[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!

2696

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 00.01 น. – 10 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. – 24 ตุลาคม 2560 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!
สำหรับผู้ที่ทำการใช้จ่าย Cash Point ซื้อของใน Cash Shop หรือส่งของขวัญให้ผู้อื่นในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
สะสมแต้มการใช้เงิน Cash Point (100 Cash Point = 1 แต้ม)
สามารถนำแต้มมาแลกรับของรางวัลจากโปรโมชั่น

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!

>> ใช้ 50,000 Cash Point (500 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! Iona Elephant Treasure Box 3 ชิ้น
ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

>> ใช้ 100,000 Cash Point (1,000 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! Potential Elephant Treasure Box 7 ชิ้น
ไอเทมที่สุ่มมอบไอเทมหายาก และสะสมจำนวนการเปิดเพื่อการันตีไอเทมแรร์ได้ (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

>> ใช้ 300,000 Cash Point (3,000 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!  Black Bat Devil Wing (ถาวร) 1 ชิ้น
เครื่องประดับส่วนหลัง (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!
>> ใช้ 500,000
Cash Point (5,000 แต้ม) แลกรับไอเทมดังนี้
[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! Mount Random Box 1 ชิ้น
กล่องที่เมื่อกดใช้แล้วจะสุ่มสัตว์ขี่ 1 ตัว (แลกเปลี่ยนไม่ได้)

[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!

1. ใช้จ่ายเงิน Cash Point ซื้อของใน Cash Shop (1 บาท = 1 แต้ม) จะได้รับแต้มสำหรับใช้แลกรางวัลจากโปรโมชั่น
2. การส่งของขวัญให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
3. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
4. ข้อมูลการใช้จ่ายแต้ม Cash Point จะอัพเดทในเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป
5. Item Code สามารถใช้ได้กับทุกไอดี
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ


[Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี! [Dragon Nest] Exclusive Spending ใช้จ่าย Cash แลกไอเทมฟรี!
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 20 กันยายน 2560