+
2 อัน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Altea Torch 50 อัน
[ Step 2 ]
ไอเทม จำนวน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Division Whirlpool
บัตรใช้สำหรับลง Divided Labyrinth F14+
3 อัน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Altea Torch 100 อัน
[ Step 3 ] 
ไอเทม จำนวน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Division Whirlpool
บัตรใช้สำหรับลง Divided Labyrinth F14+
5 อัน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Altea Torch 200 อัน

 

 

*** หมายเหตุ : เมื่อทำการกดรับของรางวัล แต้มจะถูกหักออกไปตามราคาของรางวัลขั้นนั้น ไอเท็มจะต้องรับเรียงตามลำดับเท่านั้น ไม่สามารถข้ามได้   เมื่อรับของรางวัล Step ที่ 3 แล้วจึงจะสามารถกลับมารับของรางวัล Step ที่ 1 ใหม่ได้อีก ***

ตัวอย่าง : หากทำการเติมเงินไป 300 บาท จะสามารถกดรับของรางวัลได้แค่ขั้นที่ 1 หากต้องการรับรางวัลในขั้นถัดไป จะต้องทำการเติมเงินเพิ่มอีก 300 บาท

 

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

  • เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
  • ช่องทางการเติมเงินจะจำกัดไว้แค่ช่องทางที่กำหนดไว้เท่านั้น หากเติมช่องทางอื่นจะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น
  • เมื่อรับของรางวัล Step ที่ 3 เสร็จแล้ว จึงจะสามารถวนกลับมารับของรางวัล Step ที่ 1 ได้อีกครั้ง
  • ของรางวัลจะต้องรับตามลำดับเท่านั้น ไม่สามารถข้ามไปรับ Step อื่นได้
  • Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
  • ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมเงิน กรุณาเก็บ Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล
  • หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

February Promotion

[ Spending ]

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่ใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น

สะสมแต้มการใช้ Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม) สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.01 น. – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. – วันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. – วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 23.59 น.

 February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ใช้จ่ายครบ 500 แต้ม (50,000 Cash Point)
สุ่มรับไอเทมจากรายการด้านล่าง 1 อย่าง

ไอเทม จำนวน
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Platinum 50
100
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Lindsay Token 10
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Sturdy Orgin Dragon’s Stem Scale 35
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Goblynn Coin 1
5
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Friend’s Heart 5
10
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Demolition S70 (Irene Special Edition) 1
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Cool Ice Chair 1
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 Azalea Flower Dyed Wing 1
February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 White Snow Leopard 1

 

 

February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. เมื่อทำการแลกของรางวัลไปแล้ว แต้มที่สะสมไว้จะถูกหักออกไปตามจำนวนแต้มของรางวัลที่เลือก
3. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
4. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
6. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
7. หากพบปัญหาใดๆ จากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น กรุณาติดต่อทีมงานภายใน 30 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 


February Promotion : โปรโมชั่นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ทีมงาน Dragon Nest
Fan Page Dragon Nest
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ